Nya Zeeland – ett spännande land på andra sidan jordklotet

Anders Ekegrens foto.

Vill du åka så långt bort som möjligt från Sverige så är Nya Zeeland landet du skall besöka. Över nyår besökte jag landet under 14 dagar och besökte så väl Nord- som Sydön. Jag tänkter i några inlägg på min blogg beskriva landet och de orter som vi främst besökte: Auckland som är den klart största staden i landet, Rotorua som är känt för sina gejsrar, varma källor, maori kultur och hobbitar, huvudstaden Wellington och Dunedin långt ner på Sydön som är mer skotskt än Skottland.

Jag har länge tänkt att att åka till Australien eller Nya Zeeland. Att Nya Zeeland blev det första landet var mer av en slump. En god vän ville åka dit och frågade om jag ville följa med och så blev det.

Om jag kort skall beskriva Nya Zeeland så gör jag det på följande sätt:

  • Naturen på Nya Zeeland är påfallande likt England och Skottland men lite vildare och mer kuperat. Till det skall man lägga de norska snöklädda bergen.
  • Landet började befolkas på 1840-talet av människor från England, Wales, Skottland och Irland. De dominerade helt invandringen under 1800-talet vilket gör att landet är väldigt brittiskt och i vissa delar, som Dunedin väldigt skotskt. När man träffar på poliser tror man att det är den brittiska poliser som är på besök på ön.
  • Landets ekonomi bygger i grunden på jordbrukssektorn. Får, boskap, hjortar, frukt och grönsaker är viktiga men de sägs även vara framstående inom det medicinska området. Även skogsbruket är viktigt.
  • Befolkningen är väldigt koncentrerad till städerna och av den totala befolkningen på 4,4 miljoner bor en tredjedel av befolkningen i Auckland på nordön.
  • Det finns mycket att titta på på ön. Intressanta städer från 1800-talet, historiska byggnader, fina naturområden, vinodlingar, maori kultur, museer, sjölejon och pingviner för att bara ta upp några besöksmål du bör titta på om du besöker landet.
  • En stor del av befolkningen har sitt ursprung från de brittiska öarna. Men redan under slutet av 1800-talet invandrade kineser och efter andra världskriget många från Asien och Polynesien.
  • Alla talar engelska på Nya Zeeland även om många andra språk talas bland minoriteterna.

Nya Zeeland är väl värt ett besök. Du behöver minst vara 14 dagar på ön för att hinna besöka både Nord- och Sydön. Hade jag själv haft möjlighet så hade tre veckor varit bra. Då hinner man besöka många viktiga ställen.

I de kommande blogginläggen kommer jag att skriva om Auckland, Rotorua, Wellington och Dunedin. Jag tänkte även skriva om hur man förflyttar sig på NZ och mitt sista inlägget blir om de orter jag ville besöka men inte hann med.

 

Shekarabi(S) – det är dags för en kommunreform. – Kommunerna måste bli färre och större.

Civilministern och Jusek-medlemmen Ardalan Shekarabi besökte på fredagen Jusek. Han ser stora utmaningar för landets kommuner och landsting. De är för små för att klara sina uppgifter. Regeringen vill ha en regional reform där landstingen ersätts av större regioner för att klara morgondagens uppgifter men Shekarabi ser att det kommer att bli svårt med blocköverskridande överenskommelser i regionfrågan.

Även kommunerna har problem. 50 % av Sveriges kommuner är i dag mindre än vid kommunreformen och har svårt med kompetensförsörjningen, finansieringen och att följa lagstiftningen inom vissa områden. Urbaniseringen är stark i Sverige och urbaniseringstakten är den högsta i Europa. Det innebär att de mindre kommunerna blir allt mindre och det är storstäderna, residensstäder och större städer med universitet eller högskola som ökar.

Enligt Ardalan Shekarabi kommer inte de mindre kommunerna att klara sina åtaganden. Därför kommer regeringen inom kort att tillsätta en utredning med uppdrag att se över kommunstrukturen och föreslå förändringar. Och det kommer att leda till större och färre kommuner.

Läs även mina blogginlägg:

Hagalund får stor nytta av den nya stationen på gula tunnelbanelinjen

Södra entrén via norra Hagalund

Nu pågår (2016-10-26 — 2016-11-15) ett samråd om gula linjens sträckning. Det är bland annat placering av stationslägena som har ändrats. Förslaget innebär att det placeras en station på Dalvägen mellan Råsunda och den nya stadsdelen Arenastaden och en station i Hagalund på Hagalundsgatan i anslutning till stationen för tvärbanan. Anledningen till de nya placeringarna är bla berggrunden och viljan att minska trafikstörningarna på Frösundaleden under fram för allt byggtiden.

Den nya placeringen av den södra uppgången är ett lyft för Hagalund. Det innebär att kommunikationerna till Hagalund kommer att bli utmärkta. De som bor i Hagalund kommer att ha väldigt nära till gula linjen och tvärbanan vid Hagalundsgatan samt pendeltåg och och många busslinjer vid Solna station. Det är även gångavstånd till Solna centrum.

