Etikettarkiv: Sverige

Inför Covidpass. Det inskränker inte friheten – den ökar friheten.

Kan vara en bild av en eller flera personer

I en del länder, som exempelvis Frankrike, råder det livliga diskussioner om Covidpassen vare eller inte vara. Många anser att det är ett ingrepp i den personliga friheten och i Paris har det varit omfattande demonstrationer i flera veckor. Möjligtvis blev det för mycket för de luttrade fransmännen som under pandemin har drabbats av omfattande inskränkningar i den dagliga rörligheten på ett sätt som vi inte har haft i Sverige.

Men har det så mycket med frihet att göra. Efter 9 månader med vaccinering, där kanske 90 % av alla över 70 fått två vaccin, visar sig biverkningarna vara väldigt få. När detta skrivs har nästan 6 miljoner fått två doser. Fördelarna överstiger kraftigt nackdelarna och dödligheten och de som insjuknar i Covid 19 har minskat dramatiskt. De som drabbas är huvudsakligen de som bara fått en dos vaccin men framför allt de som är helt ovaccinerade.  De hade inte drabbats om de var fullvaccinerad.

Det står helt klart att de som inte vaccinerar sig i mycket högre drag drabbas av sjukdomen. Ett större problem är dock att de i större utsträckning kan sprida smittan vidare och bli grogrund för nya mutationer av viruset. Risken ökar betydligt för detta om en stor del av befolkningen i vissa områden inte vaccinerar sig.

Det är ingen frihetsfråga att inte behöva ta vaccin. De som inte tar vaccin skapar problem för många andra som inte vågar röra sig i samhället på det sätt de önskar för risk för smittspridning med de mutationer som finns och som lär öka.

Det skapar dessutom stora svårigheter för många branscher som kultursektorn, idrotten, nöjes- och restaurantbranschen som har haft svårt att driva sin verksamhet vidare. Många yrkesgrupper som musiker, skådespelare har i praktiken fått näringsförbud. Deras frihet inskränker sig på ett genomgripande sätt.

Med covidpass skulle samhället kunna öppna upp och vi som har dubbelvaccinerat oss skulle kunna leva ett betydligt bättre liv; besöka föreningsaktiviteter, kultur- och idrottsarrangemang.

Jag besökte själv Danmark i somras och där fick vi visa Coronapass på restauranter när vi satt inomhus och på museer och konstutställningar. Inget problem alls. Covidpass kan man ju ha i mobilen

Covidpass inskränker inte friheten. Den ökar friheten för oss alla.

Bild: Från DN 2021-09-03 där skådespelare från privatteatrarna i Stockholm är rädd att deras bransch dör ut.

Sverige måste rusta upp försvaret snabbt nu när Ryssland är redo för nytt storkrig

Sverige rustade ner sitt försvar från 1990-talet och framåt på ett sätt som är svårt att hitta sitt motstycke någon annanstans i världen. Sverige hade under 1950-talet en av Världens starkaste flygvapen och kunde mobilisera flera 100.000-tals man. I dag kan Sverige mobilisera 46.300 personer inklusive hemvärn och reservofficerare enligt Svenska Dagbladet 2016-10-24. Att nedrustningen fortsatte med 2005-års försvarsbeslut trots att president Putin som valdes för sin första mandatperiod 2000 redan då visade att det inte var nedrustningens väg han valde.

Många i Sverige anser att lösningen på Sveriges bristande försvar kan lösas med att Sverige går med i NATO. Problemet är bara att NATO knappast är en garanti för att inte Sverige skulle drabbas av en militär invasion.

Även NATO har nedrustat och av de 300.000 amerikanska soldater som fanns i Europa under det kalla krigets tid finns de flesta på andra platser i Världen. De gamla stormakterna Storbritannien och Frankrike samt Tyskland har i dag svårt att mobilisera större militära förband. Och skulle Trump  vinna valet kommer intresset för att försvara Europa att svalna.

Ryssland har gått i motsatt riktning än vad Väst har gjort. Ryssland är förberedda för ett nytt storkrig. De får lätt i hop över 100.000 man på sina övningar. Enligt Svenska Dagbladet kan Ryssland mobilisera 65000 soldater inom en  radie av 300 mil med mindre än 72 timmars varsel. Sverige och även övriga Västeuropa kan snabbt överraskas av ett anfall och Sverige kan på intet sätt försvara sig och även de Baltiska staterna och Polen skulle få det svårt att hålla stånd.

Många partier, även mitt eget Liberalerna, sätter stor tilltro till ett NATO-medlemskap. Liberalerna, till skillnad mot alla andra partier, vill satsa mer pengar på försvaret. Men även dessa pengar är otillräckliga. Sverige måste omgående inleda en snabb och bred upprustning av det svenska försvaret. Det är knappast troligt att den fördubbling av försvarsutgifter under en 5-års period skulle räcka.

Sverige kan inte lita på att NATO kan försvara oss. NATO kan knappt försvara sig själva och ta ansvar för sina egna medlemsländer. Risken är betydande enligt såväl Bertelmans utredning 2015 och Bringeus 2016, att Sverige dras med med i en konflikt oavsett vi vill det eller ej.

