Etikettarkiv: EU

Att hantera Pandemins verkningar är ingen bra gren för EU

Själva grunden för EU-arbetet är att Europas stater skall samverka för att skapa en bättre och starkare världsdel. Enade vi stå söndrade vi falla är en bra devis som trots att den har en socialistisk bakgrund visar lite hur EU-arbetet har fungerat under Covid 19-pandemin.

Vi kan i dag konstatera att EU inte har fungerat under krisen. Alla stater har fattat självständiga beslut utan att ta hänsyn till andra stater. Ibland är det svårt att se de logiska resonemangen bakom besluten. Det nationella territoriet har blivit viktigare än var smittspridningen faktiskt finns och nationalstaten har växt sig starkare på samarbetets bekostnad.

Det mest makabra var när bla Frankrike ville stoppa beställd medicinsk utrustning till Sverige.

Och problemen bara fortsätter. En dag öppnade Danmark upp för turister från Skåne. Nästa dag stängdes gränsen. Ett tag kunde man flyga till Grekland. Sedan kom det nya direktiv. Norge öppnade upp för resor till Gotland. Efter ett tag kom man på att det var inte så bra ur smittspridningssynpunkt och stängde ner gränsen totalt mot Sverige.

Över huvud taget kan man ifrågasätta Norges stängning av gränsen mot Sverige. I de delar av Sverige där man har en omfattande gränshandel mot Norge har man haft en väldigt låg smittspridning så några skäl till att stänga ner gränserna har man inte. Och inte i dag heller då de svenska dödstalen i Covid 19 dalar markant.

Norge har klarat sig dåligt ekonomiskt under pandemin. Den norska detaljhandeln har däremot gått väldigt bra när inga norrmän åker över gränsen. Och det verkar mer som om Norge vill värna sin egen handel då stängda gränser i det korta perspektivet kan vara bra för Norge då det troligtvis är 10 norrmän som åker till Sverige på varje svensk som åker till Norge.

En fråga som är akut att lösa är att länderna inte bara från en dag till en annan kan stänga gränsen och göra det omöjligt att ta sig hem igen. Det kommer effektivt att minimera resandet och därmed återhämtningen av ekonomin i stora turistländer som Spanien och Italien. Vem vill riskera att bli kvar i månader även om det är i sommarhuset i Spanien. Sverige har dock varit ett föredöme som inte har stängt gränserna men inte gjort så stor skillnad i praktiken då få har fått åka hit.

På detta område måste EU ta fram tydliga regler som gör det möjligt för EUs medborgare att resa tryggt i Europa och att åter igen bli ett enat EU.

Brexit vann. Kommer Skottland att lämna Storbritannien?

I morse stod det klart att Brexitsidan vann folkomröstningen. Ett katastrofalt misslyckande för premiärminister Cameron som egentligen utlyste folkomröstningen för att hantera den stora interna gruppen av EU-kritiker i sitt eget konservativa parti. Resultatet blev ett Brexit som kommer att få stora konsekvenser inte bara för GB utan för hela Europa.

Storbritannien är nu ett djupt splittrat land. London, Skottland och Nordirland röstade för Remain. Resten av landet, och framförallt norra England och Wales röstade för Brexit. Traditionellt starka Labourfästen. Det kommer med stor sannolikhet få stora politiska följder även för GB. Skottland röstade klart för ett fortsatt EU-medlemskap. Skottland har haft stora fördelar av EU-medlemskapet genom alla de satsningar som gjorts av EU. De folkomröstningar som har gjorts i Skottland om att lämna Storbritannien har varit jämna med en liten övervikt för att stanna. Med mycket stor sannolikhet kommer kraven att resas på en ny folkomröstning. Jag har alltid varit emot att Skottland skall lämna Storbritannien men för Skottland vore det mycket bättre att lämna Storbritannien och söka inträde i EU. Om Skottland blir EU-medlem och Storbritannien står utanför EU kommer det att innebära stora fördelar för Skottland. De kommer ha nytta av EUs inre som fullvärdig medlem och det är troligt att engelska företag kommer att lämna England för att etablera sig i Skottland och därmed inom EUs gränser.

