Etikettarkiv: Studentbostäder

Bygglov för 248 nya studentbostäder i Huvudsta, Solna

I veckan beslutade byggnadsnämnden i Solna att bevilja bygglov för 248 studentbostäder i Solna. Det är studentbostadsområdet Strix vid Armégatan som byggs ut.Därmed befäster Solna sin ställning som den kommun i länet som har flest studentbostäder i länet i förhållande till sin befolkning. I absoluta tal ligger Solna klar tvåa efter Stockholm som är har en 13 gånger större befolkning.

Staden har redan den 19 februari 2014 beviljat bygglov för samma projekt men då med endast 181 studentbostäder. SSSB (Stockholms studentbostäder) fick inte i hop kalkylen och ritade därför om hela projektet vilket innebar att antalet lägenheter ökades med 67 lägenheter. Lägenheterna är sk  studentettor med ett rum och pentry. Det finns ett fåtal tvåor.

De ekonomiska kalkylerna för att bygga studentbostäder är tuffa. Badrum och pentry kostar mycket att bygga trots att lägenheterna är små och betalningsmöjligheterna för studenterna är begränsade.

De nya studentbostäderna består av två byggnadskroppar i vinkel placerade längs med Armégatan framför det befintliga studentbostadshuset. De två nya byggnaderna bildar tillsammans med den befintliga två gårdar.

Byggnaderna kommer att ges olika fasadkulörer i falurött och guldockra för att lätta upp volymen och skapa en mer personlig karaktär till studentbostäderna, som kommer att bli väl synliga i stadsbilden. De inre fasaderna utförs med loftgångar med entréer till varje lägenhet. Loftgångarna utförs så breda att det finns plats för parkering av en cykel intill alla lägenheter. Gårdarna mellan befintlig studentbyggnad och de nya anordnas med parkering och uteplatser. I bottenvåningen finns bland annat tvättstuga, förråd, grovsopor, miljöstation och postfack. Befintlig naturmark skyddas och bevaras.

Bostäderna får ett bra läge med närhet till både tunnelbana Västra  Skogens tunnelbanestation och affärerna vid Västra Skogen och Huvudsta centrum samt strandpromenaden vid Huvudsta strand.

Solna fortsätter att vara i en klass för sig när det gäller studentbostäder. En tidigare genomgång från Stockholms studentkårers centralorganisation visar att Solna erbjuder 2 600 studentbostäder innan beslutet den 9 mars. Det motsvarar drygt 20 procent av studentbostäderna i hela Stockholms län. Räknar man bort Stockholms stad finns fler än hälften av länets studentbostäder i Solna.

6000 hyresrätter kan byggas i Solna, 1420 på G nu!

Vy från Storgatan

DN skrev i förra veckan om antalet hyresrätter som har byggts de senaste åren. De skrev dock inte om hur planerna ser ut i olika kommuner. Jag tänkte därför lite kort beskriva vad som nyligen har byggts och vad som är på gång. Min bedömning är att det går att bygga minst 6000 nya hyresrätter fram till 2030. Och då är detta lågt räknat. Och för närvarande är 1420 lägenheter på gång i olika skeden.

För något år sedan stod fastighetsbolaget Wåhlins 110 nya hyresrätter i ett ombildat kontorshus klart. De bygger nu ytterligare 143 nya hyresrätter på Görans Perssons väg. Båda projekten ligger i Huvudsta.

I  byggnation, planuppdrag eller lagakraftvunna detaljplaner finns ytterligare 1420 hyresrätter.

* 141 hyresrätter byggs på Göran Perssons väg i Huvudsta

* 200 nya studentbostäder i Huvudsta. Bygglov inom kort

* 400 forskar- och  studentbostäder i Fogdevreten. Plan ska snart antas.

* 7o trygghetsboenden i Huvudsta. Planuppdrag

* 70 hyresrätter i Bilia, Stora Frösunda. Haga Norra, Lagakraftvunnen detaljplan

* 160 hyresrätter i Ballongberget, Frösunda. Planuppdrag

* 40 hyresrätter i Sfären, Bergshamra. Planuppdrag.

* 250 hyresrätter i Råsunda. Planuppdrag

* 80 hyresrätter i Bagartorp. Planuppdrag

Till detta tillkommer ett mindre antal lägenheter i olika bostadsrättsprojekt.

På sikt bedömer jag att det är möjligt att bygga ytterligare minst 4500 hyresrätter i bl a Hagastaden, Bergshamra, Hagalund, Huvudsta. I Hagastaden kommer det att byggas många bostäder och såväl Bergshamrastrategin och Hagalundstrategin visar det att det är möjligt och även önskvärt att komplettera med fler bostäder för att upprätthålla kommersiell och kommunalservice.

Fotot visar kv Rödlöken, Wåhlins nya fastigheter på Göran Perssons väg.

Läs även mina blogginlägg om nya trygghetsbostäder i Huvudsta, Signalisten bygger nya lägenheter i Råsunda och Bagartorp, 141 nya hyresrätter i Huvudsta. 

 

Marknadshyror löser inte bristen på studentbostäder

FLYTTLASS

 

 

 

 

 

 

Det var rubriken på Teo Strömdahl Östberg, ordförande i SSCO och min debattartikel på SVT Debatt härom dagen. Anledningen är tämligen enkel. Redan i dag är det i praktiken marknadshyror på studentbostäder. Varje 100-lapp i hyreshöjning gör det svårt att efterfråga en studentbostad. Detta visade sig tydligt för några år sedan då en privat fastighetsägare i Kista ville hyra ut studentbostäder. Hyran låg på en 1000-lapp högre än för andra studentbostäder och nivån var alldeles för hög för en student. Ingen hade råd att flytta dit.

Det finns problem med att bygga studentbostäder och det är framförallt bullerreglerna som är problematiska. Långa överklagandeprocesser är ett annat.

Men skall vi lyckas med att få fram studentbostäder måste såväl kommunerna som staten vara aktiva. Det finns sedan länge en myt som fortfarande lever. Den är att studenter bara vill bo centralt. Så var det 1980 när jag började på Stockholms universitet. Men bostadsbristen och att Södertörns högskola har tillkommit gör att varje kommun i länet är intressant att bo i för studenter. Norrtälje kommun är ett lysande exempel på detta.

SSCO har tagit fram en rapport som visar att det går att bygga studentbostäder. I rapporten intervjuvas Martin Arkad, VD på Järntorget och undertecknad om hur vi har jobbat med att få fram fler studentbostäder. I Solna finns två områden som planeras för student- och forskarbostäder, totalt ca 600 lägenheter. Rapporten är väl värd att läsa.

Läs även mina blogginlägg, kommunfullmäktige antog planen för 200 nya studentbostäder, Nya forskarbostäder planeras i Fogdevreten/Hagastaden. Bra initiativ Sten Nordon. Landstinget bör bygga studentbostäder på egen mark, Länets kommuner vill bygga studentbostäder.

SSCO är Stockholms Studenters Centralorganisation.

Bilden ovan är från SVT Debatts debattsida