Etikettarkiv: tunnelbana gul linje

Tunnelbana till Hagalunds industriområde – bra för boende och arbetande.

I dag redovisade DN i Stockholmsdelen hur tunnelbaneuppgångarna vid de nya stationerna på gula linjen mellan Odenplan och Solna station skall placeras. En viktig fråga som också lyftes var att det är möjligt enligt avtalet mellan Solna och staten när det gäller tunnelbaneutbyggnaden att också bygga en ny station mellan Hagastaden och Solna station. Det område som oftast har kommit i åtanke att placera en ny station är vid Hagalunds industriområde.

Det skulle vara ett utmärkt läge för en ny station. Jag ser följande fördelar

1. Det skulle ge den relativt korta linjen, gula linjen, en ytterligare station innan en utbyggnad mot nordost kommer att ske.

2. En ny station, placerad i ett område där det är långt till spårbunden trafik skulle öka trafikunderlaget markant.

3. Hagalunds industriområde är i dag till stora delar ett industriområde. Fastighetsägarna i området vill givetvis se till att utveckla området. Jag ser framför mig att Hagalunds industriområde på sikt kommer att innehålla såväl bostäder, kontor, service och hotell. Jag tycker det vore utmärkt om många företag inom det som vi numera kallar för Life Science kunde etablera sig i området. Kopplingen till Karolinska institutet och Karolinska sjukhuset är klockrent. Om området skall utvecklas på ett bra sätt krävs det bra spårbunden kollektivtrafik.

4. Även för stadsdelarna runt Hagalunds industriområde kan en ny tunnelbanestation innebära fördelar beroende var uppgångarna blir placerade. Blir det två uppgångar. en i den norra delarna och en i den södra delen. Då skulle den norra delen även kunna servera delar av Östra Hagalund, bostadsområdet vid Haga Norra och kan bli ett alternativ för de som bor i Rudviken. Den södra uppgången kan serva de som bor vid Solna kyrka, Fogdevreten och även den nya stadsdelen Ingenting i Huvudsta tack vare den nya bron. Och givetvis skulle alla som besöker kyrkogårdarna, begravningar och familjehögtider ha stor nytta av bättre kollektivtrafik.

En ny station vid Hagalunds industriområde kan få många positiva fördelar. Nu gäller det alla parter ser fördelar och sätter i gång att planera så att det går att genomföra.

Läs mer i DN-artikeln.