En omröstningen som skulle lösa Torypartiets interna problem kanske blev den utlösande faktorn som gjorde att Storbritannnien upplöstes. Vi får avvakta och se men jag tror att Skottland kommer att lämna Storbritannien.

Turkiet har inga förutsättningar att bli medlem i EU

 

Bildresultat för Turkiets flagg             Sverige har under lång tid varit en av de främsta förespråkarna för ett Turkiskt medlemskap i EU. Förhoppningarna har varit att Turkiet skall bli ett mer demokratiskt land och att ett hägrande medlemskap i EU skall påskynda den processen. Så har det inte blivit. Turkiet håller snarare på att utvecklats till ett mycket auktoritärt land långt bortom de ideal som skall prägla den Europeiska Unionen. Det senaste avtalet med Turkiet där landet skall hålla tillbaka flyktingströmmarna från Mellanöstern i utbyte mot pengar, lättare för för turkar att komma in i EU och att medlemskapsförhandlingarna skall påskyndas är ett steg i helt fel riktning. Tidigare har det varit svårt att komma med i EU. Krav har ställts på en demokrati, mänskliga fri- och rättigheter och andra åtgärder för att kandidatländerna skall få medlemskap i EU. I Turkiets fall har EU rejält tummat på dessa krav.

EU har redan i dag stora problem med utvecklingen i framförallt Ungern som går i antidemokratisk riktning och vart är Polen och Slovakien på väg. Att släppa in fler länder som inte lever upp till de grundläggande kraven leder till en helt felaktig utveckling av EU.

Efter flera års uppehåll återupptogs förhandlingarna med Turkiet om fullt medlemskap 2013. Utvecklingen sedan dess har gått åt helt fel håll. Fredliga demonstrationer har slåtts ner med våld. Politiserade rättegångar börjar bli vardagsmat. Journalister fängslas, sociala medier stängs ner och korruptionen är utbredd. Oppositionella medier tas över. För en tid sedan tog regeringen över tidningen Zaman genom tvångsförvaltning. Listan över övergrepp kan göras hur lång som helst. I östra Turkiet pågår det i praktiken ett inbördeskrig.

Även utrikespolitiskt är Turkiet inte att lita på. De har varit med intresserade av att angripa kurderna än att bekämpa IS. Kurderna som har varit väldigt viktiga för att bekämpa IS. För några år sedan utpekade Erdogan ut Västvärlden , i skepnad av Lawrence av Arabia som ett större hot än IS. Trots att Turkiet sedan 1952 är medlem i NATO.

President Erdogan har offentligt uttalat kritiska tankar om kristna. Han har förordat att 100.000-tals kristna armenier skall deporteras och i turkiska skolböcker kan man läsa att kristna är landsförrädare.

Det finns i dag inget som motiverar att Turkiet skall bli medlemmar i EU. De förhoppningar, som även jag har haft, har kommit på skam. Allt går åt fel håll i Turkiet. Att släppa in Turkiet i EU skulle helt kullkasta allt vad EU står för. EU har redan problem med Ungern, Polen och Slovakien. De högerextrema partierna stärker sin ställning i många Europeiska länder.  EU behöver en tid av konsolidering och befästande av grundläggande värderingar. Turkiet är välkommen som medlem i EU men det kräver en helt annan politik där demokrati, grundläggande fri-och rättigheter, minoriteters rättigheter respekteras och att Turkiet för en helt annan utrikespolitik. Dit är vägen lång, väldigt lång.

 

 

 

Poetin doodt kinder

Poetin doodt kinder – Putin dödar barn – har någon skrivit vid den Nederländska ambassaden i Ukrainas huvudstad Kiev.  80 av de 298 personer som dog i kraschen med det Malaysiska planet MH 17  över rebellkontrollerat område i Ukraina var barn. En stor tragedi som skedde helt i onödan. De döda kom från över minst 10 olika länder i Europa och Asien  varav de flesta kom från Nederländerna(189), Malaysia (44) och Australien (27).

Tragedin riktar åter ljuset på Rysslands inblandning i Ukrainakrisen. Nedskjutningen hade inte varit möjlig utan att Ryssland försett separatisterna med utbildad personal tunga vapen som stridsvagnar, raketartilleri och luftvärnsmissiler. Ja, krisen hade över huvud taget inte nått de nivåer den har idag utan Rysslands stöd till rebellerna. Den kanske inte ens hade uppstått.

