Etikettarkiv: spårbunden trafik

Stockholms trafikprojekt måste sättas i gång tidigare!

Idag skriver jag tillsammans med 26 andra ledande folkpartister i Stockholms län på DN Debatt. Trafikinvesteringar måste tidigareläggas när Stockholmsregionen spränger alla befolkningsprognoser – det är vårt tydliga budskap.

Framför allt är det viktigt att konstatera att spårbunden trafik är avgörande för att bostadsbyggande och arbetstillfällen ska öka. Tidigare var ett bra skyltläge mycket viktigt för var ett företag skulle etablerade sig och många människor kunde tänka sig att bo utan närhet till bra spårbunden trafik. Så är det inte idag. Både företag och människor vill bo nära bra kollektivtrafik. Att Vattenfall plcerade sitt nya huvudkontor nära Solna station och Swedbank  dikt an Sundbybergs station visar detta. Att många människor i dag vill bo centralt i regionen beror på flera olika saker men en viktig faktor är att kunna ha nära till jobbet och kunna åka med kollektivtrafik dit.

Överfylla tunnelbanor och pendeltåg hindrar att människor kan förflytta sig och den rörlighet som behövs för att regionen skall utvecklas försvåras.
När regionen växer betydligt snabbare än vad prognoserna visar och när statens kassa är välfylld måste vi ta chansen att investera i viktig infrastruktur i Sveriges främsta tillväxtmotor.

Den process som under ledning av Carl Cederschiöld ledde fram till det stora trafikpaketet 2007 förenade intressen från kommuner och landsting som historiskt har haft svårt att komma överens. Ett helikopterperspektiv gav rationella bedömningar av behov och prioriteringar, som alla inblandade nu sluter upp bakom.

Ett antal infrastrukturprojekt är nu på väg att genomföras, framför allt Citybanan och Förbifart Stockholm. Befolkningens och ekonomins utveckling gör det av största vikt att denna första del av Cederschiöldsuppgörelsen kan föras i hamn så fort som möjligt. Denna första del och finansieringsplan sträcker sig till år 2020. Men en andra del i överenskommelsen säger att också ett antal andra, angelägna projekt ska börja planeras – och att man ska undersöka förutsättningarna för att igångsätta dem redan före 2020.

Det är hög tid att kalla till samtal om hur Stockholmsöverenskommelsens nästa steg ska genomföras och hur finansieringen ska ordnas. Denna andra del omfattar t.ex. tunnelbana till Nacka, ny kapacitetsstark spårlösning för kollektivtrafiken åt nordost/Täby/Danderyd, spårväg på busslinje 4, Huvudstaleden, väg 226/Huddingevägen och del av väg 77. Även ett viktigt projekt som Spårväg Syd, som finns i överenskommelsens första del men utan full finansiering, måste givetvis säkerställas.

Det är nu viktigt att alla partier ställer upp för Stockholmsregionen. Just nu är folkpartiet ganska ensamt i rollen som regionens försvarare.

Flera bloggar i ämnet:

Lotta Edholm, Stockholm Lennart Gabrielsson, Sollentuna Lars Johansson, Botkyrka FP Järfälla Peter Olevik Dunder, Haninge Anna Starbrink, landstinget Malin Danielsson, Huddinge Michael Baumgarten, Vaxholm  Helena Bargholtz, Lidingö FP Nacka Birgitta Rydberg, landstinget

Övrig media: SR Stockholmsnytt