Etikettarkiv: Ulriksdalsskolan

I dag invigdes den nya Ulriksdalsskolan

Foto: Idag invigs nya Ulriksdalsskolan, Pehr Granfalk hälsar på barnen.

I dag invigde jag tillsammans med mina kolleger Pehr Granfalk(M), Marianne Damström Gereben(FP) och Arion Chryssafis(M) den nya  kommunala skolan Ulriksdalsskolan i Norra Solna. Det är en F6-9 skola som ligger i stadsdelen Ulriksdal. Skolan har redan 700 elever.

Det är en mycket modern skola. Som är byggd enligt dagens krav med lektionssalar, grupprum, eget tillagningskök, bibliotek, aula och modern teknisk utrustning. Allt i en arkitektoniskt tilltalande miljö med b l a fina färger.

Skolan kommer b  la att specialisera sig på kinesiska och naturvetenskapliga ämnen.

Där skolan verkligen sticker ut är den fina gården som har tillväxt som tema. Dels för  anknyta till den fina  naturmiljön som finns i närheten men också  att barnen växer.  Gården är indelad i olika tema och alla åldersgrupper skall känna sig hemma. Det finns lugna miljöer och mer aktiva miljöer för såväl små barn som större barn. I ett område är temat odling där barnen kan odla olika växter och det finns även äppelträd. Många leksaker för de yngre barnen och det finns djurfigurer  lite här och där som uppskattas av barnen.  Stora ytor finns för idrott med en fotbollsplan och en basketplan.

Till skolan hör också en fullstor idrottshall som kan delas in i sektioner. Den kommer att användas av skolorna på dagarna och på kvällar och helger för träning och tävling. Det finns plats för 200 sittplatser. Hallen kommer att bli ett lyft för inomhusidrotterna i norra Solna.

Till skolan finns det också ett bibliotek, som enligt de som kan dessa frågor, troligtvis blir ett av Sveriges bästa skolbibliotek. Två eftermiddagar i veckan kommer biblioteket att vara öppet för allmänheten.

Skolan har redan blivit mycket populär. Nästan alla barn från Bagartorpsskolan har följt med till den nya skolan. Men skolan har även fått många nya elever från Frösunda, Ulriksdal och Järvastaden. Intressant är att många föräldrar från Sundbyberg vill börja i Ulriksdalsskolan då det finns ett stort missnöje med skolorna i Sundbyberg. Men Solna kan knappast lösa Sundbybergs problem.

Skolan har också rönt intresse långt utanför Solna gränser. Många kommuner vill komma hit och titta. Hela skolkonceptet känns lockande och de anser även att vi har fått mycket skola för pengarna.

Skolan är också klassad som Miljöbyggnad Silver med fokus på energieffektivitet, bra inomhusmiljöer med byggnadsmaterial som inte skall framkalla allergier, bra luftkonditionering och fuktsäkert.

En skola som Alliansen i Solna kan känna sig stolta över . Och vi  i Folkpartiet är särskilt nöjda med att vi fick igenom  att det skall vara en kommunal skola.  Nu gäller det att trycka på knappen för nästa skola  – i Järvastaden.

Läs även mina tidigare blogginlägg – Första spadtaget för Ulriksdalsskolan, Bygglov klubbat för den nya Ulriksdalsskolan   och Dags att trycka på startknappen för en ny skola i Järvastaden.

Foto: Samuel Klippfalk

Dags att trycka på startknappen för en ny skola i Järvastaden

Här ska den nya skolan ligga i Järvastaden

I höst kommer  Ulriksdalsskolan  att stå klar. Den kommer att bli en modern skola med  bibliotek, undervisningssalar, labbsalar, skolmatsal med tillagningskök samt med den tekniska utrustning som behövs. Och inte att förglömma – en mycket fin sporthall.

Och den har redan blivit mycket populär. Den är en byggd som en  tre parallellig  F 0-9 skola med plats för 900 elever. Till hösten har man tagit in 5 paralleller vilket innebär att skolan på några års sikt skulle ha betydligt fler än 1000 elever. Detta är givetvis inte möjligt. Folkpartiet fick igenom inför kommunstyrelsens beslut om lokalförsörjningsplanen för staden att varje halvår skall det göras en bedömning när staden skall trycka på startknappen för en ny skola i Järvastaden.

