Anders till riksdagen

Ge 65 + en röst i riksdagen

Om jag blir invald i riksdagen kommer jag att vara en av få riksdagsledamöter som är 65+. I den nuvarande riksdagen finns det endast ett fåtal riksdagsledamöter som har uppnått pensionsåldern trots att antalet pensionärer uppgår till över 2 miljoner. Det innebär att många viktiga perspektiv saknas i riksdagen. Jag kan ge de äldre en röst i riksdagen.

Jag står på plats 12 på riksdagslistorna i Stockholms stad och län men även på rikslistan som gör att du kan rösta på mig i hela landet och även om du är utlandssvensk. Är du intresserad av att rösta på mig kan jag skicka dig valsedlar då dessa inte finns i vanliga vallokaler. Du kan också beställa dem här. Bor du utanför Stockholms län är det den nationella valsedeln du skall använda dig av.

Min stora politiska erfarenhet från framför allt kommunalpolitikens olika områden och min erfarenhet och kunskap om svensk bostadspolitik, svensk arbetsmarknad och trygghetssystemen gör jag att jag kan riksdagen nya perspektiv utifrån socialliberala utgångspunkter.

De frågor jag främst skulle vilja arbeta med ligger framför allt inom fem viktiga politikområden som kommer att få stor betydelse de kommande år. De är inte rangordnade:

  • Socialförsäkringar inklusive pensioner.  Inkomstbortfallsprincipen måste även i framtiden vara grunden för socialförsäkringssystemet. Den ger individen trygghet och ger systemet en bred förankring. Avsättningarna till pensionerna måste höjas. Där har den kommunala sektorn gått i bräschen med höjda avsättningar. Pensionssystemet måste ge den enskilde en rimlig pension. Även när man fyllt 65 borde man kunna tjäna in till tjänstepensionen. Det kan ge många en bättre pension, särskilt för de som har anlänt sent i livet till Sverige och inte har jobbat 30 i landet.
  • Arbetsmarknaden. Stora förändringar sker inom arbetsmarknaden och Sverige måste då ha ett utbildningssystem som ger den enskilde möjligheter att kompetensutvecklas. Ett bra skolsystem och en kvalitativ högtstående högskola och forskning är nödvändigt för att Sverige skall hänga med i konkurrensen. Grundprincipen för arbetsmarknaden måste vara att arbetsmarknadens parter blir överens om de förändringar som behöver göras. Överenskommelsen mellan arbetsmarknadens parter om LAS, som nu har beslutats i riksdagen, ger en bra grund för fortsatt arbete. Arbetsförmedlingen har spelat ut sin roll och kan ersättas av andra aktörer.
  • Bostäder och byggande. De kommande åren måste det byggas mycket bostäder och det behövs byggas bostäder i princip i hela landet. Regelsystemet behöver förändras och förenklas. Det behövs byggas en mix av olika bostäder med olika upplåtelseformer och storlekar. Sverige är i behov av ett system som gynnar enskildas bostadssparande. En viktig bostadsfråga som ofta glöms bort i Sverige är de äldres behov av olika typer av trygghetsboenden.
  • Infrastruktur. Sverige är stort och glest befolkat. Det ställer stora krav på en infrastruktur som minskar avstånden. Det kan ske genom en IT-utveckling i hela landet och satsning på utbyggnad av vägar, järnvägar och annan spårbunden trafik i vårt land. Avstånden måste minska. Ingen tror idag att vi kommer att jobba på samma sätt efter pandemin. Mycket talar för att de som har möjlighet kommer att dela sin arbetstid med mellan hemmet och arbetsplatsen. Det kommer att ställa krav på snabbare och säkrare digitala vägar. Det är minst lika viktigt som att bygga ut den spårbundna trafiken. En utbyggnad av höghastighetståg är oerhört kostsamt och riskerar att bli en gökunge som tränger ut andra viktiga investeringar.
  • Hela rättskedjan måste fungera. Polis, åklagare, domstolar, tull och kriminalvården är viktiga delar som måste samspela och fungera för att vi skall kunna bekämpa den växande gängkriminaliteten och internationella brottsligheten. Myndigheterna måste ges ökade resurser och befogenheter för att klara sitt uppdrag. Personalen måste känna trygghet och ges utvecklingsmöjligheter


Om mig

Jag är socialliberal och är politiskt aktiv inom Solna stad.

