Etikettarkiv: Ulriksdal

Ännu ett läkemedelsbolag kommer till Solna. Johnson & Johnson flyttar till Ulriksdal

J & J Ulriksdal

 

 

 

 

 

 

I går (17 september) beslutade stadsbyggnadsnämnden att bevilja bygglov för Johnson &  Johnssons nya huvudkontor intill pendeltågsstationen i den nya stadsdelen Ulriksdal.

Det nya kontorshuset utgör den första etappen av en bebyggelse som sträcker sig längs med järnvägen vid Ulriksdal. Huset får även funktionen att skydda bostäderna intill från järnvägsbuller. Byggnaden med lokaler i bottenvåningen är placerad i hörnet av det nya torget som bildas vid utgången från Ulriksdals pendeltågsstation.

Jag är väldigt glad att Johnson & Johnson etablerar sig i Ulriksdal. Det är ett välrenommerat läkemedelsbolag som är det första företag  som flyttar in i Ulriksdal på den sida som vetter mot Ulriksdals station och blir en viktig del av den kommande centrumdelen.

Företaget är ett av många läkemedelsbolag eller Life-Science-bolag som etablerar sig i Solna. Förutom de faktorer som normalt lockar många företag till Solna: läget, närhet till tunnelbana, pendeltåg och tvärspårvagn, Bromma flygplats och Arlanda, attraktiva miljöer, övernattningsmöjligheter, bra företagsklimat och en utvecklingsinriktad stad är det närheten till Karolinska institutet (KI) och Karolinska sjukhuset (KS) som drar. För bolaget har det också varit viktigt att samla verksamheterna, som i dag finns på fyra ställen till ett ställe, och flytta in i moderna lokaler.

I direkt närhet till KI har Biovitrum placerat sig och vid Haga Norra, Frösunda, Stora Blå vid Sundbybergs station och Hagalunds industriområde har Glaxo Smith Kline, Eli Lilly, Bayer, Maquet Critical Care, Cepheid, Respironics, Sanofi Pasteur MSD och Kancera för att nämna några av de företag som har etablerat sig i Solna de senaste åren. Redan i dag är Solna en viktig del av det Life Science kluster som finns i vår region mellan Strängnäs-Uppsala och där själva navet ligger i Solna, d v s KI och KS. Inom en radie av några km finns dessutom Stockholms universitet och KTH och andra läkemedelsbolag i våra grannkommuner. Detta kluster , Stockholm Life Solna Stockholm, har förutsättningar att ytterligare stärkas när Stockholm och Solna byggs ihop med den nya Hagastaden

Bilden visar Johnson & Johnsons huvudkontor i Ulriksdal. Illustration Scheiwiller Svensson arkitektkontor

Klartecken för en tredje ishall i Ritorp/Ulriksdals IP

Kommunstyrelsen har nu gett stadsbyggnadsnämnden i uppdrag och bygga den tredje ishallen på Ulriksdals IP. Förslaget innebär att en tredje ishall uppförs i direkt anslutning till de två tidigare ishallarna på Ulriksdals Idrottsplats (Ritorp). Syftet är att erbjuda barn- och ungdomsverksamheten fler och bättre träningstider. Den nya ishallen föreslås även innehålla kompletterande omklädningsrum och förråd för att möta behoven på idrottsplatsen. Sammantaget bildar de tre ishallarna en sammanhållen anläggning med isytor, omklädningsrum, förråd, kontor, driftutrymmen mm för Solnas föreningar för isidrott. Stadsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden, som båda styrs av folkpartistiska ordförande, kommer nu att samverka inför det fortsatta arbetet inför upphandlingen.

Genom den tredje ishallen skapas det ett riktigt iscentrum i mitten av Solna. Isidrotternas motsvarighet till Skytteholms IP där flera idrotter kommer att samsas i de tre ishallarna. Det ger föreningarna stora möjligheter att utveckla idrotterna och ta emot fler unga förmågor.

