Etikettarkiv: Sten Nyberg

Leder ökad konkurrens till fler bostäder?

Jonas Hammarlund och Sten Nyberg, utredningssekreterare och särskild utredare för ”Bättre konkurrens för ökat bostadsbyggande”. Foto: Ellen Norman

Leder ökad konkurrens till fler bostäder? Det var temat för KSL- Kommunförbundet Stockholms läns och Stockholms byggmästarförenings frukostmöte. Förra regeringen tillsatte en särskild utredare för att se över förutsättningarna för att främja konkurrensen på byggmarknaden och vid behov komma med förslag som kan förbättra situationen.

Utredningen skall särskilt studera

* Omfattningen av utländska aktörer i anbudskonkurrens vid offentlig upphandling av  bostadsbyggande.

* omfattningen av och konsekvenserna för konkurrensen av sk horisontell och vertikal integration inom byggsektorn och byggmaterialindustrin

* i vilken utsträckning finansiella restriktioner är ett hinder för bostadsbyggandet.

På frukostmötet presenterades några intressanta fakta. Utredningen hade tittat på 170 upphandlingar mellan 2,5-350 miljoner. Slående var att inga utländska byggbolag hade lämnat några anbud.  Det finns flera anledningar till det. Upphandlingarna är små och sker lokalt. Anbudsspråket är svenska och branchpraxis är svenskt och inga ansträngningar hade gjort för att locka utländska anbudsgivare. Bostadsbyggandet skiljer sig markant från entreprenad av stora infrastrukturprojekt där det är vanligt med utländska företag.

En annan intressant information som presenterade var att de fem största företagen hade minskat sin andel av byggmarknaden från 43 % 2002 till 26 % 2013. Anledningen till det är den växande ROT-marknaden som gynnar små och medelstora företag och de mindre och medelstora företagen har ökat konkurrensen. Antalet företag som är vertikalt  integrerade har inte ökat.

I panelen för att diskutera frågan deltog även Malin Löfsjögård, vd Svensk Betong, och Mikael Anjou, vd Einar Mattsson Byggnads AB. Mikael Anjou lyfte fram att huvudfrågan för ett ökat bostadsbyggande inte är konkurrensen bland entreprenörerna utan det är snarare på arbetskraftssidan och att det inte finns så många aktörer på leverantörssidan som är problematiskt, liksom kommunernas planmonopol och hyresregleringen. Malin konstaterade att inga revolutionerande förslag troligtvis kommer att presenteras. God konkurrens bland underleverantörerna är viktigt för att pressa priserna.

Det här är en viktig utredningen även om det inte är första gången branschen undersöks. Redan för 40 år sedan såg man att konkurrensen inom sektorn var begränsad. Därefter har det kommit ytterligare utredningar. Utredningarna  har inte lätt fram till några radikala förslag på förändringar.

Byggsektorn har dock problem. Produktivitetsökningen är nästan noll. Det finns ett stort behov av att de mindre företagen växer så att de själva eller i samverkan med andra företag kan börja konkurrera med de stora företagen om de större byggprojekten. Konkurrensen skulle öka om det kom inte fler utländska aktörer på marknaden. Staten och kommunerna har ett stort ansvar för att öka konkurrensen genom att sälja markområden i lagom storlek för att alla företag. De borde även se över om många hustyper kunde användas i hela Sverige, för att få större möjligheter till industriellt byggande. Med olika fasader och färg går det ändå att skapa en mångfald.

Moderator för frukostmötet var undertecknad.

Bilden Jonas Hammarlund, utredningssekreterare och Sten Nyberg, professor vid Stockholms universitet och  särskild utredare för ”Bättre konkurrens för ökat bostadsbyggande” som gav en bakgrund till utredningen och vad utredningen hitintills kommit fram till.  Foto: Ellen Norman, Stockholms Byggmästareförening