Etikettarkiv: Yvonne Svensson Boverket

Stora behov av små lägenheter – hur fixar vi det?

Panelsamtal med Anette Frumerie, Besqab; Peter Nyberg (S), Botkyrka kommun; Vanda Kehr, jagvillhabostad.nu; Regina Kevius (M), Stockholms stad; Yvonne Svensson, Boverket och Anders Ekegren, moderator. Foto: Ellen Norman.

Stora behov av små lägenheter – hur fixar vi det? Det var temat för Stockholms Byggmästarförening och Kommunförbundet Stockholms läns (KSL) frukostmöte.

Stockholms län växer så det knakar. Behovet av alla typer och lägenhetsstorlekar är stort. Men frågan är om inte just behovet av små lägenheter är särskilt stort. Och det beror på att singelhushållen dominerar på bostadsmarknaden. Situationen är prekär. 23 % av alla 20-27 åringar är mambos och kötiden för en studentbostad är 57 månader.

Yvonne Svensson, rättschef på Boverket informerade att en del ändringar är på gång. Regeringen föreslår att vindsinredningar för bostäder upptill 35 kvm inte behöver uppfylla kraven på tillgänglighet och tidsbegränsade bygglov kommer att kunna ges i maximalt 15 år i stället för nuvarande 10 år. Boverket kommer att gå ut på en snabb remissrunda i februari (en vecka). Remissen kommer att beröra

–          Generella lättnader för små bostäder i stället för bara för student- och        ungdomsbostäder.

–          Ta bort särskilda regler för ungdomsbostäder

–          Ytterligare lättnader för studentbostäder

–          Definition av studentbostad i BBR. Genom att samutnyttja bostäder kan de bli mindre. De kan bli minst ca 16,5 kvm.

Boverket kommer att ta fram nya allmänna råd för buller men avvaktar regeringens proposition om samordning av buller PBL-MB som läggs i mars.

Paneldeltagarna var rörande överens om det stora behovet små lägenheter och alla vill jobba för att det byggs fler. Och det byggs också betydligt fler små lägenheter det senaste året än tidigare. Stockholm har ambitionen att det skall byggas minst 20.000 smålägenheter, varav 7000 studentbostäder de närmaste åren.

Men det krävs förändringar för att riktigt få fart på byggandet av smålägenheter. Viktigt är att kunna hantera bullret vid enkelsidiga lägenheter och parkeringsnormer.

Temat var tydligen mycket intressant då över 100 personer kom på frukostmötet denna tidiga morgon.

I panelen under frukostbrickan deltog från vänster Anette Frumerie, VD Besqab, Peter Nyberg(S), stadsbyggnadskommunalråd i Botkyrka, Vanda Kehr, projektledare,  javillhabostad.nu, Regina Kevius, (M) stadsbyggnadsborgarråd, Stockholm och Yvonne Svensson, rättschef på Boverket  och längst till höger, moderatorn för frukostbrickan– jag själv.

Läs mer om frukostbrickan på Stockholms Byggmästarförenings hemsida där du även kan hitta deltagarnas presentationer.