Etikettarkiv: Wåhlin fastigheter

Omodernt kontorshus blir 70 hyresrätter i Vasalund

I bland går det att bygga bostäder utan ta en kvm grön yta i anspråk. Ja, det skapas tom mer grönyta efter att husen är byggda. Är det möjligt? Ja, i fallet Bellona 5  är det möjligt. Där ombildas ett omodernt kontorshus till 70 hyresrätter och det skapas  en ny stor grön gård. Kontorsfastigheten är belägen mellan Södra Långgatan och Vasavägen. Kontorshuset omvandlas till ett 9 våningars hus, från dagens 5 våningar. Förslaget innehåller sju våningar bostäder, två möjliga våningar garage och ett plan med förskola. Två av våningsplanen med bostäder kommer att vara enkelsidiga och endast ha fönster ut mot Södra Långgatan. Förskolan beräknas kunna bli runt 4-6 avdelningar med en lekgård. Entré till förskolan kommer finnas både från Södra långgatan och Vasavägen. Projektet innehåller många smålägenheter ca 70 %, och fastigheten har ett centralt läge. Det är kollektivtrafiknära med flera alternativ (spårvagn, pendeltåg, buss och kommande tunnelbanestation). Så föreslås ett lite lägre p-tal på 0,5. Parkering kommer att lösas på fastigheten i ett parkeringsgarage under befintlig kontorsbyggnad. Infarten till garaget kommer ske från Södra Långgatan. Garaget ska försörja både tillkommande bostäder och befintliga bostäder på fastigheten. Detta är verkligen ett bra projekt. 70 nya hyreslägenheter skapas på redan ianspråktagen mark. Fem våningar blir 9. Kontor blir bostäder. Nya förskoleavdelningar och grönytor. Byggherre är Wåhlin fastigheter AB Planförslaget är nu ute på samråd tom 1 juni 2015. Läs mer om samrådet här.

Nya ägarlägenheter i Huvudsta

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Idag hade jag förmånen att få tala på en pressvisning av ett nytt bostadsprojekt i Huvudsta och samtidigt informera pressen om stadens syn på projektet, ägarlägenheter och tredimensionell fastighetsbildning. Det är Wåhlin fastigheter som omvandlat ett fult kontorshus från 1975 till fräscha och moderna lägenheter. Det är 110  hyresrätter vilket är ett mycket välkommet tillskott på bostadsmarknaden. Det som är särskilt spännande med detta projekt är dock att det också finns 8 st så kallade ägarlägenheter. D v s, det är inte en bostadsrätt där du äger en del i en förening utan du äger lägenheten som en villa eller ett radhus. Detta är en upplåtelseform som funnits sedan 2009 och således relativt ny i Sverige men mycket vanlig i andra länder. Det finns flera fördelar med denna upplåtelseform, bland annat att du kan hyra ut den som du själv önskar och behöver inte be bostadsrättsföreningen om lov vilket annars är det vanliga.  Det ger större frihet för den enskilde än i en bostadsrättsförening.

Jag ser många fördelar i det här projektet. Ett kontorshus som var svårt att hyra ut omvandlas till hyresrätter, man bygger åtta ägarlägenheter på taket utan en kvm grön yta tas i anspråk, det skapas blandade upplåtelseformer i samma hus. Dessutom blir det en bättre ekonomi i projektet då platta tak oftast måste repareras och då går det samtidigt att bygga fler lägenheter.

Solna stad ser gärna fler ägarlägenheter i Solna. Det skapar bättre ekonomi i projekten, ökar valfriheten, genom möjligheten till tredimensionell fastighetsbildningen går det att ha flera ägare till ett hus. I ett internationellt perspektiv är ägarlägenheter mycket mer känt. Det är nästan bara i Sverige som bostadsrätter finns. Och för många spekulanter med utländsk bakgrund känns detta väldigt hemtamt. Är lägenheterna intressanta. Ja, första visningen kom det över 200 spekulanter och tre lägenheter blev sålda.

Vill du läsa mer om projektet och ägarlägenheter kan du läsa mitt tidigare blogginlägg och vill du läsa om den tydliga trenden att bygga lägenheter på tak i Solna kan du läsa blogginlägget – I Solna bygger vi lägenheter och radhus på taken.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Här är en bild från exteriören där du kan ana ägarlägenheterna på taket. Notera också de saxade balkongerna vilket ger fastigheten ett nättare intryck.

SAMSUNG CAMERA PICTURESUtsikten från de stora terrasserna som hör till ägarlägenheterna är magnifik.

Första sprängningen för 141 hyresrätter i Huvudsta

SAMSUNG CAMERA PICTURESFör någon timme avlossade  jag tillsammans med Lars Erik Einerman, Midroc, Leif Wåhlin, Wåhlin fastigheter   de första sprängningen för 141 hyresrätter på Göran Perssonsväg i Huvudsta (kv Rödlöken). Projektet började som 60 bostadsrätter och 40 hyresrätter men bolaget bestämde sig under arbetets gång  att bara bygga hyresrätter och dessutom göra fler mindre lägenheter så 100 lägenheter blir 141. För att vara ett hyresrättsprojekt i Solna är det många lägenheter på en gång.

