Kommunfullmäktige har beslutat om en långsiktig inriktning för Överjärva Gård

Vid fullmäktiges senaste sammanträde beslutades det om en långsiktig strategi för Överjärva Gård AB och dess moderbolag Råsunda Förstads AB. Det var ett välkommet beslut. Efter ganska många år av diskussioner blev det enligt min bedömning ett bra beslut inför framtiden. Beslutet ligger väl i linje med de synpunkter som folkpartiet har framfört under arbetets gång.  I korthet innebär beslutet att Överjärva Gård skall inrikta sin verksamhet på att driva naturskolan. Råsunda Förstads AB skall även fortsättningsvis ha huvudansvaret för mark och byggnader på gården och biträda Överjärva Gård med samordningen av arrangemangen på gården  i samverkan med kultur- och fritidsnämnden eller extern intressent. Bolaget skall även  fortsätta arbetet med att utveckla verksamheter inom natur- och kulturområdet på temat ekologi och stadsmiljö.

Genom beslutet finns det bra förutsättningar för att utarbeta  en detaljplan för området  som det åligger min nämnd stadsbyggnadsnämnden att ta fram. Det har under lång tid varit osäkert hur en del  byggnader skall användas på gården. Nu är det bestämt har de skall användas. På sikt skall det gamla hästskostallet endast användas för naturskolan. Den gula villan skall omvandlas till ett Café. Det nu väldigt nedgångna stallet rivs och ersätts med en replik som anpassas till nya verksamheter. I den placeras b l a en förskola och även andra kommunala verksamheter kan tillkomma.  Genom att Alliansen biföll några av oppositionens att-satser var det i huvudsak ett enigt beslut om inriktningen av Överjärva. Förutom på en punkt. Miljöpartiet och vänsterpartiet vill inte placera en förskola i ett nyuppfört stall. Där anser jag att de gör en felbedömning. Jag tror att en förskola med naturinriktning på Överjärva Gård skulle bli väldigt populär och bli en stor tillgång för området och framför allt för den nya stadsdelen Ulriksdal. En inriktning som ligger väl i linje med stadens strävan att bygga en hållbar urban stad.

Läs även mitt blogginlägg om Överjärva Gård som jag skrev med anledning av beslut på folkpartiet Solnas årsmöte.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s