Etikettarkiv: tunnelbana

Hagalund får stor nytta av den nya stationen på gula tunnelbanelinjen

Södra entrén via norra Hagalund

Nu pågår (2016-10-26 — 2016-11-15) ett samråd om gula linjens sträckning. Det är bland annat placering av stationslägena som har ändrats. Förslaget innebär att det placeras en station på Dalvägen mellan Råsunda och den nya stadsdelen Arenastaden och en station i Hagalund på Hagalundsgatan i anslutning till stationen för tvärbanan. Anledningen till de nya placeringarna är bla berggrunden och viljan att minska trafikstörningarna på Frösundaleden under fram för allt byggtiden.

Den nya placeringen av den södra uppgången är ett lyft för Hagalund. Det innebär att kommunikationerna till Hagalund kommer att bli utmärkta. De som bor i Hagalund kommer att ha väldigt nära till gula linjen och tvärbanan vid Hagalundsgatan samt pendeltåg och och många busslinjer vid Solna station. Det är även gångavstånd till Solna centrum.

Från Hagalund blir det lätt att ta sig till Solna Centrum, Hagastaden och övriga innerstaden, Västerort, Ekerö, Bergshamra och Danderyd och med pendeltåget till Södertälje och Uppsala. Och på sikt även till Nacka, Söderort och Barkarby. Ja, Hagalund och  kommer att bli ett viktig knutpunkt för kollektivtrafiken.

Hagalund har alltid legat centralt i regionen men med tvärbanan och gula linjen blir kollektivtrafiken utmärkt. Det  kommer att göra Hagalund attraktivare.

Läs även mitt blogginlägg – Tunnelbana till Hagalunds industriområde – bra för boende och arbetande.

Två tredjedelar av Solnas andel för gula linjen är redan finansierad

I förra veckan meddelade Akademiska hus att de går in med 40 miljoner för att finansiera utbyggnaden av tunnelbanan  mellan Odenplan och Arenastaden Akademiska hus är den fjärde externa finansiären av den kommande gula linjen. Därmed är Solnas investering på 600 miljoner kronor finansierad med två tredjedelar. Hittills har nu fyra fastighetsägare gått in med bidrag till finansieringen:

  • Stockholms läns landsting: 250 miljoner kronor.
  • Fabege: 100 miljoner kronor.
  • Diligentia:10 miljoner kronor.
  • Akademiska hus: 40 miljoner kronor.

Staden har gjort ett bra arbete med att få in pengar från de fastighetsägare som drar nytta av tunnelbanedragningen. Det kommer att byggas mer längs sträckningen och därför kommer fler fastighetsägare att bidra med pengar. När uppgörelsen om tunnelbanan presenterades var oppositionen i Solna tveksamma till uppläggningen och förmågan att dra in externa pengar till projektet. På den punkten hade de fel. Solna har redan fått in två tredjedelar av den summa som ligger på Solna stad och då är det flera år till byggstart.

Stora kollektivtrafiksatsningar under den här mandatperioden i landstinget

I dag på landstingsfullmäktige diskuteras en intepellation av Erika Ullberg(S) till trafiklandstingsrådet Christer G Wennerholm(M) om tunnelbanans utbyggnad och moderaternas löften i valet om spårvägsutbyggnad. Debatten blev dock snarare en stor trafikpolitiskt debatt.

Fakta är att det under den här mandatperioden hänt väldigt mycket inom kollektivtrafiken. Det stora tunnelbanepaketet men nya dragningar till Arenastaden, Nacka och Barkarby och ny dragning av blå linje till Hagsätra. Dubbelspårsutbyggnaderna till Södertälje och Nynäshamn. Citybanan som kraftigt ökar kapaciteten på pendeltågen. Spårvägen byggs ut till Sickla och i andra ändan till Solna station.

Även det befintliga kollektivtrafiken förbättras. Modernisering av gröna och röda linjen och dubbelspårsutbyggnad av Roslagsbanan vilket kraftigt ökar kapaciteten. Och nyligen togs beslut om en pendelbåtrstrafik i Bl.a. Stockholm, Solna, Sundbyberg och Ekerö.

