Om mig

Jag är liberal och är politiskt aktiv inom Solna stad.

Född i Göteborg,  bor i Solna sedan 1983. Jag är jurist  och arbetar som ombudsman på Saco-förbundet Jusek inom den den offentliga förhandlingsavdelningen. Jag arbetar särskilt med Juseks medlemmar inom universitet och högskolan och chefsmedlemmar inom kommunal sektor.

Jag är gymnasieekonom och tog en jur.kand-examen i mitten av 1980-talet. Jag har även läst statskunskap, företagsekonomi och genus och jämställdhet som enstaka kurs.

Jag har jobbat många år inom politiken och för tillfället har jag följande uppdrag:

Ledamot av Solna kommunfullmäktige

Vice ordförande i byggnadsnämnden

Ordförande för Stiftelsen Filmstadens Kultur

Ledamot av styrelsen för Filmregion Stockholm-Mälardalen AB och dess ekonomiska förening

Ledamot av Käppalaförbundets (reningsverk) styrelse och dess arbetsutskott

Under åren 2014-2016 var jag utsedd av regeringen som ledamot av Riksantikvarieämbetets insynsråd.

Inom Liberalerna är jag fn ordförande för Liberalerna Stockholms läns valberedning och vice ordförande för nomineringskommittén inför landstingsvalet.

Inför valet 2018 kommer jag att delta i provvalet till såväl riksdagen som kommunfullmäktige i Solna.

Förutom politik har jag ett stort intresse av kultur, idrott och friluftsliv. Jag går gärna på bio och är ordförande för Kafé Sjöstugans vänner och Juseks konstförening. Jag går ofta på konstutställningar och museer och mina favoriter är Göteborgskoloristerna(kanske inte så konstigt), Halmstadsgruppen och Holländskt 1600-talsmåleri och besöker därför gärna Amsterdam/Haag och Wien. Jag är även en stor fantast av online auktioner, framför allt av möbler som går att köpa till väldigt bra priser.

Reser gör jag gärna. Mitt mål är tre resor varje år. En längre resa utanför Europa, en storstadsweekend inom Europa och en vandrings-/cykelresa varje sommar. Jag har varit mycket i Asien men de närmaste åren vill jag gärna besöka Grönland, Cuba och Burma – länder som jag tror kommer att förändras mycket de kommande åren men på olika sätt.

Jag gillar att vandra på olika ställen i Europa, paddlar kajak och åker långfärdsskridskor på vintern. Favoritställen för kajak är Brunnsviken och för skridskor är det Norrviken.

Kontakta mig gärna!

Webb: andersekegren.wordpress.com

Telefon:  070-605 24 18

E-post: anders.ekegren@folkpartiet.se