Etikettarkiv: Stockholms län

KSL och Trafikverket arbetar med att ta fram en regional cykelförklaring

Allt fler människor cyklar till arbetet eller använder cykeln på fritiden. För många är det ett sätt att använda tiden på ett effektivt sätt och på köpet få motion. Många kommuner har en aktuell cykelplan eller jobbar med att ta fram en ny men inte alltid samordnade med grannkommunen.

För att  öka cyklingen och göra det lättare att cykla  i hela länet har en regional cykelplan tagits fram. Behovet av investeringar har också uppmärksammats i åtgärdsplaneringen i nationell plan och länsplan för transportinfrastruktur.

I den regionala cykelplanen finns ett tydligt mål om ökad cykling och ett nät för regional arbetspendling. För att underlätta förverkligandet av detta har KSL(kommunförbundet Stockholms län) tillsammans med Trafikverket tagit initiativ till att ta fram en avsiktsförklaring för cykel i Stockholms län, Regional cykelförklaring. Den ska identifiera gemensamma frågor och komma fram till grundläggande principer för hur genomförandet av den regionala cykelplanen drivs framåt och följs upp. Tanken är att länets kommuner skall ställa sig bakom cykelförklaringen och jobba efter den.

Målet är att formulera principer och former för utbyggnad och drift av cykelvägar över kommungräns och mellan olika väghållare. Det finns goda exempel i länet på mellankommunal samverkan som kan spridas till fler men också områden där cykelsamverkan ännu inte etablerats, exempelvis vägvisning.

När det gäller cykling har kommunerna inte kommit lika långt som när det gäller vägar för biltrafik. Här krävs det en betydligt bättre samordning när det gäller skyltning, vägunderhåll, snöröjning, utformning av gator och cykelbanor. Jag har varit på cykelsemester i Danmark och Holland och de har verkligen kommit långt i dessa frågor. De har samordnade system över kommungränserna och de har låtit cykeln ta plats. Sverige har mycket att lära av dessa två länder.

Cykelförklaringen kommer att beslutas av KSL, förhoppningsvis i juni 2014,  och skickas ut till länets kommuner som en rekommendation som kommunerna kan ställa sig bakom.

Foto: Bloggen Min husvagn och jag. Bilden visar en väg i Holland.

Ny begravningsavgift ger 13 öres dold skattehöjning för invånarna i Stockholms län

Idag beslutar riksdagen att begravningsavgiften ska vara enhetlig över hela riket. Prognosen visar en avgift på 24 öre per intjänad hundralapp, vilket innebär en rejäl höjning för de flesta invånare i Stockholms län utanför Stockholms stad. Folkpartiets kommunalråd och gruppledare i länet kräver nu ett omtag.

I och med dagens beslut får 3 miljoner svenskar en indirekt skattehöjning då begravningsavgifterna kommer att bli lika över hela landet. Det kommer inte heller längre finnas något incitament för att hålla kostnaderna nere för begravningsverksamheten.

Invånarna i Stockholms län kommer i snitt att få en 13 öre högre avgift per intjänad hundralapp för att begravas. Det är en obligatorisk avgift som alla måste betala. Och beslutet tas i det dolda utan att det tydligt framgått av underlaget till riksdagen att det handlar om en ny form av skatteutjämning och utan att kommunerna har fått säga sitt.

Vår bedömning är att avgifterna för landets begravningsverksamhet kraftigt kommer att skjuta i höjden. När den som lokalt ansvarar för att planera och genomföra begravningsverksamhet och att förvalta begravningsplatserna inte längre har några incitament att hålla kostnaderna låga kommer de, som i all annan verksamhet, att stiga. Om man kan skicka räkningen till någon annan gör man i allmänhet det. Det riskerar att bidra till att allt fler lämnar kyrkan när man märker att avgifterna höjs.

Att avgiften blir samma i hela landet – oavsett vad kostnaderna för begravningsverksamheten de facto är! – påstås leda till att den enskilde får en större acceptans för avgifterna. Vår bedömning är att det är tvärtom. Avgifter får legitimitet om de är begripliga och om det finns en koppling mellan service och avgift. I annat fall kan man lika gärna finansiera verksamheten genom det ordinarie skattesystemet och omfördela enligt skatteutjämningssystemet för kommunerna.

I min egen hemkommun, Solna, får denna ändring absurda konsekvenser. Det kommer att var fyra gånger så dyrt att ligga på Solna kyrkogård (24 öre) jämfört med Stockholms stads Norra begravningsplatsen (6,5 öre) tvärs över gatan. I dag kostar det 11 öre per 100 skattekronor i Solna.

När kyrkan och staten gick skilda vägar för drygt tio år sedan fick kyrkan behålla ansvaret för begravningsverksamheten. Den här förändringen visar att det är problematiskt att upprätthålla den sekulära ordning, där stat och kyrka ska vara skilda åt, eftersom staten och kyrkan ändå är så starkt beroende av varandra genom bland annat skatteindrivning och begravningsverksamheten. Att regeringen på det här sättet direkt lägger sig i en kyrkans angelägenhet menar vi principiellt strider mot den förändring för religionsfrihet som Sverige genomgick för tio år sedan.