Det känns bra att staden har kommit till beslut om den tredje ishallen. Under den här mandatperioden kommer vi även att färdigställa och inviga Ulriksdalshallen för olika inomhusidrotter. En ny viktig hall som kommer att förändra förutsättningarna att bedriva inomhussport i de norra stadsdelarna. Folkpartiet har drivit på för att det skulle byggas en fullstor hall. En annan viktig fråga som folkpartiet har drivit är att staden behöver en modern och större simhall. Vasalundshallen har rustats upp och kommer att tekniskt fungera väl under en övergångsperiod men är ingen långsiktig lösning för en stad som inom  10-15 kommer att ha 90.000 invånare. Vi ger oss inte förrän staden har en ny modern simhall.

Bakgrund: På Ulriksdals IP bedriver idag AIK hockey verksamhet med damlag och ungdomsverksamhet. Dessutom bedriver Solna sportklubb(ishockey), Ulriksdals sportklubb (ringette), Solna konståkning(konståkning) och Skating & Dance Academy (konståkning) verksamhet på Ulriksdals IP. Idrottsplatsen används också av Solna gymnasium och för allmänhetens åkning.

Bilden ovan är från invigningen av den andra ishallen medgemensam uppvisning av ishockyspelare, Ringettespelare och konståkare.

Dags att trycka på startknappen för en ny skola i Järvastaden

Här ska den nya skolan ligga i Järvastaden

I höst kommer  Ulriksdalsskolan  att stå klar. Den kommer att bli en modern skola med  bibliotek, undervisningssalar, labbsalar, skolmatsal med tillagningskök samt med den tekniska utrustning som behövs. Och inte att förglömma – en mycket fin sporthall.

Och den har redan blivit mycket populär. Den är en byggd som en  tre parallellig  F 0-9 skola med plats för 900 elever. Till hösten har man tagit in 5 paralleller vilket innebär att skolan på några års sikt skulle ha betydligt fler än 1000 elever. Detta är givetvis inte möjligt. Folkpartiet fick igenom inför kommunstyrelsens beslut om lokalförsörjningsplanen för staden att varje halvår skall det göras en bedömning när staden skall trycka på startknappen för en ny skola i Järvastaden.

Folkpartiet Solna har nu gjort vår bedömning. Det är nu dags att trycka på startknappen. Ulriksdalsskolan kommer snabbt att bli full och inflyttningen av barn i Järvastaden och Ulriksdal är stor. Kommunstyrelsen måste nu ge stadsbyggnadsnämnden och barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att bygga en ny F-6 skola i Järvastaden. Tomten finns redan. Vi ger oss inte förrän det finns en skola i Järvastaden.

Läs även vad Marianne Damström-Gereben skriver på Folkpartiet Solnas blogg.

Foto: Marianne Damström-Gereben

 

Taklagsfest för nya Ulriksdalsskolan. Inflyttning hösten 2014

undefined

I onsdags hade vi taklagsfest för den nya Ulriksdalsskolan. Jag var där som beställarens representant, dvs stadsbyggnadsnämnden och höll ett kortare tal för de  som arbetar med bygget. På många sätt är detta en stor dag för Solna. Det är första gången på 40 år vi bygger en ny skola i Solna och det är 30 år sedan vi byggde en ny sporthall. Och det är inte vilken skola som helst. Den är modern. Miljövänlig. Och en ovanligt stor skola som skall ta emot 900 elever och 130 personal.

Det är en efterlängtad skola. Under lång tid diskuterades det en modernisering av Bagartorpsskolan men diskussionen slutade i att en helt ny skola skulle byggas – Ulriksdalsskolan. Bagartorpsskolan är en skola som har byggts på och om med jämna mellanrum i inte allför bra lokaler. Dessutom får man ha en del av gymnastiktimmarna i Råstaparkshallen vid Råstasjön, labblokaler i Solna gymnasium och hemkunskap i Torpet. Skolan får enkelt planerar en del av undervisningen utifrån busstiderna. Trots detta har skolan goda skolresultat och är populär. Upprustning av skollokaler är en stor fråga inom skolans värld i Solna. Och i detta fall kommer över 500 elever att få en total upprustning. Ett verkligt lyft!

