Om mig

Jag är liberal och är politiskt aktiv inom Solna stad.

Född i Göteborg,  bor i Solna sedan 1983. Jag är jurist  och arbetar som förhandlare/rådgivare på Saco-förbundet Akavia (fd Jusek/Civilekonomerna) inom  förhandlingsavdelningen. Jag arbetar särskilt med Akavias medlemmar inom offentlig sektor, främst den kommunala sektorn, högskola och universitet samt en del statliga myndigheter. Jag representerar även Akavia inom AkademikerAlliansen och Saco:s högskolegrupp. Jag är även en av AkademikerAlliansens förhandlare gentemot Sobona, de kommunala bolagens organisation.

Jag är gymnasieekonom och tog en jur.kand-examen i mitten av 1980-talet. Jag har även läst statskunskap, företagsekonomi och genus och jämställdhet som enstaka kurs.

Jag har jobbat många år inom politiken och för tillfället har jag följande uppdrag:

Ledamot av Solna kommunfullmäktige

Ledamot av  byggnadsnämnden

Ordförande för Stiftelsen Filmstadens Kultur

Vice ordförande i Solna Vatten AB

Ersättare i Käppalaförbundets (reningsverk) styrelse samt ledamot av Käppalaförbundets och Norrvattens förbundsfullmäktige.

Jag var kommunalråd i Solna 1989-1994 och 2003-2014, ordförande för stadsbyggnadsnämnden och vice ordförande i kommunstyrelsen och dess arbetsutskott/personalutskott.

Under åren 2014-2016 var jag utsedd av regeringen som ledamot av Riksantikvarieämbetets insynsråd. Mellan 2007-2014 var jag ordförande för Film Capital Stockholm och ledamot av styrelsen 2015-2020.

Inom Liberalerna är jag ledamot av  nomineringskommittén inför regionvalet.

Inför valet 2022 kommer jag att delta i provvalet till såväl riksdagen som kommunfullmäktige i Solna.

Förutom politik har jag ett stort intresse av kultur, idrott och friluftsliv. Jag går gärna på bio och har varit ordförande för Kafé Sjöstugans vänner och Juseks konstförening. Jag går ofta på konstutställningar och museer och mina favoriter är Göteborgskoloristerna(kanske inte så konstigt), Halmstadsgruppen och Holländskt 1600-talsmåleri och besöker därför gärna Amsterdam/Haag och Wien. Jag är även en stor fantast av online auktioner, framför allt av möbler som går att köpa till väldigt bra priser.

Reser gör jag gärna. Mitt mål är tre resor varje år. Vilket inte har varit möjligt pga pandemin. En längre resa utanför Europa, en storstadsweekend inom Europa och en vandrings-/cykelresa varje sommar. Jag har varit mycket i Asien men de närmaste åren vill jag gärna besöka Grönland, Cuba och Burma – länder som jag tror kommer att förändras mycket de kommande åren men på olika sätt.

Jag gillar att vandra på olika ställen i Europa, paddlar kajak och åker långfärdsskridskor på vintern. Favoritställen för kajak är Brunnsviken och för skridskor är det Norrviken.

Kontakta mig gärna!

Webb: andersekegren.wordpress.com

Telefon:  070-605 24 18

E-post: anders.ekegren.solna@gmail.com