Från Hagalund blir det lätt att ta sig till Solna Centrum, Hagastaden och övriga innerstaden, Västerort, Ekerö, Bergshamra och Danderyd och med pendeltåget till Södertälje och Uppsala. Och på sikt även till Nacka, Söderort och Barkarby. Ja, Hagalund och  kommer att bli ett viktig knutpunkt för kollektivtrafiken.

Hagalund har alltid legat centralt i regionen men med tvärbanan och gula linjen blir kollektivtrafiken utmärkt. Det  kommer att göra Hagalund attraktivare.

Läs även mitt blogginlägg – Tunnelbana till Hagalunds industriområde – bra för boende och arbetande.

Bagartorps centrum förnyas -men fler förslag behövs

På senaste byggnadsnämnden i oktober fanns det ett ärende på dagordning som innebar att nämnden skulle besluta om samråd för en ny detaljplan för Bagartorps centrum (Järva 2:9). Förslaget innebar i korthet att de två centrumbyggnaderna skall rivas och ersättas med ett höghus på 24 våningar samt fyra lamellhus på sex våningar. Sammantaget ger detta 280 lägenheter i blandade upplåtelseformer(hyresrätt och bostadsrätt). I bottenvåningen på höghuset skall det finnas lokaler för affärer, restauranter mm.

Det råder stor enighet om att centrum måste förnyas. När jag flyttade till Solna på 1980-talet fanns det två butiker och flera andra affärer i centrum. I dag är det mesta borta och centrum ger ett trist och övergivet intryck.

Det förslag som kontoret hade skrivit fram för att gå ut på samråd innehåller positiva saker som det höga huset och viss affärsverksamhet. Men från Liberalerna är vi inte helt nöjda med förslaget. Förslaget bygger mycket vidare på den 50-talsarkitektur som finns i området (området stod klart i början av 1960-talet). Vi anser att under samrådet bör det även prövas om det går att samråda om ett förslag som har en tydligare stadskaraktär med en mer sammanhållen bebyggelse och fram för allt ger möjlighet till mer verksamheter att etablera sig i Bagartorps centrum. Ulriksdals station är ett viktigt nav för kollektivtrafiken med pendeltåg och bussar och är en naturlig mötesplats för de boende i stadsdelen samt de närliggande stadsdelarna Ulriksdal och Järvastaden. Det borde göra det möjligt att etablera både affärer av olika slag, läkar- och tandläkarmottagningar, restauranter och andra serviceinrättningar.

Våra åsikter delades av många av nämndens ledamöter så detaljplanen återremitterades för att se om det är möjligt att ta fram ett alternativt förslag med en mer stadslik utformning inför samrådet.

Sverige måste rusta upp försvaret snabbt nu när Ryssland är redo för nytt storkrig

Sverige rustade ner sitt försvar från 1990-talet och framåt på ett sätt som är svårt att hitta sitt motstycke någon annanstans i världen. Sverige hade under 1950-talet en av Världens starkaste flygvapen och kunde mobilisera flera 100.000-tals man. I dag kan Sverige mobilisera 46.300 personer inklusive hemvärn och reservofficerare enligt Svenska Dagbladet 2016-10-24. Att nedrustningen fortsatte med 2005-års försvarsbeslut trots att president Putin som valdes för sin första mandatperiod 2000 redan då visade att det inte var nedrustningens väg han valde.

Många i Sverige anser att lösningen på Sveriges bristande försvar kan lösas med att Sverige går med i NATO. Problemet är bara att NATO knappast är en garanti för att inte Sverige skulle drabbas av en militär invasion.

Även NATO har nedrustat och av de 300.000 amerikanska soldater som fanns i Europa under det kalla krigets tid finns de flesta på andra platser i Världen. De gamla stormakterna Storbritannien och Frankrike samt Tyskland har i dag svårt att mobilisera större militära förband. Och skulle Trump  vinna valet kommer intresset för att försvara Europa att svalna.

Ryssland har gått i motsatt riktning än vad Väst har gjort. Ryssland är förberedda för ett nytt storkrig. De får lätt i hop över 100.000 man på sina övningar. Enligt Svenska Dagbladet kan Ryssland mobilisera 65000 soldater inom en  radie av 300 mil med mindre än 72 timmars varsel. Sverige och även övriga Västeuropa kan snabbt överraskas av ett anfall och Sverige kan på intet sätt försvara sig och även de Baltiska staterna och Polen skulle få det svårt att hålla stånd.

Många partier, även mitt eget Liberalerna, sätter stor tilltro till ett NATO-medlemskap. Liberalerna, till skillnad mot alla andra partier, vill satsa mer pengar på försvaret. Men även dessa pengar är otillräckliga. Sverige måste omgående inleda en snabb och bred upprustning av det svenska försvaret. Det är knappast troligt att den fördubbling av försvarsutgifter under en 5-års period skulle räcka.