Det kommer att bli en helt nybyggd skola med modern utrustning. Förutom vanliga lektionssalar blir det ett skolbibliotek, skolmatsal med tillagningskök, labbsalar och en ny sporthall som på kvällar och helger kan användas av föreningslivet. Det råder brist på sporthallar i Solna så den är ett välkommet tillskott. Och byggnaderna är klassade som miljöbyggnad Silver.

Som beställare kan jag dessutom glädjas åt att byggnationen håller såväl tidplan som budget så skolan kan öppnas till skolstart hösten 2014. Alla inblandade från stadens förvaltningar, konsulter, PEAB med underleverantörer har gjort ett mycket bra arbete.

Jag tror den blir populär och kommer att fyllas på snabbt med nya elever från Järvastaden i norr till Frösunda i syd. Och det blir intressant att se om vi redan till sommaren måste fatta beslut om att bygga en ny skola i Järvastaden för att möjliggöra för alla nyinflyttade barn att kunna gå i skolan i närområdet.

487 nya lägenheter och stadsradhus i tre olika stadsdelar i Solna

Stadsbyggnadsnämnden beslutade vid sitt senaste sammanträde om bygglov till 487 nya lägenheter i tre olika stadsdelar i Solna. Varje enskilt projekt är inte så stort men att Solna beviljar bygglov för så många bostäder vid ett tillfälle är stort. Det är mer än vad de flesta av länets kommuner bygger på ett år.

Det blir allt ifrån många små lägenheter(ettor och tvåor) till mycket populära stadsradhus, fördelade på fyra varierade områden i Solna: Två områden i Järvastaden, ett i Ulriksdal (även  stadsradhus) samt i det helt nya området Ingenting i Huvudsta.

Solna är en av de kommuner i Stockholms län som tar ett stort ansvar för att det byggs nya bostäder. Och det är därför vi är den kommun som har den tredje största befolkningsökning i länet under 2013. Det som känns särskilt bra är att i de här projekten blir det väldigt många små lägenheter – ettor och tvåor – vilket är ovanligt. Den finns en stor efterfrågan på små lägenheter. Det är ett tydligt trendbrott att byggbolagen nu satsar på många smålägenheter. I kv Skulptören är hela 63 % av de 117 lägenheterna ettor och tvåor och i Stensötan, ett av projekten Järvastaden, är motsvarande siffra 42 procent.

Läs mer om Järvastaden
Läs mer om Ulriksdal
Läs mer om Ingenting

Vänsterpartiet har ingen trovärdig politik för biblioteken i Solna

I söndags lyssnade jag på en debatt i Solna stadsbibliotek om bibliotekens roll i allmänhet och Solna i synnerhet – Kulturens vardagsrum – vårt bibliotek. Det var de politiska partiernas representanter i framförallt kultur- och fritidsnämnden som utfrågades. Vänsterpartiet lovade guld och gröna skogar om de kommer till makten efter kommunalvalet. Biblioteksfilialer i alla stadsdelar var ett vallöfte.  Men hur trovärdig är då Vänsterpartiets politik? Det viktiga är inte vad ett parti säger i opposition utan vad det förverkligar när det sitter vid makten.

Under mandatperioden 1995-1998 var en vänsterpartist ordförande för kultur- och fritidsnämnden i Solna. Under dessa fyra år lyckades Vänsterpartiet lägga ner biblioteken i Hagalund och Ulriksdal.  Aldrig har det lagts ner så många bibliotek under så kort tid som under Vänsterpartiets ledarskap över kulturen i Solna.

Dessutom tycker jag att Vänsterpartiet har en inskränkt syn på bibliotek. Det är inte bara frågan om hur många filialer och hur mycket personal som finns på plats. Speciellt inte i Sveriges tredje minsta kommun. Jag ser andra utmaningar för biblioteken. Den traditionella bokutlåningen minskar. Men behovet av talböcker ökar och framförallt av elektroniska böcker som går att läsa på paddan eller i datorn. Det gäller också att utveckla biblioteken som mötesplats. Och inte minst – hur lockar vi de unga männen till biblioteken?