Folkpartiet Solna har nu gjort vår bedömning. Det är nu dags att trycka på startknappen. Ulriksdalsskolan kommer snabbt att bli full och inflyttningen av barn i Järvastaden och Ulriksdal är stor. Kommunstyrelsen måste nu ge stadsbyggnadsnämnden och barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att bygga en ny F-6 skola i Järvastaden. Tomten finns redan. Vi ger oss inte förrän det finns en skola i Järvastaden.

Läs även vad Marianne Damström-Gereben skriver på Folkpartiet Solnas blogg.

Foto: Marianne Damström-Gereben

 

Ulriksdalsskolan blir klar i snabb takt. Skolstart i augusti

Ulriksdal.sporthall

Idag var jag på studiebesök i Ulriksdal tillsammans med 20-talet ledamöter och ersättare från stadsbyggnads- och barn- och utbildningnämnden. I Ulriksdal  bygger Solna stad en ny skola med tillhörande sporthall. Den  24:e januari höll vi  taklagsfest och nu var det alltså dags  för att se hur arbetet fortskridit sedan dess. Det har hänt mycket under kort tid och det var inte svårt att få ett bra grepp om hur skolan och sporthallen kommer att se ut när allt blir klart i augusti. Jag är djupt imponerad av den nya skolan och den kommer att bli Solnas i särklass modernaste skola. Vi gick runt och tittade på skolans aula, tillagningskök, olika undervisningslokaler, grupprum och bibliotek. Vi besökte även skolans sporthall. Efter att ha åkt runt i Göteborgs olika idrottshallar som handbollsspelare, lagledare och handbollsdomare i min ungdom känns den nya sporthallen väldigt fräsch. En stor sporthall med bra mått som dessutom kan delas av i två delar. Fina omklädningsrum och domarrum och även en mindre läktare. Den nya sporthallen kommer  att ge stora  möjligheter att  bedriva bra verksamhet för inomhusidrotterna även i norra Solna.

Ulriksdal.arbplats

Ulriksdalsskolan blir en F-9 skola med plats för 900 elever och ska stå klar till höstterminen 2014. Läs mer om Ulriksdalsskolan och Ulriksdalshallen i tidigare blogginlägg – Entreprenadavtal tecknat för nya Ulriksdalsskolan.

Taklagsfest för nya Ulriksdalsskolan. Inflyttning hösten 2014

undefined

I onsdags hade vi taklagsfest för den nya Ulriksdalsskolan. Jag var där som beställarens representant, dvs stadsbyggnadsnämnden och höll ett kortare tal för de  som arbetar med bygget. På många sätt är detta en stor dag för Solna. Det är första gången på 40 år vi bygger en ny skola i Solna och det är 30 år sedan vi byggde en ny sporthall. Och det är inte vilken skola som helst. Den är modern. Miljövänlig. Och en ovanligt stor skola som skall ta emot 900 elever och 130 personal.

Det är en efterlängtad skola. Under lång tid diskuterades det en modernisering av Bagartorpsskolan men diskussionen slutade i att en helt ny skola skulle byggas – Ulriksdalsskolan. Bagartorpsskolan är en skola som har byggts på och om med jämna mellanrum i inte allför bra lokaler. Dessutom får man ha en del av gymnastiktimmarna i Råstaparkshallen vid Råstasjön, labblokaler i Solna gymnasium och hemkunskap i Torpet. Skolan får enkelt planerar en del av undervisningen utifrån busstiderna. Trots detta har skolan goda skolresultat och är populär. Upprustning av skollokaler är en stor fråga inom skolans värld i Solna. Och i detta fall kommer över 500 elever att få en total upprustning. Ett verkligt lyft!

Det kommer att bli en helt nybyggd skola med modern utrustning. Förutom vanliga lektionssalar blir det ett skolbibliotek, skolmatsal med tillagningskök, labbsalar och en ny sporthall som på kvällar och helger kan användas av föreningslivet. Det råder brist på sporthallar i Solna så den är ett välkommet tillskott. Och byggnaderna är klassade som miljöbyggnad Silver.

