Etikettarkiv: Socialliberal

Wille Thomasson har avlidit. En stor socialliberal har gått ur tiden

Wille Thomasson
Wille Thomasson har efter en kortare tids sjukdom avlidit.Han efterlämnar hustrun Lice Thomasson och barnen Pia och Peter med familjer.
Wille hade en ovanlig bakgrund. Hans föräldrar var missionärer för Örebromissionen i Kina och de första åren växte han därför upp hos fosterföräldrar utanför Örebro. Tillsammans med sina biologiska föräldrar flyttade han sedermera till Eskilstuna. Merparten av hans liv tillbringades dock i Solna dit han flyttade i början av 50-talet. Han utbildade sig till tapetserare, senare till marknadsekonom, och etablerade sig i  möbelbranschen med fokus på danska designmöbler. Han drev även möbelfirman Design Forum under ett antal år.

Wille Thomasson, som under lång tid var Folkpartiets ledande politiker i Solna, kom tidigt med i politiken och satt med i distriktsstyrelsen för FPU under 50-talet. Han var invald i Solna kommunfullmäktige under perioden 1967-1994 och var mellan åren 1986-1991 vice ordförande i kommunstyrelsen, 1980-82 ordförande i Sociala centralnämnden samt under många år ordförande för Råsundabolaget. Han har också varit ledamot i skolstyrelsen, fastighetsnämnden och vice ordförande för valnämnden. Wille har även under flera år varit ordförande för Folkpartiet i Solna och arbetade under 70-talet som ombudsman för Folkpartiet i Stockholm stad.

Wille Thomasson var en mycket skicklig politiker med en tydlig socialliberal kompass. Han var en politisk allätare med breda och gedigna politiska kunskaper inom många områden men hans politiska fokus var de mjuka, viktiga välfärdsfrågorna. Hans vänliga framtoning och resonerande politiska stil gjorde Wille omtyckt bland såväl politiska meningsfränder som politiska motståndare. Han hade ett välkomnande sätt vilket fick nya medlemmar i Folkpartiet att känna sig sedda redan på sitt första möte i förening. Wille var en lyssnande och analyserande person. Han hade inga färdiga lösningar på alla problem utan svaren på svåra frågor växte fram i samspel med andra och efter djupa analyser. Men den socialliberala kompassen fanns alltid där.

Även efter sin mest aktiva politiska period var Wille starkt politiskt engagerad och släppte aldrig intresset för Solna och politiken. Wille deltog och var drivande i föreningslivet b l a som ordförande för brottsofferjouren och som aktiv inom olika patientföreningar där Reumatikerförbundet Solna Sundbyberg kan nämnas.

Willes person och gärning tjänar som en stark inspiration för oss som går i hans fotspår.

Per Engström

Ordförande Folkpartiet Liberalerna Solna

Marianne Damström Gereben

Kommunalråd

Anders Ekegren

Fd kommunalråd

Hur kan folkpartiet bli ett socialliberalt parti?

I dag samlas många folkpartister från hela landet  i Västerås för Librix. Det finns en längtan hos många folkpartister att partiet skall få en tydlig socialliberal profil. I dag saknas den. Frågan är om partiledningen har förstått denna längtan hos gräsrötterna. Folkpartiets ställningstagande när det gäller kärnkraft eller upprustning av försvaret är i sak riktigt enligt min uppfattning. Men det är knappast dessa politikområden som partimedlemmarna uppfattar som ett steg i socialliberal riktning. Det finns tom många medlemmar som inte vill att partiet skall uppfattas som det mest försvarsvänliga partiet i landet.

Men även partimedlemmarna måste ta sin del av ansvaret. För vad skulle det innebära konkret i politiska ställningstagande om partiet skall bli mer socialliberalt. Där är många svaret skyldiga.

Skolfrågan har länge varit partiets stora profilfråga. Min bedömning efter att ha talat med många människor såväl under valrörelsen som därefter är att skolfrågan inte är ett flöte för folkpartiet utan snarare förvandlats till ett sänke. Resultaten i Pisaundersökningen och skolföretag som gick i konkurs  och ställde eleverna på gatan från den ena dagen till den andra var  droppen som fick bägaren att rinna över och många människor upplever i dag inte att Folkpartiet är det parti som driver skolfrågorna på bästa sätt.

Folkpartiet måste bredda sig politiskt. Jag ser några frågor som kan stärka partiets socialliberala profil och som skulle passa bra in i en vidare socialliberal kontext.

1.  Äldres trygghet. Hemtjänst till äldre i hemmet har nått världs ände. Det skapar otrygghet för många äldre. Behoven och längtan till ett tryggt boende är stor hos många äldre. Särskilt hos den stora gruppen ensamstående äldre. Här gäller det att snabbt få fram boende av olika slag  som passar de äldre.

2. Sjukvård. Folkpartiet har stora möjligheter att nå framgång genom en lång trovärdig politik och med starka företrädare som Barbro Westerholm på riksplanet och med de två ledande regionala sjukvårdspolitikerna Anna Starbrink och Jonas Andersson. Tillgänglig vård, valfrihet och en bra vård i hela landet kan vara viktiga ledord.

3. Hela det socialpolitiska fältet ligger öppet. Inget parti är längre bra på dessa frågor. Här skulle folkpartiet kunna rycka fram inom flera områden. Mäns våld mot kvinnor och hur vi hanterar detta känns för mig som en prioriterad fråga.

4. Likabehandlingsfrågor inrymmer i vid bemärkelse många frågor som borde ligga Folkpartiet varmt om hjärtat. HBTQ-frågorna är i dag en stark profilfråga för Folkpartiet tack vare HBT-liberalerna och många enskilda liberalers insatser. Däremot är vi i dag inte speciellt starka inom jämställdhetsfrågorna och frågor som rör personer med funktionsnedsättning. Här kan Folkpartiet bli bättre.

5. För många politiker upplevs bostadsfrågorna som hårda frågor. Inget är egentligen mer fel. En bostad är en grundläggande förutsättning för ett bra liv. Bostadsfrågorna växer sig allt starkare och tillhör de frågor som toppar tidningarnas första sidor. Bristen på bostäder är stor i allt fler kommuner och räknar vi med bostäder för äldre är det i praktiken bostadsbrist i hela landet. Bostadspolitiken drivs av enskilda politiker inom partiet men har försummats av partiledningen som tycker att frågorna inte är tillräckligt relevanta.

6. Kulturpolitiken är ett starkt område för Folkpartiet med starka företrädare under en lång period av år där den dåvarande kulturministern Jan-Erik Wikström sticker ut på ett mycket positivt sätt. Sanningen är nog att man inte vinner val på kultur. Men kulturfrågorna passar väl in i en socialliberalprofil och Folkpartiet kan bli partiet som driver biblioteken och kulturskolorna framåt. Två områden som kan skapa stort engagemang hos medborgarna om de känner att biblioteken och kulturskolorna är hotade.

Det här var sex områden som jag tycker att  Folkpartiet borde bli starka inom. Det gäller för Folkpartiet att jobba långsiktigt med dessa områden. Mejsla ut enskilda frågor att fokusera på och få fram starka företrädare på olika nivåer som driver och förknippas med frågorna. Och vi måste ge detta tid. Vi kommer inte bli bra inom alla politikområden till valet 2018. Men till 2022 är det möjligt och absolut nödvändigt.

Låt Librix bli starten på denna resa mot att Folkpartiet blir ett socialliberalt parti som upplevs relevant och intressant av väljarna.