Märklig debatt om tillfälliga bostäder på Oskarsrogatan i Huvudsta

På måndagskvällens  kommunfullmäktige i Solna uppstod ånyo en märklig debatt om de tillfälliga studentbostäderna på Oskarsrogatan. En mer korrekt beskrivning är det vägområde som byggdes för Huvudstaleden innan vägbygget stoppades under 60-talet. Under lång tid användes vägen för motorcyklister som tränade för ett motorcykelkörkort. För ett 15 år sedan beviljades bygglov för studentbostäder som utvidgades under årens lopp. Anledningen till de tillfälliga byggloven var att området var och fortfarande är ett utredningsområde  för Huvudstaleden i lång tunnel.

Därför är det märkligt att framför allt Miljöpartiet men även Bergshamrapartiet anser det angeläget  att området bebyggs. Om partierna anser det angeläget att bygga fler bostäder i Huvudsta finns det ju andra områden som det går att bygga i. Att i dag planera för permanenta bostäder på det här området är i dag inte möjligt för att området påverkas av såväl breddningen av Mälarbanan och var ner-/uppfarter skall placeras för  Huvudstaleden i lång tunnel.

Det vore ju inte så bra om hus idag placerades där de står i vägen för nya spår eller för Huvudstaleden i lång tunnel. Men tillfälliga lösningar är ju möjliga.

 

 

Högt politiskt pris för politiker som gör fel

l

Den politiker som gör något fel drabbas hårt. Då tänker jag inte på att en politiker  som fattar dåliga beslut som kan leda till stora kostnader för staten eller kommunen. De blir sällan upptäckta. Vare sig media eller väljarna kan ofta bedöma vad som är en dålig affär eller felaktigt beslut, turerna kring Vattenfall undantagna.

Det som dock kan få stora konsekvenser är om en politiker gynnar sig själv eller närstående eller gör något brott även om det skulle anses som ringa. I torsdags skedde detta då ministern Aida Hadzialic ertappades med 0,2 % i blodet i en nykterhetskontroll på Öresundsbron. En promillegräns som inte är brottslig i Danmark och fram till 1990 inte var det i Sverige då gränsen för rattonykterhet gick vid 0,5 %. En gräns som de flesta länder tillämpar, exempelvis Danmark, Finland och Island.

Visst är det omdömeslöst av ministern att köra bil efter två glas vin. Dagens promillegräns gör det i praktiken omöjligt att köra bil efter alkoholförtäring. Det borde hon vetat. Och hon borde insett vilken politisk risk hon utsatte sig för. Vi som har sommarhus har ofta sängkläder, extra ombyte och necessären i bakluckan sommartid. Valet är ju att inte dricka alkohol eller att sova över. Den erfarenheten har hon nu  också fått.

Redan i lördags kallade hon till presskonferens för att meddela att hon avgår. Anledningen till detta kan bara vara för att undvika ett mediedrev som med ganska stor sannolikhet hade kommit påhejat av nykterhetsrörelsen och vissa oppositionspolitiker. De journalister som nu beklagar hennes avgång, en del av dessa hade säkert deltagit i drevet. Så fungerar tyvärr journalistiken. Genom att avgå blev skadan mycket kortvarig och hon tjänade nog på detta i det långa perspektivet. Hon har vunnit respekt hos många som en person som tar ansvar för sina gärningar.

Även om jag inte delar hennes politiska uppfattning hoppas jag att hon snart kommer tillbaka i politiken. Inte för att hon har varit en klar framgång som gymnasie – och kunskapslyftsminister Det departementet har för många ministrar, olyckliga gränsdragningar och för mycket interna motsättningar för att någon skall bli lyckosam. Hon är dock starkt i debatten, stringent och imponerade stort på mig i den turbulens som var i samband med Fridolin, Kaplan och miljöpartiets hållning till islam. Där hamnade hon helt rätt i debatten. Och utan tvekan är hon ett framtidsnamn.

Jag tror dessutom att svensk politik behöver framgångsrika personer med invandrarbakgrund som har lyckats i sina studier, yrkesliv och kan vara bra förebilder för andra med samma bakgrund.

Skall politiker avgå varje gång de gör fel? Ibland gör de inte ens något juridiskt fel, som exempelvis Ove Rainer som fick avgå bara för att en del socialdemokrater tyckte att han gjort fel.Frågan som också måste väckas är vilken typ av politiker vi vill ha. Är kravet att vi skall ha helt felfria politiker kommer urvalet att bli extremt litet. Vill vi det? Knappast. Vi kommer dessutom att få väldigt rädda politiker där varje misstag kan bli väldigt stort. Om hon hade haft ett vanligt jobb som inte kräver körkort hade hennes förseelse knappast lett till någonting alls. Eller så får vi politiker som kan göra hur stora misstag som helst utan att de bryr sig. Donald Trump är ett bra exempel.

