Etikettarkiv: validering

Rikspolitiker diskuterade jämställdhet på Jusek seminarium

I dag kunde jag inte låta bli att gå på Juseks studerandesektions seminarium om jämställdhet med ett antal riksdagsledamöter och företrädare för SACO och Jusek i panelen. Jämställdhetsfrågor har alltid intresserat mig och mellan 2003-2006 var jag ordförande för Solna stads jämställdhetskommitté (nu likabehandlingskommitté).

Det blev en spännande diskussion som inte bara kom att handla om jämställdhet utan även invandrande akademikers situation.

Även om det hänt mycket inom jämställdhetsområdet är det fortfarande så att män är överrepresenterade på högre befattningar och tjänar mer än kvinnor även på lika befattningar. Under en livstid tjänar en man tre miljoner kronor mer än en kvinna. I dag är en majoritet av landets studenter kvinnor men på högre befattningar inom stat, kommuner och näringslivet dominerar fortfarande männen även om utvecklingen går åt rätt håll. Tuffast är den inom advokatyrket. Endast 18 % procent av delägarna är kvinnor och på de större byråerna är det endast 13 %. Två tredjedelar av de högre tjänsterna inom domstolsväsendet är besatta av män trots att kvinnorna dominerar inom yrket.

Hanif Bali (M) anser att Sverige är bra på jämställdhet i ett internationellt perspektiv men på VD nivå ligger Sverige klart sämre till. Linda Snecker(V) ansåg att det finns samhällsstrukturer som måste brytas. Beroende på vilket kön man tillhör väljer man utbildning.

Vad kan då göras för att förbättra jämställdheten? Roger Haddad (FP) anser att karriärtjänsterna inom skolan har varit positiv för jämställdheten och kan tillämpas även inom andra områden.

Magnus Hedberg, VD på Jusek informerade om att förbundet jobbar hårt med dessa frågor på olika sätt. Ett flexiblare arbetsliv möjliggör att det är lättare att förena familjeliv med arbetsliv och uppskattas framför allt av kvinnliga chefer. Lönesamtalen mellan chef och medarbetare utjämnar löneskillnader och synliggör kvinnorna. Andra viktiga frågor för ökad jämställdhet är lönerådgivning, bevaka osakliga löneskillnader och driva ärenden om detta, lokal lönebildning, karriärtjänster, nätverksarbete och opinionsbildning.

En fråga som också tog stor plats under diskussionen var invandrande akademikers situation. Det tar alltför lång tid för dessa att få jobb på arbetsmarknaden. Det framgår inte av den allmänna debatten men de som invandrar har en högre utbildningsnivå än den svenska befolkningen.

En fråga som fortfarande är ett stort problem, trots att den har varit känd i över 30 år är den långsamma handläggningen av utbildningar som skall valideras, dessutom av olika myndigheter beroende på vilken utbildning det gäller. Hanif Bali (M) kunde informera om att det tar 8 månader att validera en läkarutbildning trots att själva valideringen bara tar mindre än en timme i anspråk. Det rådde en stor samstämmighet bland deltagarna att en snabbare validering är en prioriterad fråga och Alexandra Völker(S) ansåg att den dessutom måste förenklas. Roger Haddad (FP) föreslog att SFI skall in i Vuxenutbildningen för att underlätta integreringen.

Magnus Hedberg, VD ansåg att det är viktigt med kompletterande utbildningar så att de med en utländsk examen snabbt skall kunna komma in på arbetsmarknaden. Jusek har för egna medel stöttat sina invandrande medlemmar genom mentorskap och professionsinriktad SFI. En fråga som borde vara en statlig angelägenhet.

Den blev på många sätt en intressant debatt och det fanns en tydlig skillnad mellan politikerna oavsett partifärg och företrädarna för Jusek och SACO. Politikerna var väldigt probleminriktade och övergripande men hade det betydligt svårare att vara konkreta och lösningsinriktade. De fackliga representanterna såg problemen och hade utarbetat lösningar. Här tror jag att ett utökat samarbete mellan politiken och arbetsmarknadens parter kan leda fram till många konkreta förslag som leder utvecklingen åt rätt håll.

