Etikettarkiv: Stockholm Life

Nu kan BIOMEDICUM byggas – ett världsledande forskningscenter

Biomedicum från Solnavägen På sitt sista sammanträde för året bevilja stadsbyggnadsnämnden bygglov för det nya forskningscentrumet BIOMEDICUM i Karolinska/Hagastaden. Det är ett mycket stor byggnad omfattande 64762 kvm bruttoarena och där kommer 1700 personer att arbeta.

BIOMEDICUM en toppmodern anläggning särskilt utvecklad för experimentell medicinsk forskning. Det nya forskningslaboratoriet,   ger både mer forskningsyta och nya möjligheter att använda gemensam infrastruktur. Den experimentella forskningen på Karolinska Institutet växer och behovet av större laboratoriekapacitet och modernare lokaler på Campus Solna är stort.

Här skapas unika möjligheter till gränsöverskridande forskning när experimentell forskning från olika vetenskapliga discipliner samlas under ett tak. Det planeras för många mötesplatser och en kärna av gemensamma faciliteter, vilket gör att dyrbar utrustning kan utnyttjas effektivt av många.

De institutioner vid Karolinska Institutet som flyttar in i BIOMEDICUM är:

  • Institutionen för cell- och molekylärbiologi
  • Institutionen för fysiologi och farmakologi
  • Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi
  • Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik
  • Institutionen för neurovetenskap

Biomedicum byggs i östra utkanten av Campus Solna, mellan Aula Medica och Widerströmska huset och i anslutning till det framväxande universitetssjukhuset på andra sidan Solnavägen.

Målsättningen är att öka förutsättningarna för god forskning inom det medicinska området. BIOMEDICUM är väldigt viktigt för att Stockholmsregionen kan utvecklas inom Life Science och att Stockholm Life kan bli en ledande Life Science region i Världen. BIOMEDICUM kommer att ytterligare stärka det medicinska kluster som finns och utvecklas i Solna. Karolinska institutet, NKS (Nya Karolinska Solna) och alla de företag som etablerar sig i Solna för att ligga i närheten innebär stora fördelar för Solnas möjligheter att bli ett centrum i Sverige och övriga Världen inom Life Science.

Läs mer på min blogg om Aula Medica