FAKTA & BAKGRUND: NY BEGRAVNINGSAVGIFT

Istället för att avgiften som nu baseras på församlingens kostnader för begravningsverksamheten så kommer den att fastställas av Kammarkollegiet och enligt prognos kommer avgiften ligga på 24 öre. En utredning från socialdepartementet, som leds av Göran Hägglund (KD), ligger till grund för beslutet. Diverse byråkratiska och administrativa skäl anges till förändringen, som att Skatteverket inte längre ska registrera församlingsnivå i folkbokföringen.

Stockholm stad och Tranås kommer vara de enda två kommunerna i landet som undantas den enhetliga avgiften, eftersom det där är kommunerna själva som sedan gammalt sköter begravningsväsendet. Det innebär att i Stockholms län kommer de som bor i Stockholms stad betala en begravningsavgift på 6,5 öre medan de se bor i övriga kommuner i länet kommer att betala 24 öre. Snittet för begravningsavgifterna i länet ligger i dagsläget på 11 öre.

Läs även på Folkpartiets länsblogg.

Så här ser begravningsavgifterna ut i länet idag: 

Kommun  Församling      Begravnings-avgift
UPPLANDS VÄSBY  ED      0.14
UPPLANDS VÄSBY  HAMMARBY        0.15
UPPLANDS VÄSBY  FRESTA  0.12
VALLENTUNA      VALLENTUNA      0.175
VALLENTUNA      ÖSSEBY  0.215
ÖSTERÅKER       ÖSTERÅKER-ÖSTRA RYD     0.12
ÖSTERÅKER       LJUSTERÖ-KULLA  0.25
VÄRMDÖ  VÄRMDÖ  0.14
VÄRMDÖ  DJURÖ, MÖJA OCH NÄMDÖ   0.20
VÄRMDÖ  GUSTAVSBERG-INGARÖ      0.12
JÄRFÄLLA        JÄRFÄLLA        0.11
EKERÖ   ADELSÖ-MUNSÖ    0.16
EKERÖ   EKERÖ   0.16
EKERÖ   LOVÖ    0.16
EKERÖ   FÄRINGSÖ        0.14
HUDDINGE        Samtliga församlingar   0.11
BOTKYRKA        BOTKYRKA        0.12
BOTKYRKA        GRÖDINGE        0.18
SALEM   SALEM   0.10
HANINGE ÖSTERHANINGE    0.133
HANINGE DALARÖ-ORNÖ-UTÖ 0.23
HANINGE VÄSTERHANINGE-MUSKÖ     0.15
TYRESÖ  TYRESÖ  0.09
UPPLANDS-BRO    BRO     0.17
UPPLANDS-BRO    KUNGSÄNGEN-VÄSTRA RYD   0.16
NYKVARN TURINGE-TAXINGE 0.16
TÄBY    TÄBY    0.14
DANDERYD        DANDERYD        0.09
SOLLENTUNA      SOLLENTUNA      0.12
STOCKHOLM       Samtliga församlingar   0.065
SÖDERTÄLJE      SÖDERTÄLJE      0.22
SÖDERTÄLJE      ÖSTERTÄLJE      0.22
SÖDERTÄLJE      ENHÖRNA 0.16
SÖDERTÄLJE      VÅRDINGE        0.18
SÖDERTÄLJE      ÖVERJÄRNA       0.18
SÖDERTÄLJE      YTTERJÄRNA      0.18
SÖDERTÄLJE      HÖLÖ-MÖRKÖ      0.23
NACKA   NACKA   0.16
NACKA   SALTSJÖBADEN    0.14
NACKA   BOO     0.14
SUNDBYBERG      SUNDBYBERG      0.10
SOLNA   SOLNA   0.11
LIDINGÖ LIDINGÖ 0.09
VAXHOLM VAXHOLM 0.11
NORRTÄLJE       NORRTÄLJE-MALSTA        0.185
NORRTÄLJE       BJÖRKÖ-ARHOLMA  0.32
NORRTÄLJE       VÄDDÖ   0.32
NORRTÄLJE       HÄVERÖ-EDEBO-SINGÖ      0.272
NORRTÄLJE       EDSBRO-UNUNGE   0.43
NORRTÄLJE       FASTERNA        0.28
NORRTÄLJE       RIMBO   0.28
NORRTÄLJE       HUSBY, SKEDERID OCH RÖ  0.28
NORRTÄLJE       GOTTRÖRA        0.28
NORRTÄLJE       NÄRTUNA 0.28
NORRTÄLJE       LOHÄRAD 0.43
NORRTÄLJE       ESTUNA OCH SÖDERBY-KARL 0.43
NORRTÄLJE       ROSLAGSBRO-VÄTÖ 0.32
NORRTÄLJE       RÅDMANSÖ        0.19
NORRTÄLJE       FRÖTUNA 0.19
NORRTÄLJE       BLIDÖ   0.27
NORRTÄLJE       LÄNNA   0.27
NORRTÄLJE       RIALA   0.27
SIGTUNA SIGTUNA 0.17
SIGTUNA HUSBY-ÄRLINGHUNDRA      0.16
SIGTUNA NORRSUNDA       0.16
SIGTUNA SKEPPTUNA       0.16
SIGTUNA VALSTA  0.16
NYNÄSHAMN       NYNÄSHAMN       0.21
NYNÄSHAMN       SORUNDA 0.20
NYNÄSHAMN       ÖSMO-TORÖ       0.19