Etikettarkiv: utökade öppettider

Meröppet på biblioteket i Bergshamra är en succé

Meröppet på biblioteket i Bergshamra som har funnits sedan invigningen den 19 oktober har mottagits väldigt positivt av Bergshamraborna. Det är över 1000 personer som de första sex veckorna har utnyttjat möjligheten. Antalet inskrivna låntagare som har knutit Meröppet-funktionen till sina bibliotekskort är över 500 personer, vilket är mer än beräknat. Det har också inneburit att fler har skaffat sig bibliotekskort för att kunna använda biblioteket utanför de bemannade tiderna.

Bergshamraborna har på ett ansvarsfullt sätt förvaltat den frihet under ansvar som det innebär att få tillträde till biblioteket kl 08-22 alla dagar året runt. Inte en enda bok har hittills passerat larmbågarna utan att vara utlånad på rätt sätt. Efter några smärre inkörningsproblem de första veckorna har tekniken fungerat bra, dessutom planeras förbättringsarbeten. Bland annat ska belysningen förstärkas vid entrén där MERÖPPET-besökarna loggar in på kvällar och tidiga morgnar.

Jag är väldigt glad över Bergshamrabornas positiva reaktioner på försöket. Speciellt med tanke på de många negativa reaktioner och alla farhågor som restes inför försöket. Jag är dock på inget sätt förvånad över att det har fungerat så bra. Meröppet har funnits på en del bibliotek i Danmark sedan flera år tillbaka och varför skall det som fungerar i Danmark inte kunna fungera i Sverige. Det är ju många fördelar för de boende. Det går att besöka biblioteket 14 timmar per dygn och det innebär stor frihet för den enskilde. Många vill tala med och ha hjälp av en bibliotekarie men många klara sig också bra på egen hand. Jag besöker ofta stadsbiblioteket i Solna Centrum för att låna talböcker. I nio fall av tio så klarar jag mig på egen hand.

Men önskemålen har från många varit starka att öppetiderna med personal skall utökas och därför har Kultur- och fritidsnämnden har på sitt decembersammanträde beslutat om att biblioteket skall vara öppet med personal även på fredagar och söndagar och detta gäller fr o m den 13 januari.

Solna stads Bergshamrastrategi levererar.

Läs mer på Solna stads hemsida och mitt blogginlägg om utökade öppettider på biblioteket i Bergshamra.

Alliansens budget för 2014 satsar offensivt på viktiga områden för Solnaborna.

I dag presenterade Alliansen i Solna budgeten för 2014. Det är en offensiv budget med satsningar inom olika områden; skolupprustningar, förskolan, hemtjänst,  upprustning av parker och grönområden, cykelplanen, sommarjobb, lärarlöner och särskilda satsningar i Bergshamra och Hagalund.

Satsningen på upprustningar av skolor och förskolor fortsätter. I år ökar anslaget med två miljoner till 16 miljoner på driftbudgeten utöver de pengar som normalt ligger på fastighetsförvaltningen. Detta är en viktig fråga för folkpartiet. Stadens skolor och förskolor är i behov av omfattande renoveringar. Under 2014 skall vi särskilt fokusera på toaletter, ommålning och nya golv. Under den här mandatperioden har vi varje år förhandlat med de övriga partierna om hur mycket pengar som skall gå till detta område. Folkpartiets bedömning är att vi under kommande mandatperiod måste lägga anslagen på en hög nivå och att detta belopp skall ligga fast under hela mandatperioden. Då kan långsiktighet skapas och förutsägbarheten när olika åtgärder kan genomföras ökar betydligt.

Vi har från folkpartiets sida lyssnat in de många synpunkter vi fått från föräldrar det senaste året. Det känns därför bra att vi kan höja förskolepengen till 2 % genom ytterligare anslag på 4,5 miljoner kronor och dessutom tillskjuta 2,5 miljoner kronor för att ge förskolorna möjlighet att anlita vikarier fullt ut.

Även hemtjänsten får ytterligare sex miljoner kronor för att säkerställa kvaliteten i verksamheten. Ett viktig fråga för alla pensionär som behöver stöd från kommunen i hemmet.

Även satsningarna på upprustning av parker och grönområden fortsätter. Nästa år satsar Alliansen 5 miljoner extra på detta viktiga område för alla Solnabor. Och att detta ger resultat kommer jag att redovisa i ett kommande blogginlägg.

Solna stad kommer att anta en cykelplan under senvåren 2014. För att redan under 2014 ge möjlighet att påbörja de åtgärder som planen kommer att förslå satsar staden 1 miljon kronor.

För att fördubbla antalet sommarjobb nästa sommar satsar staden ytterligare 0,5 miljoner kronor.

Bra och engagerade lärare är viktigt för att nå målen för skolan. För folkpartiet som är det parti i Sverige som driver skolfrågorna framåt känns det därför väldigt bra att vi kan satsa 2 miljoner kronor ytterligare på att höja lärarlönerna.

Alliansen gör två särskilda satsningar i två av stadens stadsdelar. I Bergshamra ser vi till att biblioteket åter kan ha öppet sex dagar i veckan. Till detta kommer det nyligen införda systemet med meröppet som gör det möjligt för alla med lånekort att besöka biblioteket varje dag mellan 8-22. I Hagalund ser vi till att Villa Odin kommer att ha helgöppet för alla ungdomar. Den totala kostnaden för dessa två åtgärder är 1 miljon kronor.

Folkpartiet vill att Alliansen i Solna skall gå i en tydlig socialliberal riktning där välfärdsfrågorna lyfts upp och kvalitén på stadens tjänster blir viktigare. För oss är de lagstadgade kraven ett minimum i verksamheterna och inte ett tak. Budgetförslaget ligger väl i linje med de förslag som folkpartiet drivit i budgetförhandlingarna.  Detta är en budget i en klar socialliberal riktning. Låt oss fortsätta den kursen.

Läs gärna mer om sommarens upprustningar av skolor och förskolor och Solna fördubblade sommarjobben (2014).

Återigen öppet sex dagar i veckan på Bergshamra bibliotek – Bergshamrastrategin levererar.

I lördags, i samband med  att biblioteket i Bergshamra invigde meröppet, kunde ordföranden i kultur- och fritidsnämnden Marianne Damstöm-Gereben (FP) informera de 200 besökarna att Alliansen kommer att återinföra sexdagarsöppet på biblioteket under våren. Inom en vecka efter det att kommunstyrelsen beslutade om Bergshamrastrategin börjar nu Alliansen leverera positiva beslut för stadsdelen. Och utökade öppettider med personal är ett första viktigt steg i strategin. Beslutet mötes av jubelrop och spontana applåder.

För oss i folkpartiet var utökade öppettider i Bergshamra en fråga som vi drev hårt i budgetförhandlingarna mellan Allianspartierna inför budget 2014. Och det är glädjande att alla Allianspartierna står bakom beslutet. Och även kultur- och fritidsnämndens tidigare beslut om att införa meröppet (öppet alla dagar 8-22 för dig med bibliotekskort) på biblioteket ökar tillgängligheten till biblioteket för såväl privatpersoner och föreningar.

Läs även vad Marianne Damström Gereben har skrivit på folkpartibloggen om meröppet och utökade öppettider på Bergshamra bibliotek och vad jag skrivit om Bergshamrastrategin.