Etikettarkiv: Ulriksdals slottsområde

Solna stad säger nej till SL:s förslag på försämringar för linjerna 152, 503 och 508

På måndagskvällen yttrade sig kommunstyrelsen över SLs förslag till trafikförändringar som skall gälla fr o m december 2014.

SL förslår att busslinje 152, som i dag trafikerar sträckan Bromma flygplats-Solna Centrum-Liljeholmen. Förslaget innebär att sträckan mellan Solna Centrum och Liljeholmen tas bort. Resenärerna hänvisas till Tvärbanan. Solna stad motsätter sig förändringen då många trafikanter får en försämring, framförallt de som bor eller arbetar i Huvudsta.

SL föreslår nedläggning (övervägs) av busslinje 503 Ulriksdals Wärdshus-Östra Bergshamra samt vissa förändringar av linje 508 för att kompensera nedläggningen. SL anser i dag att linje 503 har ett väldigt litet resandeunderlag och kör i huvudsak samma sträcka som linje 540.  De anser även att det finns framkomlighetsproblem vid hållplatsen Himlabacken. Staden anser att Linje 503 är viktig för många boende men spelar också stor roll för att utveckla Ulriksdals slottsområde som ett intressant och tillgängligt besöksmål. En anledningen till det låga resandeunderlaget är att den inte går tillräckligt ofta.

Trots att Solna har såväl tunnelbanelinjer, pendeltåg och numera även en tvärspårvagn är busslinjerna viktiga för många resenärer. Och i en snabbt växande stad vore det möjligt att samtidigt utöka den spårbundna trafiken och även satsa på busstrafiken.

Staden sa i sitt yttrande i kväll även att Solnas Råd för funktionshinder i flera år har framfört behov av närtrafik. Då är det fel att försämra den redan existerande busstrafiken.