Etikettarkiv: Solnavägen

Intressant debatt om ny bebyggelse längs Solnavägen i kommunfullmäktige

File:Solnavägen juni 2011b.jpg

Under fullmäktiges sammanträde på måndagskvällen (2018-04-09) debatterades bebyggelsen  längs Solnvägen med anledning av en interpellation från Bernhard Huber(MP).  till kommunstyrelsens ordförande Pehr Granfalk(M).

Intressant var att Miljöpartiet ansåg att byggnationen längs Solnavägen går för långsamt. Kul att Miljöpartiet nu är för en ökad bostadsbebyggelse. Ibland hittar Miljöpartiet på anledningar till att säga nej till bostadsbebyggelse för att fånga upp lokala opinioner.

Redan i början av 2000-talet gjordes en studie över hur Solnavägen skulle kunna utvecklas. Tanken var att ny bebyggelse kunde ske längs Solnavägen och gatan utformas som en tydlig stadsgata med bostäder, lokaler, parkeringar och  trädplanteringar. Och några år senare kom Solna Cityprojektet. Ja, Miljöpartiet tog ju själva fram ett förslag i februari 2014 som innebar en omfattande bebyggelse längs Solnavägen från Solna Centrum och in i Stockholm. Förslaget byggde mycket på de studier som gjorde i början av 2000-talet. Det finns trevliga delar av Solnavägen men långa sträckor är den ogästvänlig och knappast någon gata som man promenerar på en mörk kväll. Så gatan behöver verkligen omgestaltas

Nu är det inte som så att det inte har hängt något under de här åren som Miljöpartiets gruppledare påstod i debatten. Men det har byggts på andra platser än vad det var tänkt från början. Det har inte byggts på mitten utan det har byggts i ändarna av vägen. I Hagastaden har det skett en omfattande bebyggelse med nya hus som NKS, Biomedicum, Widerströmska huset  och  KISP. På planeringen står nya hus mellan Solnavägen och Fogdevreten. I andra ändan pågår det ny bebyggelse på gamla fotbollsstadion och gamla polishuset är husen redan inflyttade.

Mycket av den bebyggelse som har skett har följt den ursprungliga planeringen. Det oaktat så delar jag Pehrs och Bernhards förslag att det är dags att göra en förnyad studie av Solnavägen. Det har trots allt gått 16 år sedan den första på planeringen av vägen och det har skett många saker i omgivningen såsom byggandet av Arenastaden, tvärbanan och den kommande gula tunnelbanelinjen. Dessutom har synen på stadsbebyggelse utvecklas mer mot en tydlig stadsbebyggelse enligt klassiska ideal.

 

 

Första steget i omvandlingen av Solnavägen. 220 nya bostäder vid Fogdevreten

Så här kan det se ut längs Solnavägen framöver. Illustration från Joliark/Veidekke i maj 2015.

Under ganska lång tid har staden funderat på hur det skulle vara möjligt att omgestalta Solnavägen till en stadsmässig och levande gata. För ett 10-tal år sedan gjordes en utredning för att belysa hur detta skulle kunna genomföras. Nu tas det första steget. Byggnadsnämnden beslutade i går (15-12-09) att ge miljö-och byggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja ett planarbete att bygga 220 bostäder nedanför Fogdevreten mellan KISP (Karolinska institutet Science Park) i norr till mackarna i korsningen Solnavägen/Solna kyrkväg.

Bostäderna byggs i huvudsak på mark som Brf Tomteboda 1 har sålt till  byggbolaget Veidekke. Enligt tidningen Fastighetsvärlden uppskattas markvinsten för bostadsrättsföreningen uppgå till 150-170 miljoner kronor, dvs ett mycket rejält tillskott till föreningens kassa.

Tanken är att det skall byggas 220 bostäder med publika lokaler i bottenvåningarna och en ny förskola.

Planeringen är i ett mycket tidigt skede men jag kan bra se att en bebyggelse i området skapar vinnare. De boende i Fogdevreten får ett rejält tillskott i kassan, minskat buller från Solnavägen och en bättre närservice i området. Staden kan skapa en betydligt trevligare och stadsmässig gata, förbättra servicen i området och 220 nya bostäder skapas i ett mycket intressant och centralt  läge inte bara i Solna utan i regionen med gångavstånd till den nya tunnelbanelinjen.

Placeringen för Veidekkes projekt.

