Parkeringskraven – ett hinder för ökat bostadsbyggande?

Panelsamtal_om_parkeringskraven_11_juni_2013.jpg

 

 

 

 

 

 

Är parkeringskraven ett hinder för ett ökat bostadsbyggande var temat för Stockholms Byggmästarförenings och Kommunförbundet Stockholms läns (KSL) seminarium i dag där jag hade förmånen att vara moderator.

Parkering är en stor fråga när det planeras nya bostäder, kontor och stadsdelar. Det är dyrt med parkeringsplatser och särskilt dyra är de lösningar där parkeringarna hamnar under husen. Det ger trevliga städer och bra miljöer men det är inte ovanligt att en parkeringsplats kostar 300.000-400.000 kronor per p-plats. Detta fördyrar projekten och utanför tullarna går de inte ihop ekonomiskt utan kostnaderna vältras över även på de hyresgäster som inte har bil. Boende i ettor har ett väldigt lågt bilinnehav. Samtidigt vet vi att de som bor i större lägenheter med barn har bil och i vissa fall två bilar. Och ju längre bort från bra kollektivtrafik och från stadskärnan ökar bilinnehavet.

Deltagarna i panelen på frukostmötet fokuserade på lösningar för bilparkeringen i samhällsplaneringen. Det blev tydligt att alla parter är överens om att det inte går att ha generella parkeringstal, utan det är viktigt att titta på de unika förutsättningar som gäller för varje projekt. Det är viktigt att ta hänsyn till flera aspekter, såsom geografiskt läge, lägenhetssammansättning, upplåtelseformer och tillgång till kollektivtrafik, när parkeringstalen bestäms av politikerna. Till syvende och sist blir parkering en fråga om politiska prioriteringar och värderingar.

Det är viktigt att hitta konstruktiva lösningar såsom dubbelutnyttjande av parkeringsplatser, långsiktiga och kanske fastighetsnära bilpooler, parkeringskrav som tar hänsyn till antal rum i lägenheten i stället för bara till lägenheten som sådan.

Jag tar med mig följande tre viktiga punkter som jag tycker att kommunerna, byggbolagen och SL skall ta med sig i det fortsatta arbetet.

 1. Bilparkering kostar och det är nödvändigt att alla inser detta, till exempel finansierar i dagsläget de som inte har bil parkeringslösningar för de som har bil i nya bostadsprojekt.
 2. Vi måste ta fram fler flexibla parkeringslösningar, som bilpooler som håller över tid och samutnyttjande av parkeringar.
 3. Kollektivtrafiken är en viktig faktor och den måste finnas på plats redan för de första som flyttar in i ett nytt bostadsområde.
 4. Parkeringsnormen/kraven styr mycket hur lägenhetsfördelningen blir i ett nytt bostadsprojekt.
 5. Som politiker kan man jobba mer efter förutsättningarna för varje projekt när man sätter parkeringstalen, bland annat för att underlätta byggandet av små lägenheter.

Inbjudna talare till frukostmötet var från vänster Pelle Envall, forskare på TUB Trafikutredningsbyrån AB, Nancy Mattsson, projektutvecklare på JM Bostad Stockholm AB, Patrik Wirsenius, handläggare på avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad på SKL och Britta Eliasson, biträdande projektchef för Norra Djurgårdsstaden på exploateringskontoret,  Stockholms stad.

Vill du veta mer om seminariet och ta del av paneldeltagarnas presentationer går du lämpligast in på Stockholms Byggmästarförenings hemsida.

Foto: Sofia Jonsson, Byggmästarföreningen

Annonser

2 responses to “Parkeringskraven – ett hinder för ökat bostadsbyggande?

 1. Anders, jag håller med dig om att det är viktigt att tänka om beträffande parkering. Dagens stelbenta inställning bidrar till dåliga lösningar. Då kommunen lade fram detaljplaneförslaget för kvarteret Torsken i Bergshamra för snart 5 år sedan var det (för delen vid Kulan) framför allt parkeringslösningen jag protesterade mot. Då skrev jag nedanstående text:
  Solna har en parkeringsnorm på 1,1 bilplatser/lägenhet. En bilplats tar med biytor ca 25 kvm. Det innebär för fyravåningshus och högre, att bilar tar mer mark i anspråk än själva bostadshuset (med parkering i ett plan).
  Det gör att Signalisten/Sweco i sitt förslag till bostäder i kv Torsken haft svårt att skapa en bilbefriad bostadsgård/park. Man har lagt parkering under bostadshusen och i en sammanlänkande tarm mellan husen. På detta sätt har man visserligen fått bort mycket biltrafik från gården, men på bekostnad av omfattande sprängningar. De nyskapade grönytorna ovanpå parkeringen kan inte ersätta dagens naturmark med berghällar och knotiga tallar.
  Finns det alternativ?
  • Man kan ifrågasätta normen.
  • Och man kan välja annan typ av boende med lägre krav (seniorboende 0,6 bilar/lgh; studentboende ca 0,15 bilar/lgh). Då är lägenheterna i allmänhet mindre och därmed fler, så man tjänar inte in hela skillnaden.
  • Ett tredje sätt som jag nu vill diskutera är bilplatsernas belägenhet. Är det rimligt eller ens önskvärt att ha så lättillgängliga parkeringsplatser?
  Av många anledningar vill man ju begränsa privatbilism och prioritera kollektivtrafik. Har man sin bil i huset är det bekvämare att ta den än att gå hundra meter till buss eller T-bana.
  Min idé är att vi ser Bergshamra som en enhet. Då kan vi samordna parkeringsplatserna med närliggande kontorshus. Ett par hundra meter bort ligger if:s garage. Ytterligare några hundra meter bort finns en stor markparkering med plats för ca 140 bilar, som skulle kunna utvidgas med 1-2 plan. If har också önskemål om ca 50 platser. Med hjälp av Signalisten kan man få fastighetsägaren Vasakronan att utöka sin parkering. Det är enklare och billigare än att spränga sig ned ovanför tunnelbanan.
  Vid bostadshusen behövs då bara platser för rörelsehindrade, angöring för taxi och transporter, storköp och flyttning. Även bilpoolsfordon kan prioriteras.
  Sen kan man ha en marknadslösning för ett antal platser. De som behöver eller vill ha en plats nära bostaden får betala mer för det. Övriga, som bara använder bilen på helger och till storhandel, har en billigare plats lite lägre bort.
  På detta sätt får vi en mer flexibel lösning. Vi behöver inte spränga och bygga permanenta platser enligt dagens ideal. Om några år finns antagligen andra prioriteringar och behov.
  Vid en framtida överdäckning kan man integrera en parkeringslösning efter de behov man då har. Och man behöver inte ha bilen i källaren.

 2. Parkeringsnormen bör generellt sänkas i Solna, det kan omöjligen behövas en bil per bostad i en stad med så centralt läge och god tillgång till kollektivtrafik. Bilen ska reserveras för de som verkligen behöver den och inom denna kategori faller ytterst få Solnabor.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s