Vi får gå tillbaka till 60-70-talet för att hitta en liknande stor utbyggnad. Under de fyra år som de rödgröna styrde landstinget byggdes det inte en ny meter spår. Det är viktigt att ta med sig när du skall rösta i september.

Folkpartiet vill i framtiden även bygga ut tunnelbanan till Täby-Arninge, Spårväg Syd, tvärbanan till Sundbyberg-Sollentuna och konvertera linje 4 till spårvagn.

Tunnelbana till Arenastaden är ett stort och oväntat lyft för Solna

Ny Tunnelbana

På kvällens sammanträde med kommunstyrelsen behandlades ett mycket viktigt ärende som kommer att påverka Solnas utveckling mycket positivt. Det var överenskommelsen mellan staten, landstinget och fyra kommuner Solna, Stockholm, Nacka och Järfälla om utbyggnad av tunnelbanan och ökat bostadsbyggande enligt 2013 års Stockholmsförhandling. Kommunstyrelsen behandlade även Stockholms läns bidrag till Solna för byggandet av grenen Odenplan-Arenastaden. Det formella beslutet tas av kommunfullmäktige i februari.

Under lång tid har Solna drivit att en tunnelbanelinje skall byggas från Odenplan till Arenastaden. Många intressenter, fastighetsägarna i Hagastaden, Handelskammaren och KI/KS drev frågan om tunnelbana till Hagastaden. Men det vara bara Solna som drev att linjen direkt skulle dras till Arenastaden. Inga pengar fanns avsatta. Men i juni 2013 vände det. Länsstyrelsen avsatte pengar för en tunnelbana till Hagastaden. Genom ett mycket framgångsrikt informations- och förhandlingsarbete från Solnas sida kunde vi visa statens trafikförhandlare att en tunnelbanelinje från Odenplan till Arenastaden skulle ge ett stort trafikantunderlag och många nya bostäder.

När förhandlingarna startade var Solna knappt med på kartan. Alla talade om en utbyggnad av tunnelbanan till Nacka och Täby. Och kanske det kunde bli en liten skyttel till Hagastaden. Men Solna kunde leverera det som trafikförhandlingarna ville ha: många resande, pengar och ett omfattande bostadsbyggande. I media har ett antal trafikforskare konstaterat att en tunnelbanelinje mellan Odenplan och Arenastaden skulle ge många resenärer och därför bli samhällsekonomiskt lönsam. Den omfattande bebyggelse som planeras i Solna längs sträckan Hagastaden, Arenastaden med Mall of Scandinavia och Friends Arena ger ett mycket bra trafikantunderlag. Jag vågar påstå att utan Mallet och Friends Arena hade vi aldrig fått någon tunnelbana till Arenastaden. Vi var även beredda att bygga 4500 bostäder längs linjen och det kommer vi att uppfylla mer än väl. Solna var också berett att betala 600 miljoner kronor (av den totala kostnaden på 4,1 miljarder) varav landstinget redan nu bidrar med 250 miljoner kronor för exploateringen av Östra Karolinska. Och successivt kommer alla som vill bygga längs linjedragningen få bidra till tunnelbanans utbyggnad. Det är väl känt att den fastighetsägare som får en tunnelbana i närheten av oexploaterad mark får en inte oväsentlig markvärdesstegring.

I bilaga 2, paragraf 2:1 ger parterna möjlighet att bygga en station mellan Hagastaden och Arenastaden. En station vid Hagalunds industriområde anser jag är en bra placering av en ny station då detta skulle underlätta områdets utveckling på ett positivt sätt. En annan viktig passus är att denna nya linje även kan ge genomgående trafik till/från Arenan om den inte negativt påverkar nuvarande Gröna linjen. I klartext. Det går att köra tåg direkt från Hagastaden till T-centralen om detta inte påverkar Gröna linjen negativt.

De kommuner som inte var bredda att bidra med pengar och ett omfattande bostadsbyggande fick helt enkelt ingen utbyggnad av tunnelbanan. Så ser verkligheten ut.