Det finns några saker som är viktiga att tänka på i den fortsatt planeringen enligt Liberalerna

  • Byggnaderna måste byggas varierat till utformning och färg för att inte de nya byggnaderna skall uppfattas som en vägg.
  •  Jag är själv tveksam till de stora öppningarna mot Solnavägen. Risken är stor att buller kommer in i området. Kanske kan portiker vara ett alternativ.
  • Det är viktigt att skapa mötes- och lekplatser i området.
  • Det är väldigt viktigt att cykelbanorna på båda sidorna av Solnavägen kan vara kvar. De är en viktigt del av de regionala cykelstråken och är tillräckligt breda för att kunna skilja cyklister och fotgängare från varandra.

Sammantaget är det ett projekt som jag tror kan bli mycket bra om man gör rätt saker i den fortsatta planeringen.

Det här är fösta steget av omvandlingen av Solnavägen mellan Tomtebodavägen och Solna Kyrkväg. Men mellan Tomtebodavägen och gränsen mot Stockholm har gatan kraftigt förändrats med tanke på nya byggnader som Nya Karolinska, Biomedicum och Aula Magna.

PS. Såväl kartan som skissen på bebyggelsen är i ett mycket tidigt skede och kan givetvis förändras innan förslaget går ut på samråd.

Läs även mina blogginlägg om byggprojekt i närheten.

Tänk vad bra om Solnavägen blev en vanlig stadsgata med bostadshus och trädplaneringar

Solnavägen mellan Solna Centrum och Hagastaden är i dag en storskalig väg med karaktär av stadsmotorväg, Sedan början av 2000-talet. i samband med planeringen av Solna Cityprojektet presenterades de första tankarna om att omgestalta Solnavägen till en stadsgata där biltrafiken nedprioriteras till förmån för gående och  cyklar samt en grönare stadsmiljö med trädplaneringar och lugnare trafikrytm.

Solnavägen upplevs i dag som ödslig och otrygg särskilt vid undergången av järnvägsspåren för tågen till Uppsala, Dalarna och Norrland. Vägen skapar en barriär mellan olika delar av Solna.

Tanken är att smalna av Solnavägen, införa kantstensparkering för bilar och separata gång- och cykelbanor samt trädplaneringar som ramar in gaturummet på båda sidor. Jag tycker dessutom att det är viktigt att vi skapar en separering mellan fotgängare och cyklister som man har exempelvis i Danmark för att skapa ökad trygghet.  Förslaget innebär möjligheter att bygga bostäder som har mycket nära till service och kollektivtrafik. Vi binder dessutom ihop Solna Centrum med Hagalunds industriområde och Hagastaden och kan bygga bort de delar av vägen som  upplevs som  ingenmansland.

Det finns nu möjligheter att fortsätta planeringen av Solna Cityprojektet som först inleddes med de nya husen i Charlottenburg, på Råsunda fotbollsstadion och den nya tvärbanan mellan Alvik och Solna station.

Stadsbyggnadsnämnden i Solna kommer under hösten att börja arbetet med att omgestalta Solnavägen och först därefter  kommer ett förslag att gå ut på samråd.

 

 

Ett klart steg närmare Huvudstaleden i tunnel

undefined

För första gången finns nu Huvudstaleden med i den nationella infrastrukturplanen för Sverige tillsammans med många olika infrastrukturprojekt som regeringen vill genomföra. Trafikverket får i uppdrag att utreda en tunnelförlängning av Huvudstaleden i Solna. Det är en av nyheterna i regeringens förslag till nationell plan för infrastruktursatsningar 2014-2025.

För Solna är detta ett väldigt viktigt beslut från regeringens sida. Huvudsta har i dag en omfattande genomfartstrafik som kommer att öka med tanke på alla de byggprojekt som genomförs i Västra Stockholm, Solna och Sundbyberg. En Huvudstaled i lång tunnel skulle kraftigt minska biltrafiken på ytvägnätet inte bara i Huvudsta utan även på Frösundaleden och Solnavägen. Huvudstaleden skulle även få väldigt positiva miljöeffekter som minskat buller, avgaser och partiklar och ge möjligheter till ett ökat bostadsbyggande i Solna men även för den västra delen av Stockholmsregionen då de ända möjligheterna i dag att transportera sig med bil är över Tranebergsbron eller Huvudstas gator.

Solna har det senaste året haft stora framgångar när det gäller infrastruktursatsningar: tvärspårvägen mellan Alvik-Solna station som blir helt klar till sommaren, beslutet om tunnelbanan mellan Odenplan-Arenastaden, målbron och den norra pendeltågsuppgången vid Solna station. Och nu regeringens uppdrag till trafikverket om att utreda Huvudstaleden i lång tunnel.

Bilden ovan visar en möjlig sträckning av Huvudstaleden. Den exakta dragningen av leden kommer nu att detaljstuderas så förändringar kan ske av dragningen.