Etikettarkiv: Stadsgata

Enköpingsvägen skall göras till stadsgata och integreras med omgivande bebyggelse

Valaffischer uppsatta dag - där Enköpingsvägen passerar genom Ritorp.

På fullmäktiges senare del behandlades en interpellation av Björn Bränngård(BEP) om Enköpingsvägen som stadsgata. Utan tvekan en interpellation om en viktig fråga. Enköpingsvägen som tidigare var Europväg E 18 övergick den 1 maj till Solna stad. Bakgrunden är att Europavägen har fått en annan dragning och kommer nu fram vid E 4 i Sollentuna.

Solna stad har långe haft den uppfattningen att Enköpingsvägen skall ombildas till en stadsgata. För Folkpartiet har det varit en viktig fråga och vi lyfte fram frågan i valet. Om gatan smalnades av, det planterades träd och anlades cykelbanor skulle gatan få en helt annan karaktär och mer passa in med den omgivande bebyggelsen. Och hastigheterna kunde sänkas och förhoppningsvis dessutom efterlevas.

Det har tidigare gjorts studier om hur vägen kan omgestaltas. Min bedömning är att denna skall uppdateras och även kompletteras med studier hur vägen skulle kunna bli en naturlig del av den omgivande bebyggelsen. För omgestaltningen kommer att kosta betydande belopp. Det är ju ingen kort sträcka vi talar om och förändringarna måste ske i samband med att andra åtgärder skall ske i närheten. Det finns säkert bra möjligheter att genomföra kompletteringsbebyggelse som skulle göra staden mer stadslik och integrera nya bebyggelse med befintlig. En bra början är att starta planeringen i och med planeringen av kvarteret Startboxen vid Järva krog där NCC huvudkontor kommer att kompletteras med 450 bostäder. Inte bara planera detta begränsande område utan även ta utblick mot Enköpingsvägen i resten av Solna och in i Sundbyberg. Ett bra samarbetsprojekt mellan kommunerna.

Foto! Peter Edholm. Bilden är tagen under valrörelsen 2014.

Tänk vad bra om Solnavägen blev en vanlig stadsgata med bostadshus och trädplaneringar

Solnavägen mellan Solna Centrum och Hagastaden är i dag en storskalig väg med karaktär av stadsmotorväg, Sedan början av 2000-talet. i samband med planeringen av Solna Cityprojektet presenterades de första tankarna om att omgestalta Solnavägen till en stadsgata där biltrafiken nedprioriteras till förmån för gående och  cyklar samt en grönare stadsmiljö med trädplaneringar och lugnare trafikrytm.

Solnavägen upplevs i dag som ödslig och otrygg särskilt vid undergången av järnvägsspåren för tågen till Uppsala, Dalarna och Norrland. Vägen skapar en barriär mellan olika delar av Solna.

Tanken är att smalna av Solnavägen, införa kantstensparkering för bilar och separata gång- och cykelbanor samt trädplaneringar som ramar in gaturummet på båda sidor. Jag tycker dessutom att det är viktigt att vi skapar en separering mellan fotgängare och cyklister som man har exempelvis i Danmark för att skapa ökad trygghet.  Förslaget innebär möjligheter att bygga bostäder som har mycket nära till service och kollektivtrafik. Vi binder dessutom ihop Solna Centrum med Hagalunds industriområde och Hagastaden och kan bygga bort de delar av vägen som  upplevs som  ingenmansland.

Det finns nu möjligheter att fortsätta planeringen av Solna Cityprojektet som först inleddes med de nya husen i Charlottenburg, på Råsunda fotbollsstadion och den nya tvärbanan mellan Alvik och Solna station.

Stadsbyggnadsnämnden i Solna kommer under hösten att börja arbetet med att omgestalta Solnavägen och först därefter  kommer ett förslag att gå ut på samråd.