Och det känns bra att ”vår och Stockholms” tunnelbanelinje byggs först av alla linjer och skall vara klar 2020 till Hagastaden och 2022 till Arenastaden. Det kommer att bli ett jättelyft för Solna. Äntligen spårbunden trafik till Karolinska. Solna station kommer bli en mycket intressant knytpunkt för kollektivtrafik. Och vilket lyft för Friends Arena. Och kanske det kan bli en fortsättning till Frösunda-Bergshamra-Mörby-Täby och Arninge. Men det blir en ny förhandling för att hantera detta.

Överenskommelse om tunnelbana till Arenastaden via Hagastaden

Stockholms nya tunnelbanekarta

I dag presenterade Alliansens partiledare en överenskommelse mellan staten, landstinget och fyra kommuner om utbyggnad av tunnelbana till Arenastaden, Nacka, Gullmarsplan och Barkarby. Det är en historisk överenskommelse. Det är den största kollektivtrafikutbyggnaden i Sverige sedan 1970-talet då tunnelbanans blå linje öppnade. Den innebär en utbyggnad i fyra väderstreck och möjliggör 78.000 nya bostäder till 2030.

Tunnelbaneutbyggnaden är väldigt bra för Solna. Den innebär en helt ny linje mellan Odenplan till Arenastaden via Hagastaden och påverkar inte trafiken på grön linje. Vid stora evenemang på Friends Arena kan dock tågen köra vidare mot T-centralen. Detta är på kort sikt väldigt bra för de centrala delarna av Solna och det hade aldrig kommit till stånd utan det omfattande bostadsbyggande i Solna, nya arbetsplatser , Mall of Scandinavia och Friends Arena, vilket ger ett stort resandeunderlag. Den nya linjen ger också möjligheter att dra tunnelbanan vidare mot Ulriksdals trafikplats-Bergshamra-Mörby C-Täby C och Arninge. Och bygger man även en ny koppling mellan Centralen och Odenplan blir linjen ännu mer effektiv. Med tunnelbana till Arenastaden kommer Solna station bli en av Sveriges viktigaste trafikknutpunkter med tunnelbana, pendeltåg, tvärspårvägen och ett otal busslinjer. Med pendeltåget går det även att åka till Arlanda och Uppsala.

Även utbyggnaden av den blå linjen till Barkarby, Gullmarsplan och Nacka gör det lättare att ta sig till och från Solna.

Den totala investeringen för hela tunnelbaneutbyggnaden uppgår till 25,7 miljarder kronor. Investeringen i linjen från Odenplan via Hagastaden till Arenastaden uppgår till 4,1 miljarder, varav Solna stad medfinansierar med 600 miljoner kronor, varav större delen kommer att finansieras genom olika exploateringsintäkter.

Det är en stor dag för Folkpartiet i Solna och de övriga partierna inom Alliansen. Vi har varit överens om att tunnelbana är det bästa lösningen för Hagastaden och Arenastaden. Och från att bara för några månader sedan inte varit med på spåret har denna sträckning flyttats fram och är den tunnelbanelinje som skall påbörjas först, d v s 2016 och vara klart till Hagastaden 2016 och Arenastaden 2020.

Överenskommelsen innebär att det skall byggas 4500 bostäder inom linjens influensområde, d v s 500-1000 meter från tunnelbanans linjedragning.

Debattartikeln på DN debatt kan du läsa här. Läs även blogginläggen från Birgitta Rydberg, Anna Starbrink, Jesper Svensson, Lotta Edholm och Rasmus Jonlund.

Läs även mina tidigare blogginlägg om tunnelbanan – Folkpartiets landstingsgrupp vill ha tunnelbana till Hagastaden,  Länsstyrelsen föreslår tunnelbana till Hagastaden, SolnaAlliansen vill ha tunnelbana till Arenastaden, Tunnelbana bäst till Hagastaden.

Folkpartiets landstingsgrupp har bestämt sig – är nu för tunnelbana till Hagastaden

Folkpartiets landstingsgrupp har nu satt ner foten i frågan om hur NKS och Hagastaden skall kollektivtrafikförsörjas. Folkpartiet står nu enigt och förordar tunnelbana till den nya stadsdelen. Det är ett bra och efterlängtat ställningstagande från folkpartiets sida. Folkpartiet Solna har sedan lång tid förordat att den bästa lösningen på lång sikt är att dra tunnelbanan från Odenplan till Hagastaden och sedan vidare mot Arenastaden.

