Etikettarkiv: sommarjobb

Alliansens budget för 2014 satsar offensivt på viktiga områden för Solnaborna.

I dag presenterade Alliansen i Solna budgeten för 2014. Det är en offensiv budget med satsningar inom olika områden; skolupprustningar, förskolan, hemtjänst,  upprustning av parker och grönområden, cykelplanen, sommarjobb, lärarlöner och särskilda satsningar i Bergshamra och Hagalund.

Satsningen på upprustningar av skolor och förskolor fortsätter. I år ökar anslaget med två miljoner till 16 miljoner på driftbudgeten utöver de pengar som normalt ligger på fastighetsförvaltningen. Detta är en viktig fråga för folkpartiet. Stadens skolor och förskolor är i behov av omfattande renoveringar. Under 2014 skall vi särskilt fokusera på toaletter, ommålning och nya golv. Under den här mandatperioden har vi varje år förhandlat med de övriga partierna om hur mycket pengar som skall gå till detta område. Folkpartiets bedömning är att vi under kommande mandatperiod måste lägga anslagen på en hög nivå och att detta belopp skall ligga fast under hela mandatperioden. Då kan långsiktighet skapas och förutsägbarheten när olika åtgärder kan genomföras ökar betydligt.

Vi har från folkpartiets sida lyssnat in de många synpunkter vi fått från föräldrar det senaste året. Det känns därför bra att vi kan höja förskolepengen till 2 % genom ytterligare anslag på 4,5 miljoner kronor och dessutom tillskjuta 2,5 miljoner kronor för att ge förskolorna möjlighet att anlita vikarier fullt ut.

Även hemtjänsten får ytterligare sex miljoner kronor för att säkerställa kvaliteten i verksamheten. Ett viktig fråga för alla pensionär som behöver stöd från kommunen i hemmet.

Även satsningarna på upprustning av parker och grönområden fortsätter. Nästa år satsar Alliansen 5 miljoner extra på detta viktiga område för alla Solnabor. Och att detta ger resultat kommer jag att redovisa i ett kommande blogginlägg.

Solna stad kommer att anta en cykelplan under senvåren 2014. För att redan under 2014 ge möjlighet att påbörja de åtgärder som planen kommer att förslå satsar staden 1 miljon kronor.

För att fördubbla antalet sommarjobb nästa sommar satsar staden ytterligare 0,5 miljoner kronor.

Bra och engagerade lärare är viktigt för att nå målen för skolan. För folkpartiet som är det parti i Sverige som driver skolfrågorna framåt känns det därför väldigt bra att vi kan satsa 2 miljoner kronor ytterligare på att höja lärarlönerna.

Alliansen gör två särskilda satsningar i två av stadens stadsdelar. I Bergshamra ser vi till att biblioteket åter kan ha öppet sex dagar i veckan. Till detta kommer det nyligen införda systemet med meröppet som gör det möjligt för alla med lånekort att besöka biblioteket varje dag mellan 8-22. I Hagalund ser vi till att Villa Odin kommer att ha helgöppet för alla ungdomar. Den totala kostnaden för dessa två åtgärder är 1 miljon kronor.

Folkpartiet vill att Alliansen i Solna skall gå i en tydlig socialliberal riktning där välfärdsfrågorna lyfts upp och kvalitén på stadens tjänster blir viktigare. För oss är de lagstadgade kraven ett minimum i verksamheterna och inte ett tak. Budgetförslaget ligger väl i linje med de förslag som folkpartiet drivit i budgetförhandlingarna.  Detta är en budget i en klar socialliberal riktning. Låt oss fortsätta den kursen.

Läs gärna mer om sommarens upprustningar av skolor och förskolor och Solna fördubblade sommarjobben (2014).

Solna fördubblade sommarjobben

Nedanstående inlägg är skrivet av Neven Milivojevic (FP) som är vice ordförande i Solna stads kompetensnämnd och har tidigare varit publicerat på Folkpartiet i Solnas blogg. I korthet skriver Neven att Solna stad i år fördubblade antalet sommarjobb b l a genom ett samarbete med näringslivet, en mycket uppskattad söka-jobb rätt kurs samt en introducering av nya Ung Drive – en möjlighet för ungdomar lära sig kring hur det är att starta eget företag. För egen del känns det särskilt bra att många var intresserade av trädgårdsarbete hos stadsbyggnadsförvaltningens entreprenörer. Kul att så många var intresserade att starta eget företag och den särskilda satsningen på unga med funktionsnedsättning. Läs och begrunda  Nevens  inlägg nedan.

För oss socialliberaler är möjligheten till sommarjobb för ungdomar viktig. Att lättare få en ingång på arbetsmarknaden och därmed skapa sig en egen försörjning är det viktigaste steget för en ung människa att få bli självbestämmande och få uppleva den frihet som det innebär att vara självförsörjande.

Nu redovisas Solna stads satsning på sommarjobb 2013. Resultatet är bland annat en fördubbling av antalet sommarjobb, genomförandet av en högt uppskattad söka-jobb kurs samt introducering av nya Ung Drive – en möjlighet för ungdomar att lära sig kring hur det är att starta eget företag.

Vikt har lagts vid att sommarjobben ska spegla arbetsmarknaden och antalet har kraftigt ökat och mer än fördubblats från 55 sommarjobb år 2012 till hela 124 sommarjobb i år. Staden har satsat på att utveckla sommarjobben i samarbete med näringslivet. Inte mindre än 28 arbetsgivare i nio olika branscher har bidragit i år.

Femton av de deltagande ungdomarna har valt att vara med i starta eget delen där de med samma ersättning som övriga fått en chans att lära sig mer om möjligheterna att bli egen företagare. Företagande är grunden till vårt välstånd. Därför vill vi stimulera entreprenörskapet. Solnaungdomarna var mycket nöjda med satsningen på starta eget kunskap och fyra av fem rekommenderar Ung Drive till en vän.

Satsningen på sommarjobb är mycket värdefull och ska fortsätta. Till nästa år bör vi skapa möjlighet för ännu fler ungdomar att få chans till sommarjobb. Nio av tio ungdomar som deltagit i årets satsning uppger att de är nöjda eller mycket nöjda med sitt sommarjobb. Detta är glädjande och visar på vikten av både stadens och näringslivets engagemang för ungdomarna i Solna.

Neven Milivojevic (FP)

1:e vice ordf Kompetensnämnden