Det kommer säkert att bli ett mycket populärt projekt. Wåhlin fastigheter har under lång tid arbetat med att förvalta hyresfastigheter. Bostäderna kommer att ligga i närheten av Huvudsta Centrum. Med tunnelbanan tar det  bara 10 minuter  till centralstationen. Skolor och förskolor finns i närheten. För den som vill njuta av naturen ligger Ulvsundasjön med dess strandpromenad bara några hundra meter från de kommande husen.

Jag är tycker att det är mycket bra att det byggs fler lägenheter i Solna. Och det är särskilt intressant att det byggs 141 hyreslägenheter som det finns stor efterfrågan på.

När första visningslägenheten är klar lägger företaget ut en intresseanmälan på sin hemsida där intresserade kan ansöka om lägenhet. En del lägenheter fördelas via bostadsförmedlingen. Det kommer att finnas lägenheter från 2 till 5 rum och kök

Vill du läsa mer om bostäderna kan du läsa ett tidigare blogginlägg jag skrivit om projektet.

Hyresrätter och Ägarlägenheter på taket i ett gammalt kontorshus i Solna

SparrisenEn kylig i dag i april besökte jag Wåhlin Fastigheters nya bostadsprojekt i Huvudsta  tillsammans med Nina Lundström, riksdagsledamot från Sundbyberg och vice ordförande i riksdagens civilutskottet. Anledningen till vårt besök är att det nya bostadshuset i kv Sparrisen är ett intressant projekt på många sätt. Dels konverteras ett kontorshus som var svårt att hyra ut som kontor pga lågt i tak, svårplanerade våningsplan och för kontor inte ett optimalt läge  till 110 hyreslägenheter. Från  början planerades det åtta radhus på taket som också skulle bli hyreslägenheter men för att få en bättre ekonomisk kalkyl gjordes dessa lägenheter om till ägarlägenheter. De första i Stockholmsregionen och som nummer två i Sverige efter ett hus på Öckerö utanför Göteborg. Detta projekt hade överhuvudtaget inte varit möjligt om inte tredimensionell fastighetsbildning hade införts för några år sedan.

Inledningsvis visade det sig inte helt lätt att juridiskt ordna detta på ett smidigt sätt. Om de gemensamma utrymmena i byggnaden skulle skötas av en samfällighet skulle ägaren till hyresrätterna, Wåhlins med 110 lägenheter få en röst och varje ägare till en ägarlägenhet få en röst var och tillsammans 8 röster och därmed majoritet. Detta skulle aldrig fungera bra.

I dialog med lantmäteriet valdes en annan väg –  servitutsvägen. Detta innebär i korthet att Wåhlins äger och förvaltar byggnaden. Ägarlägenheterna får via servitut tillgång till hiss, trappor och andra gemensamma utrymmen. Varje ägarlägenhet har sitt eget abonnemang på vatten, el och värme och sophämtningen sker via en gemensamhetsanläggning.

Att bygga på det här sättet blir dyrare än att bygga  ett vanligt hus då varje ägarlägenheter får egna schakt för ledningar och serviser.

I praktiken behöver inga nya parkeringsplatser byggas då de nya lägenheterna övertar kontorshyresgästernas p-platser i ett närliggande parkeringshus. Det kommer att finnas gott om cykelparkeringar och även förråd för hyresgästerna och ägarlägenheterna men även för extern uthyrning. Genom att det är ett souterränghus gäller det att använda de mörka ytorna till förråd, cykelparkeringar och tvättstugor. I bottenvåningen kommer det att finnas kontorslokaler.

Jag tycker detta är en genialisk lösning på många sätt. Ett svåruthyrt kontorshus omvandlas till bostäder i Huvudsta som ligger väldigt centralt i regionen med närhet till tunnelbana,  nyrenoverade Huvudsta Centrum och grönområdet vid Ulvsundasjön.

Att bygga ägarlägenheter på taket skapar en bättre ekonomi för projektet, ger blandade upplåtelseformer i ett hus och dessutom åtta nya lägenheter utan att en kvm grönyta tas i anspråk. Wåhlins har dessutom tillsammans med lantmäteriet gjort ett juridiskt arbete som kan vara vägledande för andra fastighetsägare som vill göra på samma sätt.

Wåhlins har även  bildat ägarlägenheter i kv Makaronen på Järnvägsgatan i Sundbyberg (3 nya ägarlägenheter), kv Vinden (3 nya lägenheter) och i kv Stolsmakaren, Stockholm (3 lägenheter)

På bilden ovan är from vänster Jörgen Engström, VD Wåhlin fastigheter AB, Nina Lundström och bloggaren själv, Anders Ekegren

Läs även mitt tidigare  blogginlägg om samma byggnad – Kontorshus blir hyresrätter i Huvudsta och I Solna bygger vi lägenheter och radhus på taken.