Området mellan Odenplan – Arenastaden är ett starkt expansivt med  nytt universitetssjukhus, forskning, forskningsanknutna företag, nya bostäder, arbetsplatser och inte minst Arenastaden med Mall of Scandinavia och Friends Arena. Här finns stora utvecklingsmöjligheter med tusentals nya bostäder och arbetsplatser. Om det är någonstans det skall dras en ny tunnelbanelinje är det här.

Med tunnelbana till Arenastaden blir Solna station en ännu viktigare knutpunkt än i dag med pendeltåg, tunnelbana, tvärbana och ett ett flertal busslinjer. Det är i dag möjligt att även åka till Arlanda och Uppsala C med pendeltåget. Ja, en av Sveriges viktigare stationer med stora bytesmöjligheter och många målpunkter i närheten.

Folkpartiet vill bygga samtliga aktuella tunnelbanelinjer som diskuteras men även en tunnelbana till Täby. Ställningstagandet för tunnelbanesträckningen får dock inte innebära att kapaciteten på grön linje minskar

Läs pressmeddelandet från Folkpartiet i landstinget här

Läs mer på folkpartibloggen, Birgitta Rydbergs blogg, och vad Rasmus Jonlund  Jessica Ericsson,  och Folkpartiet Sundbyberg skriver.

Länsstyrelsen föreslår tunnelbana till Hagastaden

Länsstyrelsens förslag till ny länsplan för regional infrastruktur för perioden 2014-2025 är nu klar och kommer att gå ut på remiss. Prioritet ges åt att bygga ut kollektivtrafiken och de regionala cykelstråken. Infrastruktursystemet är underdimensionerat i Stockholms län och viktiga utgångspunkter har varit att öka framkomligheten och skapa förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande och särskilt där det byggs studentbostäder.

Ett viktigt projekt som finns med i länsplanen är att länsstyrelsen vill avsätta 825 miljoner av beräknade kostnaden på 1655 miljoner kronor för att bygga tunnelbana till Hagastaden. I remissen står det att Hagastaden ställer krav på hög kapacitet i kollektivtrafiksystemet. Förslaget innebär utbyggnad av tunnelbana mellan Odenplan och Hagastaden som en första etapp. Detta är en viktig markering från länsstyrelsen. Det innebär att de anser att tunnelbanan skall förlängas vidare, i vartfall  mot Solna station/Arenastaden.

Remissen skickas ut den 3 juni och svar på remissen skall lämnas senast den 4 oktober och beslut om länsplanen tas den 16 december av landshövdingen.

Läs mer om remissen på länsstyrelsens hemsida.

Dubai – ett land i snabb förändring

Dubai-1303-4[1]Under Påsken semestrade jag i Dubai, som är dels en av sju emirat som utgör landet Förenade Arabemiraten, dels är emiratets huvudstad som ibland kallas för bara Dubai eller Dubai City. Det var första gången jag besökte ett land i Mellanöstern.

Det är en mycket snabb utveckling som landet genomgått sedan olja hittades 1966 i Dubais Fatahfält ute i havet. Det gav det lilla landet som vid den tiden  hade 59.000 innevånare en snabb ekonomisk utveckling.  Från början var Dubai ett fiske- och pärlfiskesamhälle även om landet redan i slutet av 1800-talet lockade till sig köpmän. Att utvecklingen gått snabbt förstår man när landet fick sin första ”vårdcentral” 1943, första bank 1946, elektricitet 1952 och första polisstyrkan 1956.

I dag har landet utvecklats ekonomiskt och tekniskt i snabb takt. I dag motsvarar  inkomsterna från olja och naturgas endast 3 % av BNP. I dag är de viktiga delarna av ekonomin handel, finansiella tjänster och turism och enligt Dubais media är  Dubai international Airport den andra största flygplatsen i världen för interkontinentala flygningar efter Heathrow.

Att landet utvecklas snabbt ser man i de många byggnadsprojektet som pågår. Trots att Dubai som stat har 1,6 miljoner innevånare på en hyfsat stor yta bygger man gärna högt och landet ståtar med Världens nu högsta byggnad Burj Khalifa  och ytterligare  två byggnader, Pentominium och Princess Tower finns med på bäst 20 listan över Världens högsta byggnader. Dubai tillhör en av de snabbast växande städerna i Världen.

