Etikettarkiv: Upprustning skolor och förskolor

Sommarens upprustningar av skolor och förskolor

Vid stadsbyggnadsnämndens sammanträde i augusti fick nämnden en redogörelse över sommarens arbete med upprustningar av skolor och förskolor. Det har skett ett omfattande arbete under sommaren. Största enskilda objekt har varit upprustningen av Ekensbergsskolan som har gått på över 8 miljoner kronor.  På skolorna i övrigt har det skett flera olika åtgärder. Gårdsupprustning på Bergshamraskolan och Granbackaskolan. Jag var själv i förra veckan och tittade på de arbeten som har utförts på Bergshamraskolans mellanstadiegård . Gården som i själva verket är två gårdar har genomgått en rejäl upprustning och har verkligen blivit fin. På Skytteholmsskolan och  byts undercentralen för fjärrvärme och Alfaskolan får en ny ventilationsanläggning.

På nio av stadens förskolor har det genomförts olika åtgärder såsom byte av gummiyta på gård, byte av ventilationsanläggning, gårdsupprustning, golvbyte, målningsarbeten mm. 

Under hösten kommer ytterligare upprustningar att ske. Exakt vilka dessa bli är ännu inte helt bestämt då ramupphandlingen av vissa byggtjänster har överklagats av företag som inte blev utsedda  att arbeta för staden. Det kan innebära en omprioritering mot måleri- och markarbeten där ramavtal finns.

Min bedömning är att vi under den här mandatperioden kommer att hinna med mycket av den upprustning som måste ske, men att vi även under nästa mandatperiod måste lägga betydande belopp för att uppnå en acceptabel standard på våra förskolor och skolor.

Nedan redovisar jag den förteckning av vidtagna åtgärder under sommaren som presenterades på nämnden.

Bild2

Bild1