Dra ned på Solnas byggande!

Det byggs alldeles för få bostäder i förhållande till behovet, särskilt i storstadsområdena. Det finns flera orsaker till detta. En orsak som sällan nämns är att det är kostsamt att vara en snabbväxande kommun. När stora bostadsområden byggs krävs det nya skolor, förskolor, idrotts- och fritidsanläggningar och en omfattande infrastruktur i vägar, parker och VA-anläggningar. Visst ökar skatteintäkterna men utgifterna per invånare blir större och slutnotan negativ. En snabbväxande kommun står till sist inför ett val. Höja skatten, sänka standarden på den kommunala servicen eller slå av på takten i bostadsbyggandet.

I Solna – som är Sveriges mest snabbväxande kommun – brottas vi med de här frågorna. Jag är stolt över att ha varit med att driva fram den politik i Solna som gör att vi tar stort ansvar för bostadsbyggande och utveckling av viktiga näringslivskluster, så som inte minst nya Hagastaden blir navet i. Medan många andra kommuner bara ser till sitt, tar Solna genom vårt stora byggande ett ansvar för hela landets tillväxt.

Men många menar att utbyggnaden går för fort i Solna. Trafikstockningarna är välkända, och ett problem som det på kort sikt inte finns några enkla lösningar på.

Det är populärt att bo i Solna. Intresset bland barnfamiljer ökar snabbt. Då måste Solna också vara en bra stad att växa upp i. Och det kräver bland annat bra skolor, förskolor och fritidsaktiviteter.

Att hitta rätt avvägning mellan fortsatt utbyggnad och att värna miljö och kommunala kärnverksamheter är Solnas främsta utmaning. Och just nu är lösningen att dra ned på takten.

Detta blogginlägg är ursprungligen en krönika som publicerades i Tidningen Solna nr 2/13. Tidningen Solna ges ut av Folkpartiet Liberalerna Solna.

Jag har  i två tidigare blogginlägg skrivit om problematiken för kommuner som  bygger – Skatteutjämningssystemet straffar tillväxt och bostadsbyggande i Stockholmsregionen och Staten borde införa en byggbonus till kommuner som bygger. 

26 svar till “Dra ned på Solnas byggande!

 1. Helt fel, enligt mig, och jag hoppas att de rödgröna tar över eller att M kan regera ensamt om detta är Fp:s cyniska strategi för att vinna ett antal röster. Ja vi är trötta på trafikkaos och mutaffärer, men en hel del av oss vill se en mer levande stad i Solna med affärer, restauranger och kulturellt utbud, något som förutsätter förtätning av områden som Hagalund, Huvudsta, Bagartorp m.m. Lär av Sumpan som lyckas höja värdet på sin stad genom nybyggnation utan alla dessa misstag och tvivelaktigheter som sker i Solna.

  Jag hoppas åtminstone att ni går vidare med de projekt som redan är beslutade, t.ex. Biliatomten och Charlottenburg?

  • TJ! Jag har lite svårt att se att detta är en cynisk politik. Och en rödgrön majoritet lär ju inte bygga mer än Alliansen. Miljöpartiets idee under hela partiets livstid har ju varit att bygga så lite som möjligt. Jag skriver i mitt blogginlägg inte att vi skall sluta bygga bostäder. Men vi behöver dra ner på tempot och göra bra kommunalekonomiska bedömningar av alla projekt över 100 bostäder. Vi skall expandera men inte explodera. Det finns ingen anledning att inte fortsätta på redan beslutade projekt. Vi kommer att fortsätta bygga bostäder men att vi varje år kommer att vara den kommun som bygger flest bostäder i förhållande till vår befolkning är ju inget självändamål. Och såväl Bergshamra som Hagalund skulle må bra av en förtätning. Det har ett ekonomiskt pris för Solnaborna. Men knappast inget problem för Sundbyberg då de fortfarande har en kommunalskatt på över 1:50 mer än Solna. Men delar du inte min och folkpartiets uppfattning rekommenderar jag dig att rösta på moderaterna som ligger väldigt nära din uppfattning i dessa frågor. Mvh Anders

   • Tack Anders, som alltid uppskattar jag att du tar dig tid att skriva svar till oss medborgare. Jag övertolkade nog ditt inlägg som att Solna ska dra i handbromsen helt och uppfattade det som en flirt med den lilla högljudda skaran bakåtsträvare (vilket vore ansvarigt med tanke på regionens behov och Solnas framtid). Det vore dock intressant att höra om Bernhard Huber håller med om din tolkning av MP:s inställning till byggande.