 

Islands fotbollsframgångar kommer lyfta Island som nation

Bildresultat för island fotbolls em

Islands sensationella fotbollsframgångar ger inte bara ett lyft för den isländska fotbollen utan kommer att ge en positiv injektion för hela landet. Island har de senaste 10 åren genomgått såväl ekonomiska som politiska kriser. Islänningarna har prövats hårt.

Den hårt kritiserade fd svenske tränaren och numera en legendarisk tränare och ledare för det isländska laget, Lars Lagerbäck,  som fört det lilla landet med 330.ooo invånare till en kvartsfinal mot Frankrike. I dag, dagen efter matchen mot Frankrike finns det några som häcklar landet för sin insats mot Frankrike. Vi svenskar skall inte glömma att Island gjorde fler mål mot Frankrike än vad Sverige gjorde på tre matcher i EM och 5-2 var de siffror som Sverige förlorade mot Brasilien i den mytomspunna VM-finalen mot Brasilien 1958 – på hemmaplan.

Fotbolls-EM kommer på många sätt bli ett lyft för Island. Landet som är relativt okänt för många har uppmärksammats på ett mycket positivt sett  och man kan verkligen säga att landet har hamnat på kartan. Det är inte osannolikt att besöksnäringen får ett rejält lyft de kommande åren. Intäkter som kommer att betyda mycket för landet.

Men även mentalt kommer landet att påverkas positivt. Det har skapats en nästan mytiskt framgångssaga, landet har fått en stark sammanhållning och 75 procent av landets befolkning såg matchen mot England och 10 procent var på plats i Frankrike. Det skall inte underskattas. Islänningarna har visat att de kan göra stordåd och den avgående presidenten har lyft fram framgångarnas stora betydelse för landet. Landet har ju fått idrottsliga framgångar förr, bla ett OS-silver i handboll för några år sedan, vilket har påverkat landet positivt.

Många människor i Europa och övriga Världen har följt den isländska framgångssagan, inte minst i Sverige och övriga Norden som fick ett eget hemmalag att hålla på. Och vulkanen, denna nästan forntida och mytiska skapelse, kommer att leva vidare många år efter fotbolls-EM.

Foto: fotbolldirekt.se

 

Storbritanniens utträde ur EU ger Stockholmsområdet chansen att locka över företag

Storbritannien beslutade dagen före midsommar att gå ur Europeiska unionen. Villkoren för detta är ännu oklara men redan nu aviserar företag att de planerar att lägga verksamheten i något EU land för att med säkerhet vara en del av EUs inre marknad. Det är framför allt bankväsendet som har börjat planera för att flytta och börjat  aktivera sina beredskapsplaner . Enligt Dagens industri kan mellan 50.000-70.000 jobb flytta från London till andra städer i Europa. Frankfurt, Paris och Madrid nämns som orter som bankerna kan flytta till.

Stockholm har försökt att utvecklas till ett finansiellt centrum. Det dåvarande finansborgarrådet Annika Billström jobbade hårt för att bankväsendet skulle förlägga sina huvudkontor i Värtahamnen. Det blev inte så mycket av detta.

Stockholm lär inte ha så stora chanser att locka över banker och finansinstitut från London. Frankfurt med flera länder lär bli för övermäktiga konkurrenter då de redan är starka finansiella centrum.

Däremot borde Stockholm kunna bli intressant för företag inom Life Science och IT-sektorn där Stockholmsområdet redan i dag har en stark position med ledande universitet- och högskolor och intressanta företag. Stockholm har här stora konkurrensfördelar förutom forskning och intressanta företag. Det finns två starka kluster i regionen. Kista för IT i vid bemärkelse och Karolinska med sjukhuset och institutet som kommer att bli en viktig del av Hagastaden beläget i Solna/Stockholm. Befolkningen är välutbildad, mycket goda kunskaper i engelska, tryggt och säkert land och lönekostnaderna för högutbildad personal är konkurrenskraftiga.

Läs mer: DI – tusentals bankjobb försvinner från London.

Brexit vann. Kommer Skottland att lämna Storbritannien?

I morse stod det klart att Brexitsidan vann folkomröstningen. Ett katastrofalt misslyckande för premiärminister Cameron som egentligen utlyste folkomröstningen för att hantera den stora interna gruppen av EU-kritiker i sitt eget konservativa parti. Resultatet blev ett Brexit som kommer att få stora konsekvenser inte bara för GB utan för hela Europa.