I panelen deltog från vänster:

Marco Venegas(MP), riksdagsledamot

Linda Snecker(V), riksdagsledamot

Roger Haddad(FP), riksdagsledamot

Magnus Hedberg, VD Jusek

Alexandra Völker(S), riksdagsledamot

Hanif Bali(M), riksdagsledamot

Kristin Öster, Ordförande Sacos studentråd

Stina morian, moderator (ej med på bild)

Läs även mina blogginlägg

SACO presenterar bra förslag för att få invandrande högskoleutbildade snabbt i arbete

Är verkligen invandringen kostsam för Sverige?

SACO presenterar bra förslag för att få invandrande högskoleutbildade snabbt i arbete

För några år sedan fick jag punktering när jag skulle tanka på Statoilmacken i Hova i Västergötland. Det är aldrig roligt att få punktering och allra minst en mörk och regnig fredagskväll  kl 21.00 i oktober. Hur  skall jag fixa det här?  Jag som byter däck på en däckfirma som drar åt muttrarna så det nästan är hopplöst att få loss dem för hand.

Men hjälp fanns i närheten. I skåpbil satt ett 10 tal personer. De såg min belägenhet och kom fram och undrade om de kunde hjälpa till. Visst sa jag och på 10 minuter var däcket bytt.

Jag frågade vad de kom i från. De kom ursprungligen från Irak men bodde sedan några år tillbaka i Södertälje. Det var inga bilmekaniker jag mötte utan två var läkare, någon civilingenjör, en annan var IT-ingenjör. Det tragiska var att få hade jobb som motsvarade utbildningen.

För någon vecka sedan var det ett reportage på SVT om två läkare från Syrien som inte fick jobba i Sverige trots att de hade varit här ett bra tag. Och som en av läkarna förtvivlat sa var att deras utbildning och kunskap förtvinar successivt.

De senaste veckorna har olika migrations- och integrationsutspel från de politiska partierna passerat revy. En fråga som borde varit högst på dagordningen är hur tar vi hand om de som invandrare som har en bra utbildningsbakgrund och yrkeslivserfarenhet och sätter dem i arbete så snabbt som möjligt.

Det är därför befriande att SACO i dag på DN debatt presenterade sin rapport -Vad kostar en akademiker? Rapporten visar att det är en billig investering att utbilda invandrande akademiker. Mer än en femtedel av alla Sveriges akademiker är utlandsfödda. Deras kunskaper utnyttjas inte till fullo i dag även om många har fått jobb som motsvarar utbildningen. Fler borde få sina utbildningar validerade och utbildningar kompletterade.

SACO skriver i debattartikeln ” En svenskutbildad akademiker som har en 4,5 år lång högskoleutbildning kostar i snitt cirka 450.000 kronor. Om förskola till och med gymnasium räknas in uppgår summan till nära 2,5 miljoner kronor. En svenskutbildad läkare, som är en av de längre och dyrare utbildningarna, kostar mer än 3,2 miljoner kronor. Sacos beräkningar visar att en invandrad läkare genom validering och komplettering kostar drygt en tiondel. Liknande beräkningar finns för till exempel civilingenjörer, ekonomer och arkitekter som alla visar på stora skillnader.”  Det kan knappast finnas en lönsammare investering för samhället än att satsa på en invandrande akademiker. Ändå gör inte samhället det i tillräckligt stor utsträckning.

Staten satsar 20 miljarder varje år på olika högskoleutbildningar. Av dessa går endast 70 miljoner till kompletterande högskoleutbildningar.

SACO föreslår därför  att

– Regeringen satsar rejält på de kompletterande högskoleutbildningarna både utifrån arbetsmarknadens och utifrån individens behov.

– De kompletterande högskoleutbildningarna måste bli en del av den  reguljära utbildningspolitiken och få en långsiktig finansiering.

SACO konstaterar helt riktigt att dessa åtgärder skulle uppfylla många politiska mål som en fungerande arbetsmarknad, uppnå målet att bli en framstående kunskapsnation och att en bra integration.

I många delar av landet är behovet av utbildad personal stort. Brist på läkare, apotekare, sjuksköterskor, civilingenjörer, IT-personal med flera yrkesgrupper.

Det är bra att SACO kommer med förslag som kan genomföras till en liten kostnad men skapa stor nytta för samhället och den enskilda individen.

Den fråga som måste ställas är varför politiken inte har genomfört detta tidigare. Frågan är inte ny. Den diskuteras även när jag gick på högskolan i början av 8o-talet. Nu är det upp till politiken.

Läs SACOs debattartikel här och rapporten här.