  • Om jag inte missminner mig var Solna en levande stad med flera butiker och bostäder i förhållande till arbetsplatser tidigare. Men vad vet jag, jag är bara född och uppvuxen i Solna.

 2. Har sagt det tidigare och säger det igen, Solna´s största problem var tidigare genomfartstrafiken till och från Stockholm. Nu har man byggt in detta problem med egen trafik inom staden och gjort det ännu större. Vi kommer aldrig bli av med detta problem, det är här för att stanna – dessvärre.
  Är dock positivt att någon vågar dra i bromsen.

 3. Solna är mestadels rätt glest bebyggt. Vasastan är runt sex gånger tätare. I det läget är det oansvarigt att slå av på takten när befolkningen alltjämt ökar. Detta gäller i synnerhet då RUFSen föreskriver att en stor del av Solna ska utgöra en del av den expanderande innerstaden. Innerstaden ska rättare sagt nå upp till Råstasjön och Lötsjön.

  Tänk om Solna kunde planera för att göra om Frösundaleden och Solnavägen till stadsgator. Här klagar man ofta på genomfartstrafiken men vad är man beredd på att göra? Strax norr om det centralt belägna Pampas finns otroligt stora tomma ytor som skulle kunna bebyggas med stadskvarter. Istället prioriterar politikerna en trafikled därifrån i tunnel under Huvudsta. Det är det samma som att be om ännu mer genomfartstrafik.

  När E18 flyttar norrut kommer trafiken på Enköpingsvägen att minska. Varför gör man inte om den till en stadsmässig boulevard med lägre hastigheter, trottoarer och kvarter? Det skulle minska barriären. Istället förstärker man barriären genom att bygga trafikramper mot kolonnvägen. Dessa tar plats så man tvingas flytta på befintliga bebyggelse. Om man istället gjorde en korsning skulle man kunna få plats med ytterligare ett kvarter med lokaler och bostäder.

  • Niklas!
   Problemet är om vi bygger i en alltför snabb takt kommer det att leda skattehöjningar och/eller besparingar i de kommunala verksamheterna då skatteutjämningssystemet inte tar hänsyn till de stora kostnader en kommun får för nya skolor, förskolor, fritidsanläggningar, infrastruktur mm. Även en lägre takt innebär att vi ändå kommer att bygga betydligt mer än andra kommuner. Men vi behöver inte vara bäst i klassen varje år. För tillfället är detta ganska självreglerande då byggbolagen nu inte tjänar tillräckligt med pengar och för att hålla priserna uppe så drar man ner på byggandet. De stora byggbolagen har sagt upp mycket personal på bostadssidan trots att det finns 1000-talas färdiga byggrätter i Solna och närliggande kommuner.

   Tanken är att Solnavägen skall få en mer stadsmässig karaktär efter hand som byggnation sker. Frösundaleden byggdes för att göra Råsundavägen till en lokalgata. Att göra om Frösundaleden är betydligt svårare.

   När det gäller Enköpingsvägen är tanken att även den skall bli mer stadslik när Enköpingsvägen inte skall vara Europaväg längre. Det är dock en myt att trafiken minskar på vägen. Genom all byggnation i närheten, Arenastaden, Ulriksdal, Järvastaden, Ursvik och andra delar i Sundbyberg kommer trafiken i området inte att minska men får en mer lokal karaktär. En fyrvägskorsning är inte möjlig att bygga för den skulle innebära problem för järnvägstrafiken och det har redan trafikverket sagt nej till.

   Du har fel när det gäller Huvudstaleden. Den är en förutsättning för att kunna avlasta trafiken i Huvudsta och möjliggöra ett fortsatt bostadsbyggande. Mvh Anders

   • Visst är det trist att skatteutjämningsystemet inte tar hänsyn till befolkningsökning. Men det är ingen anledning till att Solna inte skulle behöva vara bäst i klassen. Det byggs i Storstockholm mindre än hälften så mycket bostäder som behövs för att hålla jämna steg med befolkningsökningen. Då kan inte lösningen vara att slå av på takten. Eventuellt skulle man kunna tycka att andra kommuner såsom Lidingö och Danderyd skulle vara med och ta ett större ansvar men detta friskriver inte Solna från ansvar. Man får helt enkelt inte glömma att en stor del av Solna ligger i den zon där innerstaden kommer att växa. Detta innebär att Solna tillsammans med Stockholm, Nacka, Sundbyberg och Lidingö måste vara bäst i klassen. Solna är ännu långt ifrån att kunna klassificeras som innerstad. Men vi har ett demokratiskt beslut på att det är ett mål att arbeta efter.