Född i Göteborg, bor i Solna sedan 1983. Jag är jurist och arbetar som förhandlare/rådgivare på Saco-förbundet Akavia (fd Jusek/Civilekonomerna) på förhandlingsavdelningen. Jag arbetar särskilt med Akavias medlemmar inom offentlig sektor, främst den kommunala sektorn, högskola och universitet samt en del statliga myndigheter, bla biträdande förhandlare för Saco-S medlemmar inom åklagarmyndigheten. Jag representerar även Akavia inom AkademikerAlliansen och Saco:s högskolegrupp. Jag är även en av AkademikerAlliansens förhandlare gentemot Sobona, de kommunala bolagens organisation.

Jag är gymnasieekonom och tog en jur.kand-examen i mitten av 1980-talet. Jag har även läst statskunskap, företagsekonomi och genus och jämställdhet som enstaka kurs.

Jag har jobbat många år inom politiken och för tillfället har jag följande uppdrag:

  • Ledamot av Solna kommunfullmäktige
  • Ledamot av byggnadsnämnden
  • Ordförande för Stiftelsen Filmstadens Kultur
  • Vice ordförande i Solna Vatten AB
  • Ersättare i Käppalaförbundets (reningsverk) styrelse samt ledamot av Käppalaförbundets och Norrvattens förbundsfullmäktige.

Jag var kommunalråd i Solna 1989-1994 och 2003-2014 i Solna, ordförande för stadsbyggnadsnämnden och vice ordförande i kommunstyrelsen och dess arbetsutskott/personalutskott. 

Under perioden 2010-2014 var jag först ersättare och senare under mandatperioden ordinarie i landstingsfullmäktige. Inom landstinget var jag först ledamot av miljö- och skärgårdsberedningen och senare vice ordförande i Locum  , landstingets fastighetsbolag

Under åren 2014-2016 var jag utsedd av regeringen som ledamot av Riksantikvarieämbetets insynsråd. Mellan 2007-2014 var jag ordförande för Film Capital Stockholm och ledamot av styrelsen 2015-2020.

Inom Storsthlm, fd kommunförbundet Stockholms län (KSL) har jag haft flera uppdrag. Ledamot av styrelsen 2003-2006, ordförande för självstyrelseberedningen som jobbade med de frågor som Ansvarskommittén utredde 2003-2007 samt ordförande för miljö- och samhällsutvecklingsberedningen 2006-2014. Jag har också varit ledamot av Mälardalsrådets styrelse 2006-2014 samt Stockholmsregionens Euroropaföreningen 2010-2014.

Förutom politik har jag ett stort intresse av kultur, idrott och friluftsliv. Jag går gärna på bio och har varit ordförande för Kafé Sjöstugans vänner och Juseks konstförening. Jag går ofta på konstutställningar och museer och mina favoriter är Göteborgskoloristerna (kanske inte så konstigt), Halmstadsgruppen och Holländskt 1600-talsmåleri och besöker därför gärna Amsterdam/Haag och Wien. Jag är även en stor fantast av online auktioner, framför allt av möbler som går att köpa till väldigt bra priser.

Jag åker gärna långfärdskridskor, paddlar kanot i Brunnsviken och cyklar/vandrar under sommarsemestern.

Jag tillbringar mycket tid i sommarhuset i Lysekil och försöker även att vara i Nice så mycket som det går, men under pandemin var detta inte möjligt.