Storbritannien är nu ett djupt splittrat land. London, Skottland och Nordirland röstade för Remain. Resten av landet, och framförallt norra England och Wales röstade för Brexit. Traditionellt starka Labourfästen. Det kommer med stor sannolikhet få stora politiska följder även för GB. Skottland röstade klart för ett fortsatt EU-medlemskap. Skottland har haft stora fördelar av EU-medlemskapet genom alla de satsningar som gjorts av EU. De folkomröstningar som har gjorts i Skottland om att lämna Storbritannien har varit jämna med en liten övervikt för att stanna. Med mycket stor sannolikhet kommer kraven att resas på en ny folkomröstning. Jag har alltid varit emot att Skottland skall lämna Storbritannien men för Skottland vore det mycket bättre att lämna Storbritannien och söka inträde i EU. Om Skottland blir EU-medlem och Storbritannien står utanför EU kommer det att innebära stora fördelar för Skottland. De kommer ha nytta av EUs inre som fullvärdig medlem och det är troligt att engelska företag kommer att lämna England för att etablera sig i Skottland och därmed inom EUs gränser.

En omröstningen som skulle lösa Torypartiets interna problem kanske blev den utlösande faktorn som gjorde att Storbritannnien upplöstes. Vi får avvakta och se men jag tror att Skottland kommer att lämna Storbritannien.

Havererade bostadssamtal olyckligt för Sverige

I bland känns det trist att behöva få rätt. Under de bostadssamtal som förts de senaste fyra månaderna har jag hävdat att sannolikheten att det skulle bli någon blocköverskridande överenskommelse är utomordentligt liten. Och så blev.

Det är djupt olyckligt. Bostadssituationen i landets kommuner förvärras och i 80 % av landets kommuner råder bostadsbrist. En bostadsbrist som kommer att förvärras pga det låga bostadsbyggandet och flyktingkrisen.

Ändå är det inte så konstigt att det gick som det gick. De politiska skillnaderna är för stora och viljan att även röra heliga kor inom bostadspolitiken har varit liten. Detta gäller framför allt regeringen och vänsterpartiet som i går presenterade vad de vill göra. Deras förslag imponerar inte. Ingen av de förslag som de presenterade kommer att öka bostadsbyggandet mer än nämnvärt. Och väldigt många av förslagen skall dessutom först processas i nya utredningar. Fler utredningar lär inte behövas. Alliansens bostadsminister Stefan Attefall tillsatte över 80 utredningar inom olika områden så det mesta är redan utrett

Allianspartierna var dock radikalare och vill se om det är möjligt att förändra flyttskatten, förkorta överklagandeprocessen, se över reglerna för naturreservat och riksintressen.

Enligt min uppfattning måste rikspolitikerna våga vända på alla stenar. Skall vi få fart på bostadsbyggandet måste många olika åtgärder vidtas. Inte bara kosmetiska åtgärder som regeringen föreslår. Dessutom är det väldigt viktigt att de åtgärder som föreslås förankras över blockgränserna för att skapa långsiktiga spelregler för en bransch vars investeringar skall fungera över årtionden.

Nu blir det inte så och det kommer att få katastrofala konsekvenser för bostadsbyggandet. Men också ett stort nederlag för våra riksdagspolitiker.

 

 

Vågar regeringen begränsa möjligheterna att överklaga detaljplaner?

Slingan1

I Solna planeras det att ersätta ett nergånget kontorshus med 200 bostäder med affärslokaler på bottenvåningen i hörnet Råsundavägen/Gränsgatan i stadsdelen Råsunda (kv Slingan).

Ofta möts detaljplaner av större eller mindre motstånd från närboende. I det här fallet har planförslaget möts av väldigt positiva reaktioner. Jag har själv bott granne med projektet och bor numera inte så långt därifrån så jag har talat med många grannar till det planerade huset. Jag har inte träffat på några negativa personer. Under det formella samrådet kom det egentligen bara in en negativ synpunkt från en person.

Då är det väl bara att börja bygga efter det planen vunnit laga kraft. Det borde inte ta många veckor. Men så är det inte i det här fallet. En, endast en person överklagar detaljplanen med hänsyn till att det ur klagandes synpunkt är för högt. Det kostar inget för den klaganden att överklaga.  Förlorar sökanden så drabbas denne inte av några kostnader.

Men för alla som behöver en bostad är det bekymmersamt. Detaljplanen försenas i bästa fall bara något år. Men det kan ju bli betydligt längre tid om den sökanden inte nöjer sig med en instans. Det innebär att de 200 bostäderna försenas på obestämd tid. Och det här är inte ett enstaka fall. I tätbebyggda områden överklagas detaljplaner regelmässigt.

Problemen med överklaganden diskuteras alldeles för lite i den allmänna debatten. I och med plan- och bygglagen som kom 1987 utökades sakägarkretsen. vällovligt kan tyckas men har fått stora konsekvenser.

En viktig uppgift för de pågående bostadssamtalen borde vara att se över överklagandereglerna. Är det rimligt att en person skall kunna påverka att 200 bostäder försenas på obestämd framtid. Frågan måste ställas och ges ett svar.

Slingan2

Läs även mitt blogginlägg om detaljplanen – Samråd om 200 nya bostäder vid gränsen till Sundbyberg.

Läs mitt blogginlägg om bostadspolitik – Goda råd till bostadsministern för att öka bostadsbyggandet.