    En positiv följd av Solnas befolkningsökning är att man just nu bygger tvärbanan till Solna Station. SL utreder just nu om tbana ska förlängas förbi Hagastaden norrut. Tror du att denna linje har bättre chanser att bli av om man slår av på takten?

    Att förtäta i Solna innebär att transporter lättare löses med tbana och tvärbana. Alternativet är att bygga längre ut. Hur tror du man löser transporterna där? Och vad tror du det innebär för genomfartstrafiken i Solna. Minskar den om bilberoendet ökar?

    Vad jag kan se finns det inga konkreta planer för att göra Enköpingsvägen mer stadslik. Jag kan heller inte förstå varför järnvägen skulle hindra att man höjde upp kolonnvägen så att den korsar Enköpingsvägen i samma plan.

   • Niklas! När det gäller Rödingarna och fyrvägskorsningen har jag anledning att återkomma till detta i ett kommande blogginlägg. Skatteutjämningssystemet har en klart tillväxthämmande effekt som jag bla beskriver i två inlägg se nedan. Även om vi drar ner på takten så kommer vi att tillhöra de kommuner som växer mest. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är tunnelbana till Solna mycket mer lönsam än att bygga till Nacka redan i dag.

    Länk:https://andersekegren.wordpress.com/2011/04/27/skatteutjamningssystemet-straffar-tillvaxt-och-bostadsbyggande-i-stockholmsregionen/.

    Länk: https://andersekegren.wordpress.com/2012/05/18/staten-borde-infora-en-byggbonus-till-kommuner-som-bygger/.

    Mvh
    Anders

   • tbana förbi Hagastaden må vara mer samhällsekonomiskt lönsamt än till Nacka. Men Nackabanan är beslutad och föregicks inte av att Nacka skulle dra ner på takten. Tvärtom! Så frågan är hur man, givet att tbana till Nacka byggs, får till stånd även en linje förbi Hagastaden. Genom att slå av på takten?

    Det är lätt att bortse ifrån de positiva effekterna av förtätning som mer service och bättre underlag för god infrastruktur. Men jag undrar på vad du baserar påstående att många tycker att utbyggnaden går för fort. Har det genomförts opinionsundersökningar? Eller handlar det om antal insändare i lokalpressen? Det kan vara en god idé att fundera på vilka som har incitament att skriva insändare. Är det de nöjda eller missnöjda. Det kommer alltid finnas missnöjda NIMBYs som motsätter sig att kommunen växer. Men det finns knappast underlag att påstå att dessa utgör något representativt snitt ur befolkningen. Däremot är det många som dagligen brottas med problemet att ha någonstans att bo. Som socialliberal tycker jag det är viktigt att dessas grundläggande behov tillgodoses. Det gör vi inte genom att antyda att takten ska dras ner.

   • Du skriver att det finns tusentals byggrätter som inte utnyttjas. Min fråga är hur stora fastigheter vi talar om. Är de stora är det bara några få byggjättar som kan få ekonomi i det. Minskar man ner dem till 15-20 meters bredd, som i innerstaden och Råsunda, finns det fler och mindre aktörer som har förmåga att bygga. Då motverkar man dagens byggoligopol, där de få stora kan sitta på obyggda fastigheter och vänta in nästa konjunktuppgång. Kort sagt främjar man då konkurrensen på byggmarknaden.

  • Solna är Solna och inte Stockholm !
   Vi har fler arbetsplatser, invånare och mångfalt sämre trafik situation en Stockholm per capita. Kostnaden för att bygga infrastruktur och kommunal service i samma takt. Och att sedan dra in Huvudstaleden som ska UNDERLÄTTA genomfartstrafik och trafikbilden inom hela länets västerort.

   • Sedan kan man hör och häpna ”spara” möjligheter inför kommande generationer i Solna. Nu säljer vi och bygger ut så att nästan ingenting sparas inför framtiden – Var ligger det samhällsekonomiska i detta ?

   • Solna kommun är Solna kommun som är en del av Stockholm och har del i de trafikproblem som genereras i Stockholm. De trafikproblem som uppstår i Solna genereras knappast av Solnabor utan av bilberoende villaförorter i Bromma, Järfälla, Upplandsbro, Spånga, Hässelby/Vällingby. Vill man undvika att genomfartstrafiken ökar gör man bäst i att förtäta så att folk slipper bilberoendet. Det gör man om man låter innerstaden växa ut över Solna (vilket vi har ett demokratiskt beslut på) och därmed får underlag för t-bana förbi Hagastaden.