Genom nedskjutningen har tredje land drabbats på ett påtagligt sätt. För Nederländerna som hade 189 passagerare, varav många barn är det en tragedi som berör många Nederländare direkt eller indirekt. Men det hade lika gärna kunnat varit Sverige som drabbats.  100 sekunder efter kraschen passerade ett passagerarplan från Singapore Airlines från Köpenhamn till Singapore. Med Singapore Airlines samarbetar  SAS. Jag har själv gjort denna tur flera gånger och  från Köpenhamn reser många skandinaver , varav många svenskar, till Singapore oftast för vidare färd till andra delar i Asien eller Australien även om Singapore utvecklats till ett besöksmål i sig.

Det gäller nu för Europa och USA att sätta press på Putin. Just nu är Putin tillbakapressad. Det visar uttalanden från Putin och Rysslands FN-ambassadör Vitalj Tjurkin vid det extrainsatta mötet med säkerhetsrådet.

Ett extra stort ansvar i denna fråga har Europas i dag dominerande stormakt Tyskland. Frankrike och Storbritannien är i dag ointressanta och påverkar knappast Europas utveckling på ett positivt sätt. Skall det tas några krafttag måste Tyskland gå i bräschen och få med sig de övriga EU-länderna. Men kommer Tyskland att göra det. Knappast. Tyskland är för beroende av Ryssland. Som många andra länder i Europa. Den tyska avvecklingen av kärnkraften har lett fram till ett beroende av rysk gas som gör landet väldigt sårbart. Och ekonomiska sanktioner drabbar även den egna ekonomin. Så det lär tyvärr inte bli så mycket hårdare sanktioner mot Ryssland den här gången heller.

EU skall bli skarpare, effektivare och smalare

Europaväska

I dag börjar folkpartiets EU-kampanj i Solna i samband med Valborgsmässofirandet på Skytteholm och i morgon (1 maj) kampanjar folkpartiet i Bergshamra, Huvudsta, Filmstaden och Solna Centrum.

I EU-valet känns extra viktigt i år. De beslut som fattas i EU påverkar Sverige och oss svenskar på många sätt. Exempelvis påverkar EUs beslut 50 % av alla beslut som tas i en vanlig kommun.

Krisen i Ukraina och de ekonomiska problem som finns  i Europa kräver mer samarbete inte mindre. EU behöver stärkas när det gäller utrikespolitiken och EU måste skarpare markera mot Ryssland och deras agerande i Ukraina. Det är inte mer av protektionism som behövs. Den inre marknaden behöver hela tiden stärkas och att människor kan arbeta och studera i ett annat Europeiskt land skapar nya möjligheter.

Det internationella rätts- och polissamarbetet behöver utvidgas och miljöfrågorna gör inte halt vid nationsgränserna. Två områden där EU är det naturliga forumet.

EU får klä skott för mycket. Men  utan EU hade inte Europa utvecklats på ett positivt sätt. När jag växte upp var möjligheten att arbeta och studera utomlands begränsade. EU har gjort detta möjligt. Det har gjort oss alla rikare. På samma sätt har EU underlättat att köpa ett  hus i ett annat Europeiskt land. Och vi skall inte glömma att utan EU hade det varit skyhöga mobiltelefonräkningar precis som när du ringer från länder utanför Europa.

EU har underlättat livet för oss alla på olika nivåer. Mycket är gjort och mer behöver göras. Genom EU kan vi som ett litet land få ökat inflytande på viktiga områden som handel, brottsbekämpning, djurskydd och miljö.

Jag är glad att folkpartiet är det ända riktigt EU-positiva partiet i riksdagen. Vi säger inte nej eller nja. Vi säger ja till Europa och det är jag stolt över. Och vi ger oss inte förrän vi har gjort EU skarpare och smalare. Tycker du som jag är folkpartiet ett bra alternativ för dig i EU valet den 25 maj.

 

 

EU och USA kommer att offra Ukraina om Ryssland invaderar.

Utveckling i och omkring Ukraina är oroväckande. Ryssland har tagit kontrollen och beslutat att Sevastopol och Krim är en del av den Ryska federationen. De senaste dagarna har tidningarna varit fulla av spekulationer om Ryssland tänker invadera den östra rysktalande delen av Ukraina eller om hela Ukraina invaderas. Det finns även farhågor för att Ryssland via Ukraina skall invadera det rysktalande Transnistrien som är en del av Moldavien.