Arrangörer var ABF i samarbete med Solna stadsbibliotek. Diskussionen ingår i serien Wienercafé med samhälleligt innehåll. Med verkade gjorde från kultur-och fritidsnämnden, Marianne Damström-Gereben(FP), ordförande, Niklas Wykman(M), 1:e vice ordförande, Sara Kukka-Salam(S), 2:e vice ordförande, Mia Fällström(V), ledamot samt Minna Thullberg (MP) och Malin Appelgren(KD). Moderator var Hertta Fischer.

Nya stadsradhus i Ulriksdal

Stadsradhus i Nya Ulriksdal

Det blir ytterligare stadsradhus i den nya stadsdelen Ulriksdal.  Stadsbyggnadsnämnden har beviljat bygglov för ytterligare 29 radhus i 2 till 3 våningar i kv Totalisatorn. Samtliga lägenheter blir 4,5 rum och kök eller större. Husen är mycket smakfullt utformade i olika kulörer, b l a ljusblå och blågrå kulörer.

Hela 97 % av alla Solnabor bor i flerfamiljshus. Det blir fler och fler barnfamiljer i Solna. Det finns därför en stor efterfrågan på större lägenheter och på marknära boende. Det är därför bra att det i Solna byggs stadsradhus i Ulriksdal och en trädgårdsstad i Järvastaden.

Stadsradhusen i det här bygglovet är uppdelade i tre längor som har sina entréer mot Paradgatan, Stratosgatan respektive Feroxgatan.

De nya stadsradhusen får en mycket bra service med närhet till butiker och en bra kollektivtrafik med gångavstånd till pendeltågsstation och bussar. I området finns en nybyggd förskola. En ny skola – Ulriksdalsskolan – kommer att stå klar till höstterminen 2014.

Läs mer om Ulriksdalsskolan på blogginlägget Första spadtaget för Ulriksdalsskolan

Första spadtaget för Ulriksdalsskolan

I dag tog jag första spadtaget tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Pehr Granfalk(m) och PEABs regionchef Lars Enroth och 100-talet glada barn från Bagartorpsskolans förskoleklasser (6- åringar)och Pysslingens förskola.

Ulriksdalsskolan kommer att ha plats för 900 elever från förskola till årskurs med en personalstyrka på cirka 130 personer. Det gör skolan till den största i Solna och till en av de största grundskolorna i Stockholmsområdet. Skolan kommer att ha lokaler för undervisning, laboratorium, bibliotek och skolmatsal med tillagningskök. Sporthallen kommer att samutnyttjas av skolan och föreningslivet utanför skoltid. Det känns som en extra krydda och kommer att betyda mycket för föreningslivet i de norra stadsdelarna.  

För folkpartiet har det varit angeläget att kunna erbjuda ett kommunalt skolalternativ i de norra stadsdelarna vilket har efterfrågats av många föräldrar. Valfrihet är inte bara en fråga om att kunna erbjuda möjligheter att välja friskola utan också en möjlighet att välja ett kommunalt alternativ.

Skolan och sporthallen ligger i nya Ulriksdal, som är en helt ny stadsdel i norra Solna. Byggnaderna ligger på den, i detaljplanen, benämnda skoltomten (kv. Åskådaren). Det är nära att ta sig till skolan från de närliggande områdena Ritorp, Bagartorp, Frösunda och Järvastaden. Ulriksdals station samt busslinjer finns i närheten och går direkt till bland annat Solna station, Järvastaden och Bergshamra.

Byggnaderna är miljöklassade. I det här fallet enligt certifieringssystemet Miljöbyggnad. Systemet är byggt för svenska förhållanden och bedöms vara ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att klassa byggnader. Systemet tittar på indikatorer som energi, innemiljö och byggnadsmaterial. Sammanlagt får byggnaden betyget Silver i en skala Brons-Silver-Guld.

Det var mellan 100-150 barn från Bagartorpsskolan och Pysslingens förskolor som med liv och lust grävde med sina spadar i den stora jordhögen. De belönades med juice och pepparkakor.

Läs även min fullmäktigekollega Peter Edholms (FP) blogginlägg om Ulriksdalsskolan.