    Man kan försöka tro att alla trafikproblem kan lösas med fler trafikleder. Men en enda tunnelbanelinje motsvarar en mer än 100 meter bred motorväg kapacitetsmässigt. Hur många bilar passerar egentligen Armégatan och Storgatan per dygn? Som riktvärde kan nämnas Sveavägen som passeras av drygt 30.000 fordon (det är ingen som kräver biltunnel under Vasastan). Sveavägen är, bilmängderna till trots, en ganska populär gata där många gärna rör sig till fots.

   • Du vill spara inför framtiden. Det bästa sättet att spara är att bygga någorlunda tätt. Om Solna kommun vora lika tätt befolkad som Vasastaden skulle kommunen ha plats för 0,4 miljoner invånare. De kommande fyra-fem decennierna är det rimligt att befolkningen i Solna fördubblas från dagens dryga 70.000 invånare till kanske 150.000. Att bygga tätt innebär just att vi inte behöver bebygga en så stor del utan kan spara denna markreserv till kommande generationer.

   • Niklas ! Solna är Solna och INTE Stockholm. Även fast Stockholm gärna vill ha det så, och det gäller alla kranskommuner. En väldigt skillnad på Stockholm, stor Stockholm och Stockholms Län. Och ditt demokratiska beslut du hänvisar till innefattas av ordet ”stadsbild”, inte ”Stockholm”. Men trots detta måste vi fortsätta att fungera som egen kommun. Stockholm lär knappast betala våra merkostnader – eller . . .

   • Niklas. Hur sparar man inför framtiden om man bygger igen allt ?
    Och vårt största trafikproblem har alltid varit genomfartstrafiken och det faktum att Stockholm vägrar göra något åt sitt egna problem. Därav Huvudstaleden, den skulle avlasta västerort inom Stokholm stad och Solna, Sundbyberg m.m.
    Vårt största problem idag är att vi bygger och skapar egen trafik inom staden. Vi har dubbelt så många arbetsplatser som invånare i Solna ! ? Och om boende genererar en bil så är motsvarande siffra för exempelvis kontor FEM – SEX bilar. Mattematiken är ganska enkel.

   • Kenth: Solna är en egen kommun. Men bortsett ifrån det rent administrativa fungerar Solna i själva verket som en del av Stockholm precis som alla andra närförorter (Alvik, Årsta, Sundbyberg, Liljeholmen, Hammarbyhöjden osv).

    Du frågar dig ”Hur sparar man inför framtiden om man bygger igen allt ?”

    Men det gör man inte. Med alla aktuella byggprojekt inräknade kommer bara lite drygt en tredjedel av Solna kommuns yta vara bebyggt (och då räknar jag in parker). Ju tätare man bygger desto mindre mark går åt för ett givet antal invånare. Så om du vill spara mark gör du bäst i att propagera för just tät stadsbebyggelse och inte gles förortdito.

    Det demokratiska beslut jag hänvisar till är den regionala översiktsplanen (RUFS..http://www.tmr.sll.se/rufs2010/) som säger att innerstaden ska växa. En relativt stor del av Solna ska ingå i den förstorade innerstaden. Och det är rimligt. Befolkningen i länet ökar med ett Södermalm var tredje år. Innerstaden är redan relativt fullbyggd och vi vill knappast att alla nya invånare ska bosätta sig i periferin och försätta sig i bilberoende (vilket då täpper till genomfartsvägarna genom Solna). Då återstår att främst att förtäta i närförort (dit Solna tillhör), vilket ger underlag för utbyggnad av tvärbana och fler tunnelbanelinjer.

   • Niklas, det finns ”kranskommuner” söder om city också. Lägg stöd och utveckling till Södermanland, utveckla infrastruktur och kollektivtrafiken söder om stan. Norrort ”sköter sig själv” med tanke på allt som redan finns här. Typ Arlanda, Bromma och redan befinlig företagsverksamhet och närheten till vår nya stor stad Uppsala. Tänk efter före eller konsekvensbeskrivning som det en gång kallades för.

   • Sedan häller jag med dig till 100% om kollektivtrafiken. Har exempelvis länge förespråkat gratis resor på SL, vi betalar redan idag den största delan via skatten ändå. Sedan finns det ”billiga” ”snabba” lösningar att öka den spårbundna trafiken genom att knyta ihop Saltsjöbanan och Tvärbanan ( vilket nu sker ) samt att göra samma sak med Tvärbanan, Roslagsbanan och Lidöngöbanan i norr. Detta skulle skapa en ”tvärbana” med unika möjligheter inom det spårbudna nätet. Varför bygga en onödigt dyr långsiktig lösning som T Bana till Nacka när allt redan finns ?