Kommer det att ske?  Ett klart svar kan  nog bara ges av Vladimir Putin själv men tecknen är inte ljusa. Putin sa i sitt Kremltal i veckan att ”Vi är ett folk och Kiev är modern av ryska städer. Det traditionellt ryska är vår gemensamma källa och vi kan inte leva utan varandra.” Hans syn på Ukraina liknar alltför mycket Tysklands syn på Tjeckoslovakien under 30-talet – en onaturlig stadsbildning som lätt kan krossas.

I dag finns det en stor oro i Östeuropa över vad som kan hända. Många länder i  Östeuropa har en stor rysk minoritet: Estland (25 %), Lettland (27 %) och Kazakstan (17 %). Och samma argumentation som Ryssland tillämpar på Ukraina kan tillämpas  på dess länder.

Kommer EU och USA komma till Ukrainas hjälp om det blir en militär konflikt? Jag tror knappast det och det som hitintills har gjorts imponerar inte. Att 33 personers tillgångar i Väst har frysts och att dessa inte kan resa in i EU bekymrar knappast Putin.

Jag bedömer att EU och USA inte kommer att ingripa i Ukraina av följande skäl.

1. USA och EU har svårt att enas om gemensamma åtgärder och även inom EU spretar man åt olika håll.

2. Europa har väldigt svårt att enas om olika åtgärder. Många länder har stora ekonomiska band till Ryssland och skulle förlora stora pengar tom vid olika typer av handelsembargon. Frankrike har enligt tidningsuppgifter stora vapenaffärer på gång med Ryssland, Tyskland är beroende av rysk gas och vårt broderland Finland har en omfattande handel med Ryssland. Det är således inte bara Ryssland som förlorar på en isolering.

3. Ukraina ligger för långt bort och det är svårt att uppbåda ett stort engagemang i Väst för att gå in militärt i landet.

4. Västeuropa har svårt att ta till sig Rysslands geopolitiska strategi även om den finns dokumenterad sedan fler år i en strategisk plan och tillämpad i praktiken i Georgien 2008 och i Ukraina 2014.

5. Att starta ett krig är lätt men att avsluta ett krig är svårare. Och kommer Ryssland, EU och USA i krig med varandra,  vilket ännu inte har skett någonstans efter andra världskriget,  så vet ingen hur detta slutar. Sprider sig kriget utanför Ukrainas gränser?

Men passiviteten kan bli förödande. Om Väst låter en invasion av Ukraina och Transnistrien passera visar det på svaghet och Putins tuppkam växer. Det kan bli en farlig dynamik. Hitler trodde inte att Storbrittanien skulle angripa Tyskland efter invasionen av Polen. De hade ju låtit honom ansluta Saarland efter en folkomröstning ? 1935, militariserat Rhenlandet, anslutit Österrike, invaderat först Sudetenland och sedan tagit över hela Tjeckoslovakien.

Och hur ställer sig EU och USA om Östersjön involveras? Och detta kan även påverka Sverige. Samma argumentation som Ryssland använder sig av i Ukraina kan tillämpas på i Baltikum. Det kan gälla ryssar i Baltikum, korridor mellan Ryssland och Kaliningrad och buffertzoner kring Sankt Petersburg. Och låt oss inte glömma att Ryssland invaderade Gotland 22 dagar under Svensk-Ryska kriget 1808-1809 där krigshändelserna i övrigt utspelade sig i Finland och norra Sverige. Gotland är strategiskt och den som kontrollerar Gotland kan förhindra att någon utnyttjar Gotland som språngbräda.

Det är inte alltid så att historien upprepar sig men det känns väldigt oroväckande ut. Berlin 1936 och Sotji 2014. Invasion av Tjeckoslovakien 1938 och Ukraina 2014.

Jag har tidigare skrivit om utvecklingen i blogginlägget Berlin 1936 Tjeckoslovaken 1938 Sotji 2014 Ukraina 2014

Bilden ovan har gjorts av den folkpartistiske riksdagsledamoten Fredrik Malm. Mycket talande.