Etikettarkiv: Ulriksdals station

Ännu ett läkemedelsbolag kommer till Solna. Johnson & Johnson flyttar till Ulriksdal

J & J Ulriksdal

 

 

 

 

 

 

I går (17 september) beslutade stadsbyggnadsnämnden att bevilja bygglov för Johnson &  Johnssons nya huvudkontor intill pendeltågsstationen i den nya stadsdelen Ulriksdal.

Det nya kontorshuset utgör den första etappen av en bebyggelse som sträcker sig längs med järnvägen vid Ulriksdal. Huset får även funktionen att skydda bostäderna intill från järnvägsbuller. Byggnaden med lokaler i bottenvåningen är placerad i hörnet av det nya torget som bildas vid utgången från Ulriksdals pendeltågsstation.

Jag är väldigt glad att Johnson & Johnson etablerar sig i Ulriksdal. Det är ett välrenommerat läkemedelsbolag som är det första företag  som flyttar in i Ulriksdal på den sida som vetter mot Ulriksdals station och blir en viktig del av den kommande centrumdelen.

Företaget är ett av många läkemedelsbolag eller Life-Science-bolag som etablerar sig i Solna. Förutom de faktorer som normalt lockar många företag till Solna: läget, närhet till tunnelbana, pendeltåg och tvärspårvagn, Bromma flygplats och Arlanda, attraktiva miljöer, övernattningsmöjligheter, bra företagsklimat och en utvecklingsinriktad stad är det närheten till Karolinska institutet (KI) och Karolinska sjukhuset (KS) som drar. För bolaget har det också varit viktigt att samla verksamheterna, som i dag finns på fyra ställen till ett ställe, och flytta in i moderna lokaler.

I direkt närhet till KI har Biovitrum placerat sig och vid Haga Norra, Frösunda, Stora Blå vid Sundbybergs station och Hagalunds industriområde har Glaxo Smith Kline, Eli Lilly, Bayer, Maquet Critical Care, Cepheid, Respironics, Sanofi Pasteur MSD och Kancera för att nämna några av de företag som har etablerat sig i Solna de senaste åren. Redan i dag är Solna en viktig del av det Life Science kluster som finns i vår region mellan Strängnäs-Uppsala och där själva navet ligger i Solna, d v s KI och KS. Inom en radie av några km finns dessutom Stockholms universitet och KTH och andra läkemedelsbolag i våra grannkommuner. Detta kluster , Stockholm Life Solna Stockholm, har förutsättningar att ytterligare stärkas när Stockholm och Solna byggs ihop med den nya Hagastaden

Bilden visar Johnson & Johnsons huvudkontor i Ulriksdal. Illustration Scheiwiller Svensson arkitektkontor

Rödingarna vid Ulriksdals station föreslås flyttas till ett område i närheten

SJ:s gamla personalbostäder vid Ulriksdals station, de så kallade Rödingarna, föreslås flyttas till ett område i anslutning till rödingarnas nuvarande placering. Marken ska istället användas till en ny trafikramp för att lösa trafiksituationen till Ulriksdal och Frösunda men även förbättra möjligheten att ta sig till och från Friends Arena. 

Den gällande detaljplanen innebär att det ska byggas en vägramp från Enköpingsvägen, E18, ner till Kolonnvägen. Ursprungligen var tanken att rampen enbart skulle lösa trafikförsörjningen till Ulriksdal och Frösunda men nu är den även en viktig del i att förbättra möjligheten att ta sig till och från Friends Arena och Arenastaden.

Företaget Råsta mark AB inkom under våren med en rivningsansökan för Rödingarna. Den har dock dragits tillbaka efter samtal med Solna stad och istället har företaget inkommit med en ansökan om att flytta Rödingarna.

Tillsammans med Länsstyrelsen tittar vi på hur vi kan lösa det här. Det är viktigt att byggnaderna flyttas till närområdet så att de inte tappar sitt historiska sammanhang.

Länsstyrelsen har tillsatt en utredning om byggminnesbevarandet. Utredningen görs i samråd med kommunen. När Länsstyrelsen lämnat sitt besked kommer staden slutbehandla frågan.

Det har undersökts om det går att bygga en fyrvägskorsning i stället för en ramp. Det skulle innebära flera problem med ökat buller och avgaser  för de boende vid Regementsgatan och försämrad trafikkapacitet men framför allt finns det ingen detaljplan som möjliggör en sådan lösning. Att ta fram en ny detaljplan för en fyrvägskorsning  kommer att ta flera år med de överklaganden som en sådan plan säkert att kommer att medföra. Byggs inte rampen kommer trafiksituationen i Ulriksdal, Frösunda och Arenastaden att försämras.

Läs även mitt tidigare inlägg om Rödingarna. Läs även Peter Edholms inlägg om Rödingarna och vilken viktig betydelse rampen kommer att ha för att inte få in trafik i Frösundaområdet.

Fakta om Rödingarna
Ulriksdals station byggdes 1866. Stationen hade då, och långt in på 1900-talet, mycket godstrafik och godsomlastning. Vid denna tid hade SJ:s anställda rätt till personalbostad och därför byggde SJ ett antal flerfamiljshus runt stationen. Strax väster om stationen låg tidigare två stora rödfärgade flerfamiljshus, och på andra sidan järnvägen vid Kolonnvägen byggdes mellan 1912 och 1920 sju tvåvåningsvillor – de så kallade Rödingarna.

”Rödingarna”, som husen vid Kolonnvägen ofta kallas, var från början sju till antalet, men två revs i samband med Fläderstigens tillkomst. Husen är byggda i nationalromantisk stil med faluröd träpanel, vita omfattningar, småspröjsade fönster och valmade tegeltak. Förstukvistar och balkonger har kraftig men enkel träornamentik.