 4. Dra ner på byggandet av kontor, arenor och shoppingcenter, men fortsätt att bygga bostäder. Solna har fler arbetsplatser än boende. Högst kvot i Sverige? Med balans kan arbetspendlingen och trafiken minska. Man bor där man jobbar. Företag betalar ingen kommunalskatt, vilket invånare gör. Jag har aldig förstått varför Solna är så angelägen att gynna företag på invånarnas bekostnad. Byt spår!

  • Det är korrekt att Solna har många arbetsplatser i förhållande till bostäder. Kvoten är kanske jämförbar med Stockholms innerstad, men till skillnad från Stockholms innerstad är är arbetsplatserna överlag koncentrerade till vissa områden medan bostäder är koncentrerade till andra. I Blåkulla och Huvudsta finns exempelvis väldigt få arbetsplatser. Detsamma gäller kring den framtida Järvastaden/Ulriksdal. I Solna business park och Vreten är det å andra sidan bara arbetsplatser. Råsunda har en bättre blandning. Lösningen är att tillföra många bostäder där det bara är arbetsplatser och att tillföra en del arbetsplatser där det idag mestadels är bostäder.

   Solna har troligen en överetablering av gallerior. För en trevlig gatumiljö är det trevligare om lokalerna finns längs trottoaren än instängda i slutna gallerior. Lokaler längs gatan ger dessutom utrymme för fler typer av verksamheter än de allra penningstarkaste. Bristen på publika lokaler i gatuplan är tyvärr ett problem som Stockholms alla stadsutvecklingsområden dras med.

   • Problemet med exempelvis dessa ”industriområden” är just att det är gamla industriområden. Blir väldigt dyrt att bygga bostäder inom dessa områden. Läser man på sin historia behöver man inte lösa onödiga framtida problem.
    (RUFS..http://www.tmr.sll.se/rufs2010/) säger att Stockholm ska växa på Stockholms villkor, självklart ska kranskommunerna bocka och buga samt stå för kostnaden – eller ?

   • Varför skulle det vara svårt? Kvartersmarken i industriområdet nedanför Hagalund är inte helt utnyttjat. Vid Solna businesspark finns det också obebyggd mark. Detta gäller även i delar av Frösunda.
    Att Stockholm växer innebär ett gemensamt ansvar att bygga mer bostäder och arbetsplatser. Detta gäller kanske främst närförort inom Stockholms kommun men även i närliggande Solna, Sundbyberg, Nacka och Lidingö. Kan för övrigt vara värt att nämna att det är Sundbyberg och inte Solna som är bäst i klassen. Sundbybergs befolkning har vuxit med 16-17% de senaste fem åren. Solna kommer inte i närheten.

    Slutligen skulle jag vilja ifrågasätta påståendet att befolkningstillväxt skulle ge mer kostnader än intäkter. Liknande brukar höras från SD som anser att invandringen är dyr för samhället. Men de tittar sällan över en längre period. Så frågan till Anders Ekegren blir vad påståendet grundas i. Handlar det om verkliga kostnader eller är det ett populistiskt försök att vinna röster hos den lokala Nimbyn?

   • Niklas! När det gäller vilken kommun som har vuxit mest – Solna eller Sundbyberg – beror det helt och hållet utifrån vilket år man börjar mäta. Det senaste året var Sundbyberg i topp procentuellt sätt men ser man över en tioårsperiod ligger Solna bättre till.

    När jag talar om kommunal ekonomi utgår jag från skatteutjämningssystemets effekter och Solna stads ekonomikontor som grundar sig på SKLs ekonomiska bedömningar. I praktiken innebär detta att snabbväxande kommuner måste sätta av ett ekonomiskt utrymme till framtida investeringar. I praktiken kan detta ekonomiska utrymme ske på fyra sätt – skattehöjningar, avgiftshöjningar, besparingar eller genom att dra ner på byggandet. Genom att Solna under min tid som stadsbyggnadskommunalråd har legat i topp vad avser bostadsbyggande, kontorsbyggande eller vad det nu må vara för något är det knappast någon katastrof om vi drar ner på takten. Det finns ju en hel del kommuner centralt placerade i regionen som har ett mycket lägre byggande procentuellt sätt, dvs alla kommuner i landet utom Sundbyberg som vissa år är bättre än oss. Vad jag förstår så är du engagerad i Yimby. Jag tror att det vore betydligt bättre om ni fokuserade på skatteutjämningssystemets negativa effekter för tillväxten och de kommuner som borde bygga i samma uträckning som vi, exempelvis Danderyd och Lidingö än att kritisera de kommuner som faktiskt bygger. Mvh Anders

 5. Ping: Byggbromsen vid Råstasjön går att kombinera med att man tar ansvar också för bostadsbyggandet i regionen | Frösundaliberalen

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s