Som beställare kan jag dessutom glädjas åt att byggnationen håller såväl tidplan som budget så skolan kan öppnas till skolstart hösten 2014. Alla inblandade från stadens förvaltningar, konsulter, PEAB med underleverantörer har gjort ett mycket bra arbete.

Jag tror den blir populär och kommer att fyllas på snabbt med nya elever från Järvastaden i norr till Frösunda i syd. Och det blir intressant att se om vi redan till sommaren måste fatta beslut om att bygga en ny skola i Järvastaden för att möjliggöra för alla nyinflyttade barn att kunna gå i skolan i närområdet.

Nya stadsradhus i Ulriksdal

Stadsradhus i Nya Ulriksdal

Det blir ytterligare stadsradhus i den nya stadsdelen Ulriksdal.  Stadsbyggnadsnämnden har beviljat bygglov för ytterligare 29 radhus i 2 till 3 våningar i kv Totalisatorn. Samtliga lägenheter blir 4,5 rum och kök eller större. Husen är mycket smakfullt utformade i olika kulörer, b l a ljusblå och blågrå kulörer.

Hela 97 % av alla Solnabor bor i flerfamiljshus. Det blir fler och fler barnfamiljer i Solna. Det finns därför en stor efterfrågan på större lägenheter och på marknära boende. Det är därför bra att det i Solna byggs stadsradhus i Ulriksdal och en trädgårdsstad i Järvastaden.

Stadsradhusen i det här bygglovet är uppdelade i tre längor som har sina entréer mot Paradgatan, Stratosgatan respektive Feroxgatan.

De nya stadsradhusen får en mycket bra service med närhet till butiker och en bra kollektivtrafik med gångavstånd till pendeltågsstation och bussar. I området finns en nybyggd förskola. En ny skola – Ulriksdalsskolan – kommer att stå klar till höstterminen 2014.

Läs mer om Ulriksdalsskolan på blogginlägget Första spadtaget för Ulriksdalsskolan

Första spadtaget för Ulriksdalsskolan

I dag tog jag första spadtaget tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Pehr Granfalk(m) och PEABs regionchef Lars Enroth och 100-talet glada barn från Bagartorpsskolans förskoleklasser (6- åringar)och Pysslingens förskola.

Ulriksdalsskolan kommer att ha plats för 900 elever från förskola till årskurs med en personalstyrka på cirka 130 personer. Det gör skolan till den största i Solna och till en av de största grundskolorna i Stockholmsområdet. Skolan kommer att ha lokaler för undervisning, laboratorium, bibliotek och skolmatsal med tillagningskök. Sporthallen kommer att samutnyttjas av skolan och föreningslivet utanför skoltid. Det känns som en extra krydda och kommer att betyda mycket för föreningslivet i de norra stadsdelarna.  

För folkpartiet har det varit angeläget att kunna erbjuda ett kommunalt skolalternativ i de norra stadsdelarna vilket har efterfrågats av många föräldrar. Valfrihet är inte bara en fråga om att kunna erbjuda möjligheter att välja friskola utan också en möjlighet att välja ett kommunalt alternativ.

Skolan och sporthallen ligger i nya Ulriksdal, som är en helt ny stadsdel i norra Solna. Byggnaderna ligger på den, i detaljplanen, benämnda skoltomten (kv. Åskådaren). Det är nära att ta sig till skolan från de närliggande områdena Ritorp, Bagartorp, Frösunda och Järvastaden. Ulriksdals station samt busslinjer finns i närheten och går direkt till bland annat Solna station, Järvastaden och Bergshamra.

Byggnaderna är miljöklassade. I det här fallet enligt certifieringssystemet Miljöbyggnad. Systemet är byggt för svenska förhållanden och bedöms vara ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att klassa byggnader. Systemet tittar på indikatorer som energi, innemiljö och byggnadsmaterial. Sammanlagt får byggnaden betyget Silver i en skala Brons-Silver-Guld.

Det var mellan 100-150 barn från Bagartorpsskolan och Pysslingens förskolor som med liv och lust grävde med sina spadar i den stora jordhögen. De belönades med juice och pepparkakor.

Läs även min fullmäktigekollega Peter Edholms (FP) blogginlägg om Ulriksdalsskolan.