Etikettarkiv: Taxiremoute

Ny placering av taxiremouten vid Friends Arena

I kväll på kommunfullmäktiges sammanträde besvarade jag en enkel fråga från Olof B Nystrand(MP)angående om det finns en nytt förslag på placering av taxiremouten vid arenan. Lite kort bakgrund. Stadsbyggnadsnämnden beviljade för några månader sedan ett tillfälligt bygglov för en taxiremout i korsningen Evenemangsgatan/Råsta Strandväg. Beslutet överklagades och har ännu inte avgjorts. Arenan och Råsta Mark AB anser att det är viktigt att snabbt få fram en taxiremout och har därför tittat på alternativa möjligheter. En taxiremoute kommer därför att färdigställas inne på Arenans område i norra änden av Evenemangsgatan vid rondellen. Den kommer inte att ha lika stor kapacitet men kommer att vara klar till Melodifestivalen i början av mars. För att få trafiken att fungera på ett bra sätt vid stora arrangemang är det nödvändigt att få taxitrafiken att flyta. Mycket positivt har hänt den senaste tiden runt Arenan. Målbron över järnvägen, bussparkering på Kolonnvägen och Råsta strandväg,spårvagn till Solna Centrum. Och de tidigare avstängda vägarna vid korsningarna Solnavägen/Frösundaleden och Frösundaleden/Hagalundsgatan har öppnats.

Tillägg 14-03-03 Råsta Mark har dragit tillbaka ansökan om bygglov och därför kommer domstolen att avskriva ärendet.