Sverige behöver snabbt och omgående rusta upp sitt försvar. Det finns ett gammalt talesätt som säger att Varje land har en armé, sin egen eller någon annans. Sverige i dag har knappast en egen fungerande armé och någon annans armé är snarare Ryssland än NATO. Och det bådar inte gott inför framtiden

Fästning Europa är på väg och Schengen går i graven.

Europa är på väg att förändras. Sverige och Tyskland börjar nu kraftigt minska sitt flyktingmottagande.Det kommer med stor sannolikhet inte innebära att fler länder kommer att ta emot fler flyktingar. Snarare tvärtom. Det kommer att få följdkonsekvenser. Många länder har låtit flyktingarna passera genom sina länder då de vet att det egna landet bara är ett transitland. Flyktingarna vill inte stanna i Grekland, Makedonien eller Serbien. De vill till andra länder och framförallt till Tyskland och Sverige.

När nu Tyskland och framför allt Sverige helt lägger om sin flyktingpolitik får detta konsekvenser. De övriga länderna i Europa kommer också att strama åt. Annars får de sitta med flyktingarna i det egna landet och det vill de inte. Så kanske Dublinförordningen börjar fungera men så lätt blir det inte att få asyl i Europa.

Det hade gått att lösa flyktingsituationen i Syrien och Irak om alla hade hjälpt till. Det är precis som Peter Wolodarski skriver i DN i dag. Att ta emot 1,5 miljoner i Europa med en en befolkning på 500 miljoner människor är möjligt. Och hjälper USA och Kanada till skulle det gå ännu enklare.

Men viljan finns inte. Det är intressant att se hur  länderna i Östeuropa sluter sig och vägrar ta emot flyktingar trots att dessa länder har haft många flyktingar till Västeuropa under och  efter andra världskriget och många lämnade Östeuropa så snabbt som möjligt efter murens fall 1989. Minnet är kort.

Vi går nu mot ett Europa som sluter sig mot omvärlden. Gränskontrollerna mellan länderna blir fler och fler och Schengen kanske inte går i graven men kommer i vart fall sättas ur spel under några år framåt.

Europa är nu åter till 1:a världskriget. Innan kriget behövde man inte pass för att resa i Europa. Efter kriget kom passen åter i bruk. Och med Schengen var tanken att vi  skulle slippa passen mellan länderna precis som vi har haft det i Norden i årtionden. Det är nu hög tid att förnya mitt pass så att jag även efter nyår kan resa runt i Europa.

Irakkriget har lagt grunden för IS framgångar och därmed förvärrat flyktingkrisen i Europa

I dag rapporterar media om att Storbritanniens tidigare premiärminister Tony Blair medger att Irakkriget har spelat en stor roll i framväxten av Islamska staten IS. Blair och den förre USA-presidenten Georg Bush var tongivande bakom invasionen  av Irak, som invaderades på felaktiga grunder, ja, tom på falska grunder. Och även i Sverige fanns det krafter som ville att Sverige tom skulle delta i kriget på USAs och Storbritanniens sida.

Det var 2003 som Irak invaderades och kriget är fortfarande inte slut än. Jag var emot kriget och fick ta en del muntligt stryk för det. Många var lika entusiastiska som våren 1914 och gjorde precis samma misstag – det blir ett kort krig. Men sanningen kom i kapp. Resultatet av kriget har på många sätt varit katastrofalt. Saddam var verkligen ingen human regent men vad som kom efter har inte förbättrat landets situation. Kriget är fortfarande inte slut, förödelsen har varit enorm, de etniska motsättningarna har förvärrats och för de kristna har situationen inte bara blivit katastrofal – det har blivit utrotning. Innan kriget bodde det över 1,5 miljoner kristna i Irak. Över en miljon har flytt och kristendomen som fanns före Islam i området håller på att utrotas. Den enda grupp som har kunnat stärka sin roll är kurderna i norra Irak som har kunnat skapat ett område med i praktiken självstyre.

Iraks sönderfall har destabiliserat regionen och flera misstag av den USA-ledda koalitionen och de regeringar som har bildats efter Saddams fall har ökat på motsättningarna mellan sunni och shia  muslimer. Sunnimuslimerna känner sig inte företrädda av den shiadominerade regeringen och många har lockats av den Sunniledda Islamska staten. Att upplösa den Irakiska armén var ett stort strategiskt felaktigt beslut.

Krisen i Syrien började inte med Irakkriget. Den började med den Arabiska våren som utom i Tunisien fullständigt har krackelerat. Men Irakkriget gjorde det möjligt för Islamska staten att skapa en en effektiv militär apparat i ett sönderslaget Irak med uppbackning av många sunnimuslimer och Saddams gamla militärer. I bland vill man så fred men skördar krig. Och Islamska statens härjningar har skapat en flyktingkatastrof i Europa utan dess like sedan andra världskriget. Delar av Västeuropa och USA bär ett stort ansvar för dagens flyktingsituation i Europa och paradoxalt är det två länder i Europa som inte var stridande i Irak, Tyskland och Sverige, som tar det stora ansvaret. Men vilket ansvar tar Storbritannien och USA

Bakgrund: Tony Blair har nog fått ändra uppfattning under galgen. I Storbritannien pågår en utredning om Irak som leds av Sir John Chilcot, den sk Chilcot-utredningen. Mycket talar för att Tony Blair kommer att kritiseras av utredaren för sitt agerande inför kriget. Och som det heter – det är bättre att förekomma än att förekommas.

Foto: AP Hadi Mizbar