Sverige kan inte lita på att NATO kan försvara oss. NATO kan knappt försvara sig själva och ta ansvar för sina egna medlemsländer. Risken är betydande enligt såväl Bertelmans utredning 2015 och Bringeus 2016, att Sverige dras med med i en konflikt oavsett vi vill det eller ej.

Sverige behöver snabbt och omgående rusta upp sitt försvar. Det finns ett gammalt talesätt som säger att Varje land har en armé, sin egen eller någon annans. Sverige i dag har knappast en egen fungerande armé och någon annans armé är snarare Ryssland än NATO. Och det bådar inte gott inför framtiden

Donald Trump skadar demokratin med sina utspel om riggat val

2016-07-15-1468607338-43291-DonaldTrumpangry.jpg

Årets presidentval är det smutsigast i USAs historia. I stället för att diskutera vilken politik de olika kandidaterna vill genomföra handlar mycket om personangrepp. Och det är framförallt Donald Trump som ideligen tillgriper personliga påhopp på Hillery Clinton.

Att Trump för fram en mängd osanningar förvånar i dag ingen. Men det som är mycket olyckligt är att Trump vid upprepade tillfällen påstår att valet är riggat och att han bara kommer att acceptera valresultatet om han själv vinner som han sa på ett valmöte i veckan. Om han förlorar, och mycket talar för det i dag, vilka krafter släpps då loss i USA. USA har som många andra västliga demokratier en tradition av fredliga maktskiften.

Att Trump har kommit så långt som att bli  republikanernas presidentkandidat är i sig en sensation. De flesta av oss beteckningar Trump som en vildhjärna med bisarra idéer och som förolämpar olika väljargrupper som kvinnor, färgade, latinos och inte minst sin motkandidat Hillary Clinton. Han tycks tappa i förtroende hos många väljare men har ändå en stor och mycket hängiven supporterskara som stöttar honom oavsett vilka grodor som kommer ur hans mun.

Detta kan bli ett stort problem. Hur kommer dessa väljare att agera när deras ledare under lång tid sagt att valet är riggat och så förlorar han. Han kanske inte ens kommer att erkänna att han har förlorat och acceptera valresultatet.

Mycket talar för att att USA kommer att bli ett mycket delat land med ännu större motsättningar än i dag. Och detta i en tid då EU ärsvagt. Brexitomröstningen ledde till att britterna kommer att lämna EU. I många länder som Frankrike och Tyskland vinner de populistiska och främlingsfientliga partierna framgång. Polen och Ungern styrs av starkt konservativa och nationalistiska regeringar. Till detta skall lägga de auktoritära regimerna i Turkiet, Ryssland och Filippinerna.

När USA behövs som mest finns det en risk för att Trump vinner och det skulle skapa ett inåtvänt USA som kanske inte ens fullföljer sina åtaganden enligt NATOs regler. Med en impulsiv ledare som skulle kunna hitta på både det ena och det andra.

Vi får innerligen hoppas att Hillery Clinton vinner valet den 8 november.

Helt otillräcklig satsning på Gotlands försvar

En av åtta överblivna Leopard-stridsvagnar lastas av i Visby hamn för att ställas i ett förråd.

Förra veckan meddelade Överbefälhavaren Micael Bydén att Gotland skulle få  ett permanent försvar. Ett kompani med 168 personer skall fast placeras vid Tofta söder om Visby. Anledningen till detta är något höjt i dunkel  men det försämrade försvarspolitiska läget kring Östersjön har åberopats.

Jag har redan för över två år sedan på denna blogg skrivit om att Gotland måste få ett starkt försvar då ön har ett stort strategiskt läge. Den som kontrollerar Gotland kontrollerar Östersjön. Beslutet är ett steg i rätt riktning. Tanken är att styrkan skall utökas till knappt  300 personer till 2018 och bestå av ett mekaniserat och ett stridsvagnskompani.

Även om styrkan byggs ut till 300 man är styrkan alldeles för liten för att vara avskräckande. Det skulle behövas flera tusen soldater på ön omfattande flera olika regementen och vapenslag. Det kommer inte att finnas något luftvärn eller sjöstridskrafter permanent på ön och ännu mindre flyg. Vid en styrka på 300 man behövs det knappast mer än 1000 välutrustade ryska soldater som slår till vid rätt tidpunkt för att inta ön. När väl ön är intagen kan Sverige inte på egen hand återta ön. Till det finns det inga resurser.

Sverige skulle  snabbt behöva förstärka den militära närvaron på ön. Förutom Liberalerna och i viss mån Kristdemokraterna finns det knappast något parti som vill göra den satsning. Och det är bedrövligt. En dag kan det vara försent.

Läs även mina tidigare blogginlägg

Vill Sverige försvara Gotland?

Hög tid att ge Gotland ett försvar.

Läs även SVT Opinion – Ge Gotland ett smart försvar.

Foto TT Arkiv