Stallgödsel och organiska restprodukter från lantbruket blir biogas

I dag hade jag förmånen att få inleda ett seminarium (i egenskap av ordförande för Kommunförbundet Stockholms läns samhälsbyggnadsberedning) som hade som syfte att få fler landsbygdsföretagare att satsa på biogasanläggningar. Målgruppen var lantbruk, hästgårdar och småskalig livsmedelsindustri.

Länsstyrelserna i Stockholms och Uppsala län driver sedan ett år tillbaka ett miljömålsprojekt som syftar till att öka landsbygdsföretagarnas intresse för att investera i biogasproduktion. Investeringsstöd kan ges inom ramen för Sveriges landsbygdsprogram 2007 till 2013. Ett 60-tal intressenter kom för att lyssna till informationen.

Min uppfattning är att det vore mycket bra om lantbruksnäringen i vid bemärkelse skulle satsa på  på biogasproduktion. Det råder i dag ett stort underskott på fordonsgas (uppgraderad biogas) i Stockholmsregionen. Det leder till köer vid tankställen, tomma tankställen och att för få vågar satsa på en buss, lastbil eller personbil som drivs på fordonsgas.

Om fler körde på fordonsgas skulle såväl den lokala som den globala miljön förbättras då koldioxidutsläppen skulle minska. Även bullret skulle minska då exempelvis SLs biogasbussar är tystare än konventionella bussar.

Det råder också en bred politisk samstämmighet om att biogas är miljövänligt till skillnad mot biobränslen som inte automatiskt är miljövänligt. Biobränsle från flis och svenska stubbar är väl bra – men sockerrör från Brasilien anser jag är mycket tveksamt. En satsning på biogas ligger väl i linje med de nationella miljömålen och även med Cederschiöldsöverenskommelsen om trafiken i Stockholmsregionen och delar av Mälardalen som b l a syftar till att öka andelen förnyelsebara bränslen till fordonsflottan.

Det är min förhoppning att många lantbruksföretag vill satsa på biogas. Vi behöver den till våra bussar, lastbilar och personbilar för att få en bättre miljö.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s