Bilar finns det gott om i landet men det  har skett en kraftig utbyggnad av tunnelbanan som delvis öppnade 2009 och vad jag förstår är nu utbyggd enligt de upprättade planerna. Det är två linjer, ”röda” och ” gröna”, 70 km spår, 43 stationer, varav 33 över och 10 under mark. Och de över jord går på pelare över vägar och parkeringsplatser. Det är Singapore som har stått modell för tunnelbanan och det märkar man på biljettsystem, säkra tunnelbanestationer och  komfort. En ovanlighet är att det finns ett Guldkort som går att köpa till ett högre pris men man får då gå på tunnelbanevagnarna nära nedgångarna och dessa avdelningar har en högre komfort med större stolar och utrymme än normalklass. Det är rent, snyggt och det finns toaletter  inne på stationerna och på vissa stationer finns viss utsmyckning. Stationerna ovan jord är enhetligt utsmyckade som du kan se på fotot nedan.

Dubai-1303-1[1]

Om du besöker Dubai tycker jag att du skall göra följande:

* Åk tunnelbanan, det är en upplevelse i sig även om taxi är mycket billigt.

*  Besök de gamla delarna av staden med dess krydd- och guldmarknader (Guldsouken).

* Dubai Mall som är ett stort köpcentrum, så stort att det kan vara svårt att hitta. Mallen har ett väldigt stort utbud av varor

* Burj Khalifa – Världens nu högsta hus.

* Madinat Jumeirah, ett enastående område som återskapat det gamla Arabien med souker, restauranter och kanaler.

* Alldeles intill ligger Världens högsta hotell Burj Al Arab men du måste bo eller bokat bord på någon restaurant för att komma in på området.

* Atlantis on the Palm som är ett nybyggt område, byggt ute i vattnet.

* Vill ni känna lite nostalgi kan ni besöka IKEAs varuhus och Hard Rock Kafé.

Några saker som vi inte hann med men som jag tror är sevärt och intressant är att åka på ökentur, titta på det gamla området Hatta Heritage Village och kamel- och hästkapplöpning.

Dubai är också ett säkert land för turister. Vi kände oss inte otrygga någonstans så det är inget problem att turista på egen hand om man i aktar vanlig försiktighet.

Foto: Jan Andersson, Ljungskile

Tunnelbana till Hagastaden/Arenastaden och Huvudstaleden i lång tunnel är de viktigaste trafikprojekten för Solna.

Navigating the Stockholm Tunnelbana

Vid kvällens  kommunstyrelse- sammanträde svarade Solna stad på länsstyrelsens remiss – Inventering av brister och behov av åtgärder i transportinfrastrukturen under planperioden 2014-2025.  Kommunstyrelsen var enig om att  det finns två projekt som har väldigt stor betydelse för att lösa Solnas trafikproblem. Det är Huvudstaleden i lång tunnel och tunnelbana från Odenplan till Karolinska och vidare till Solna station/Arenastaden.  De två projekten  är en nödvändig förutsättning för att Solna skall klara av att växa och bygga fler bostäder.

Huvudstaledens regionala nytta har studerats i flera utredningar under de senaste åren. Huvudstaleden är tveklöst en strategisk länk i regionens vägsystem. Solna, Sundbyberg och Västra Stockholm är Sveriges verkliga tillväxtcentrum och Tranebergsbron och vägnätet i Huvudsta klarar  redan i dag inte av den rådande trafiksituationen.

Tunnelbana till Hagastaden och Arenastaden är väldigt viktigt för att klara av kollektivtrafiken till två av Sveriges mest intressanta utvecklingsområden. De två stadsdelarna kommer att få 60.000 arbetsplatser,  7000 bostäder  och miljoner besökare varje år till Nya Karolinska sjukhuset, Friends Arena och Mall of Scandinavia. Och det är nödvändigt att dessa i huvudsak åker kollektivt.

