Etikettarkiv: Höja skatten

Dra ned på Solnas byggande!

Det byggs alldeles för få bostäder i förhållande till behovet, särskilt i storstadsområdena. Det finns flera orsaker till detta. En orsak som sällan nämns är att det är kostsamt att vara en snabbväxande kommun. När stora bostadsområden byggs krävs det nya skolor, förskolor, idrotts- och fritidsanläggningar och en omfattande infrastruktur i vägar, parker och VA-anläggningar. Visst ökar skatteintäkterna men utgifterna per invånare blir större och slutnotan negativ. En snabbväxande kommun står till sist inför ett val. Höja skatten, sänka standarden på den kommunala servicen eller slå av på takten i bostadsbyggandet.

I Solna – som är Sveriges mest snabbväxande kommun – brottas vi med de här frågorna. Jag är stolt över att ha varit med att driva fram den politik i Solna som gör att vi tar stort ansvar för bostadsbyggande och utveckling av viktiga näringslivskluster, så som inte minst nya Hagastaden blir navet i. Medan många andra kommuner bara ser till sitt, tar Solna genom vårt stora byggande ett ansvar för hela landets tillväxt.

Men många menar att utbyggnaden går för fort i Solna. Trafikstockningarna är välkända, och ett problem som det på kort sikt inte finns några enkla lösningar på.

Det är populärt att bo i Solna. Intresset bland barnfamiljer ökar snabbt. Då måste Solna också vara en bra stad att växa upp i. Och det kräver bland annat bra skolor, förskolor och fritidsaktiviteter.

Att hitta rätt avvägning mellan fortsatt utbyggnad och att värna miljö och kommunala kärnverksamheter är Solnas främsta utmaning. Och just nu är lösningen att dra ned på takten.

Detta blogginlägg är ursprungligen en krönika som publicerades i Tidningen Solna nr 2/13. Tidningen Solna ges ut av Folkpartiet Liberalerna Solna.

Jag har  i två tidigare blogginlägg skrivit om problematiken för kommuner som  bygger – Skatteutjämningssystemet straffar tillväxt och bostadsbyggande i Stockholmsregionen och Staten borde införa en byggbonus till kommuner som bygger.