Nu är det dags att ta staka ut framtiden för Överjärva Gård!

Vid folkpartiet Solnas årsmöte härförleden behandlades en motion från Johannes Koernig. Han ville att folkpartiet skulle ta initiativ till att det skulle ske en upprustning av byggnaderna på Överjärva Gård. Årsmötet ställde sig positiv till motionen.

Nu går vi in i en ny mandatperiod med nya politiker på ordförandeposterna i Överjärva Gård och Råsunda Förstads AB och det är därför en bra tidpunkt att påbörja en förnyelse. Dessutom pågår det en omfattande bostadsbebyggelse i närområdet. Dels på gamla  Galoppbanan på Ulriksdal och dels i Järvastaden och i Frösunda byggs de sista bostadshusen i stadsdelen. Det innebär att många människor kommer att bo i närheten av Överjärva Gård. Enligt min bedömning finns det därför anledning att nu påbörja det planuppdrag som kommunfullmäktige tidigare har gett till stadsbyggnadsnämnden. Ordföranden för det kommunala bolaget Råsunda Förstads AB, Magnus Nilsson,  som äger Överjärva Gård har tagit upp frågan med mig och även han är angelägen att planarbetet dras igång. Redan i dag har Överjärva en stor betydelse för Solnaborna som ett viktigt kultur- och naturområde och på gården är även den populära naturskolan verksam. Gårdens verksamhet med alla djur är välbesökta året om och särskilt många besökare kommer på julmarknaderna. Förra året arrangerades även ett mycket välbesökt midsommarfirande. I framtiden kommer Överjärva att spela en allt viktigare roll och för några år sedan tillkom även Blå bron mellan gården och Järvastaden vilket på ett bra sätt binder i hop hela Järvafältet och gör området ännu attraktivare.

Det planarbete som bör inledas  under året har enligt min uppfattning en viktig roll att bestämma hur området på lång sikt skall användas och vilken funktioner olika byggnader skall ha i framtiden. Jag ser framför mig att de verksamheter som finns där i dag i huvudsak även framgent skall finnas kvar. Samtidigt som området kan kompletteras med bl a olika kommunala verksamheter. Det är särskilt viktigt att planarbetet fastställer hur den nu tämligen förfallna ladugården skall användas (om den går att rädda eller om en replik skall uppföras),   gula villan och Vinterträdgården(kapellet) för att nämna några centrala byggnader.

En viktig fråga är hur upprustningen av området skall bekostas. I dag har området ett krav på sig att alla byggnader som rustas upp skall göra detta på egna ekonomiska meriter. Folkpartiets årsmöte kom fram till att detta lönsamhetskrav är svårt att uppfylla. Jag delar den uppfattningen . Vissa byggnader kan säkert klara detta krav om byggnaderna användas till kommunal eller rent kommersiell verksamhet. En del byggnader kommer inte att kunna rustas upp utan att antingen Råsunda Förstads AB eller Solna stad tillskjuter pengar. Jag tror att ett bra samarbete med berörda byggbolag på Ulriksdal och Järvastaden säkert kan innebära många intressanta möjligheter. Från Filmstaden har vi bra erfarenheter från samarbetet mellan Stiftelsen Filmstadens Kultur och HSB och Skanska. Detta borde även fungera här.

Överjärva kommer i framtiden att ha en ännu viktigare roll för Solnabornas natur- och kulturliv och i synnerhet för de boende i stadens norra stadsdelar. Nu är det dags att ta klivet in i framtiden.

2 svar till “Nu är det dags att ta staka ut framtiden för Överjärva Gård!

  1. Kent-Rune Sjöholm

    Hej Anders,

    Jag har med stort intresse tagit del av dina synpunkter avseende upprustning av Överjärva Gård. Viktigt att aktivt inventera vilka möjligheter som står till buds att locka dit passande verksamheter som kan bära hyror för upprustade byggnader.

  2. Ping: Kommunfullmäktige har beslutat om en långsiktig inriktning för Överjärva Gård |

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s