Sedan 2009 finns det en detaljplan för Nya Karolinska sjukhuset där det förutsätts att kollektivtrafikförsörjningen av området skall ske med tunnelbana. Gatunätet i Hagastaden och Solna utformades med den utgångspunkten. Alternativa kollektivtrafiklösningar kommer att inkräkta på kapaciteten i ett redan hårt belastat vägsystem med köbildning och förlängda  restider för bilar och bussar.

Tunnelbana till Arenastaden möjliggör även en fortsättning till Järva krog, Bergshamra, Mörby, Täby och Arninge.

Läs även mitt tidigare  inlägg Solnas politiker och näringslivet vill ha tunnelbana till Karolinska .

Fotnot: Socialdemokraterna redogjorde även för sitt alternativa förslag till tunnelbanedragning, den sk lila linjen som i och för passerar både Hagastaden och Arenastaden.

Stockholms trafikprojekt måste sättas i gång tidigare!

Idag skriver jag tillsammans med 26 andra ledande folkpartister i Stockholms län på DN Debatt. Trafikinvesteringar måste tidigareläggas när Stockholmsregionen spränger alla befolkningsprognoser – det är vårt tydliga budskap.

Framför allt är det viktigt att konstatera att spårbunden trafik är avgörande för att bostadsbyggande och arbetstillfällen ska öka. Tidigare var ett bra skyltläge mycket viktigt för var ett företag skulle etablerade sig och många människor kunde tänka sig att bo utan närhet till bra spårbunden trafik. Så är det inte idag. Både företag och människor vill bo nära bra kollektivtrafik. Att Vattenfall plcerade sitt nya huvudkontor nära Solna station och Swedbank  dikt an Sundbybergs station visar detta. Att många människor i dag vill bo centralt i regionen beror på flera olika saker men en viktig faktor är att kunna ha nära till jobbet och kunna åka med kollektivtrafik dit.

Överfylla tunnelbanor och pendeltåg hindrar att människor kan förflytta sig och den rörlighet som behövs för att regionen skall utvecklas försvåras.
När regionen växer betydligt snabbare än vad prognoserna visar och när statens kassa är välfylld måste vi ta chansen att investera i viktig infrastruktur i Sveriges främsta tillväxtmotor.

Den process som under ledning av Carl Cederschiöld ledde fram till det stora trafikpaketet 2007 förenade intressen från kommuner och landsting som historiskt har haft svårt att komma överens. Ett helikopterperspektiv gav rationella bedömningar av behov och prioriteringar, som alla inblandade nu sluter upp bakom.

Ett antal infrastrukturprojekt är nu på väg att genomföras, framför allt Citybanan och Förbifart Stockholm. Befolkningens och ekonomins utveckling gör det av största vikt att denna första del av Cederschiöldsuppgörelsen kan föras i hamn så fort som möjligt. Denna första del och finansieringsplan sträcker sig till år 2020. Men en andra del i överenskommelsen säger att också ett antal andra, angelägna projekt ska börja planeras – och att man ska undersöka förutsättningarna för att igångsätta dem redan före 2020.

Det är hög tid att kalla till samtal om hur Stockholmsöverenskommelsens nästa steg ska genomföras och hur finansieringen ska ordnas. Denna andra del omfattar t.ex. tunnelbana till Nacka, ny kapacitetsstark spårlösning för kollektivtrafiken åt nordost/Täby/Danderyd, spårväg på busslinje 4, Huvudstaleden, väg 226/Huddingevägen och del av väg 77. Även ett viktigt projekt som Spårväg Syd, som finns i överenskommelsens första del men utan full finansiering, måste givetvis säkerställas.

Det är nu viktigt att alla partier ställer upp för Stockholmsregionen. Just nu är folkpartiet ganska ensamt i rollen som regionens försvarare.

Flera bloggar i ämnet:

Lotta Edholm, Stockholm Lennart Gabrielsson, Sollentuna Lars Johansson, Botkyrka FP Järfälla Peter Olevik Dunder, Haninge Anna Starbrink, landstinget Malin Danielsson, Huddinge Michael Baumgarten, Vaxholm  Helena Bargholtz, Lidingö FP Nacka Birgitta Rydberg, landstinget

Övrig media: SR Stockholmsnytt