Etikettarkiv: tillagningskök

Det nya tillagningsköket på Södersjukhuset försenas två år

SÖS nya kök stoppat. Svek mot personal och patienter

 

 

 

 

 

I  går (14-03-20) sammanträdde Locums styrelse. Det togs många viktiga beslut om upprustningar av Södersjukhuset, Universitetssjukhuset i Huddinge och inrättandet av en kundtjänst. Den stora frågan blev dock en helt annan – ett nytt tillagningskök på Södersjukhuset.

Landstingets måltidsutredning som är politiskt beslutad fastslår att eget tillagningskök alltid skall utredas. Södersjukhuset har gjort en egen utredning och prövat tre alternativ

1. Tillagningskök i egen regi.

2. Kombination av ett tillagningskök och upphandlad mat

3. Extern, upphandlad, leverantör enligt kallmatskonceptet.

Utredningen visade att det mest fördelaktiga förslaget var alternativ 1 utifrån måltidsutredningens krav med hänsyn till ekonomi och kvalitetsfaktorer. Detta fattade Södersjukhusets styrelse beslut om den 12 december 2011. Därefter pågick ett arbete om att hitta lämpliga lokaler. Olika lokaler prövas och till sist fastnar båda parter för en byggnad 48 inom sjukhusets område. Programavtal skrivs på av Locum och SÖS 2013-02-04. Arbetet fortskrider därefter. För en kort tid sedan beslutade Locums ledning att avbryta arbetet. Trots att bygglovshandlingar är upprättade och upphandlingen av arbetet är ute för anbudsräkning och anbuden skall vara inne den 2 april.

Detta innebär stora problem för Södersjukhuset. Sjukhuset vill använda god mat som en del av varumärket och är även en viktig del av bemötandearbetet som pågår på SÖS. Medarbetarna har involverats i arbetet. Sjukhuset har dragit på sig stora kostnader i samband med arbetet och har även haft stora kostnader för livsmedelsupphandlingen och anpassningen av verksamheten till eget tillagningskök. Och självfallet är detta en viktig frågan för de som är inlagda på sjukhuset. De är oftast hänvisade att äta alla måltider på sjukhuset. Och då är det viktigt att den smakar bra.

Därför blev Locums styrelses beslut i frågan fel enligt folkpartiets uppfattning. Vi, Folkpartiet la ett förslag till beslut som innebar att Locum skulle fullfölja de tidigare överenskomna planerna om ett tillagningskök i byggnad 48 och att frågan om investering avseende tillagningskök på Södersjukhuset snarast skall underställas Locums styrelse för beslut. En majoritet i styrelsen bestående av moderater, socialdemokrater, centerpartiet, vänsterpartiet och miljöpartiet beslutade att i , korta ordalag, utreda frågan vidare och se om det finns andra placeringar av ett tillagningskök.

Det stora problemet är att mycket av det arbete som har gjorts kommer att vara förgäves och bortkastade pengar men framför allt kommer det inte att vara möjligt att använda tillagningsköket i höst utan kommer att kunna ske först om 1,5-2 år. I dag har dock miljöpartiet fått kalla fötter och i ett pressmeddelande informerar de om att ”Miljöpartiet anser att informationen från Moderaterna och Locum om ytterligare fördröjning kring tillagningsköket varit otillräcklig på gårdagens styrelsemöte, och begär nu att Locum kallar till ett extra möte.”

Läs mer om ärendets hantering på landstingsrådet Anna Starbrinks blogg och Miljöpartiets pressmeddelande.

Första spadtaget för Ulriksdalsskolan

I dag tog jag första spadtaget tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Pehr Granfalk(m) och PEABs regionchef Lars Enroth och 100-talet glada barn från Bagartorpsskolans förskoleklasser (6- åringar)och Pysslingens förskola.

Ulriksdalsskolan kommer att ha plats för 900 elever från förskola till årskurs med en personalstyrka på cirka 130 personer. Det gör skolan till den största i Solna och till en av de största grundskolorna i Stockholmsområdet. Skolan kommer att ha lokaler för undervisning, laboratorium, bibliotek och skolmatsal med tillagningskök. Sporthallen kommer att samutnyttjas av skolan och föreningslivet utanför skoltid. Det känns som en extra krydda och kommer att betyda mycket för föreningslivet i de norra stadsdelarna.  

För folkpartiet har det varit angeläget att kunna erbjuda ett kommunalt skolalternativ i de norra stadsdelarna vilket har efterfrågats av många föräldrar. Valfrihet är inte bara en fråga om att kunna erbjuda möjligheter att välja friskola utan också en möjlighet att välja ett kommunalt alternativ.

Skolan och sporthallen ligger i nya Ulriksdal, som är en helt ny stadsdel i norra Solna. Byggnaderna ligger på den, i detaljplanen, benämnda skoltomten (kv. Åskådaren). Det är nära att ta sig till skolan från de närliggande områdena Ritorp, Bagartorp, Frösunda och Järvastaden. Ulriksdals station samt busslinjer finns i närheten och går direkt till bland annat Solna station, Järvastaden och Bergshamra.

Byggnaderna är miljöklassade. I det här fallet enligt certifieringssystemet Miljöbyggnad. Systemet är byggt för svenska förhållanden och bedöms vara ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att klassa byggnader. Systemet tittar på indikatorer som energi, innemiljö och byggnadsmaterial. Sammanlagt får byggnaden betyget Silver i en skala Brons-Silver-Guld.

Det var mellan 100-150 barn från Bagartorpsskolan och Pysslingens förskolor som med liv och lust grävde med sina spadar i den stora jordhögen. De belönades med juice och pepparkakor.

Läs även min fullmäktigekollega Peter Edholms (FP) blogginlägg om Ulriksdalsskolan.