Etikettarkiv: små lägenheter

Flexiblare parkeringsnorm i Solna för att underlätta byggandet av små lägenheter

Stadsbyggnadsnämnden i Solna har beslutat om att revidera parkeringsnormen för att underlätta byggandet av små lägenheter. Den viktigaste faktorn för att bedöma behovet blir därför lägenhetens storlek och i andra hand närheten till spårbunden trafik.

Lägnhetsstorlek                   Parkeringstal inkl besöksparkering

1-2 rok                                0,5

3-4 rok                                0,7

>5 rok                                 0,9

Till detta skall läggas avstånd till spårbunden trafik

>500                                   0,0

500-800                              +0,1

>800                                   +0,2

Den lägsta parkeringsnormen blir således 0,5 bilplatser för en 1-2 rok inom 500m från spårbunden trafik och 1,1 för femrummare och större som ligger mer än 800 meter från spårbunden trafik.

För studentlägenheter är parkeringsnormen 0,1-0,2 platser per bostad inklusive besöksparkering. För trygghetsboenden prövas antalet parkeringsplatser från fall till fall.

Genom förändringen har lägenhetens storlek en avgörande betydelse. För mindre lägenheter halveras parkeringsnormen  i princip sen tidigare norm, vilket kommer att underlätta byggandet av mindre lägenheter.

Många nya små lägenheter byggs i Huvudsta.

Trubaduren

Nu fortsätter utbyggnaden av bostadsområdet Ingenting i Huvudsta. Stadsbyggnadsnämnden har beviljat bygglov för ytterligare 265 lägenheter i kv Trubaduren. Under många år har det byggts många större lägenheter. I det här projektet är det hela 82 % ettor och tvåor och 18 % är 2,5-3or. D v s 94 ettor, 122 tvåor och 49 treor. Det är ett mycket tydligt trendbrott mot att det även byggs ettor.

Husen är 6-7 våningar höga utom ett som är 13 våningar högt, ett punkthus i form av ett torn. Lokaler finns i alla kvartershörn. Det kommer att finnas två gemensamhetslokaler och lite unikt är  att det kommer att bli cykelrum med verkstad. Ett problem i många fastigheter är bristen på cykelparkering. Så blir det inte här. Det blir 533 cykelparkeringar, dvs två per lägenhet.

I december beviljade stadsbyggnadsnämnden lov för nya bostäder i  kv Styckjunkaren, även det beläget i Huvudsta. I det projektet var det 36 % smålägenheter och i ett tidigare projekt i Ingenting, Skulptören var motsvarande siffra 63 %.

Byggherre är SSM Bygg och Fastighets AB.

Läs mer på Solna stads hemsida där det finns ytterligare bilder på husen och även hänvisning till tjänsteskrivelsen.

487 nya lägenheter och stadsradhus i tre olika stadsdelar i Solna

Stadsbyggnadsnämnden beslutade vid sitt senaste sammanträde om bygglov till 487 nya lägenheter i tre olika stadsdelar i Solna. Varje enskilt projekt är inte så stort men att Solna beviljar bygglov för så många bostäder vid ett tillfälle är stort. Det är mer än vad de flesta av länets kommuner bygger på ett år.

Det blir allt ifrån många små lägenheter(ettor och tvåor) till mycket populära stadsradhus, fördelade på fyra varierade områden i Solna: Två områden i Järvastaden, ett i Ulriksdal (även  stadsradhus) samt i det helt nya området Ingenting i Huvudsta.

Solna är en av de kommuner i Stockholms län som tar ett stort ansvar för att det byggs nya bostäder. Och det är därför vi är den kommun som har den tredje största befolkningsökning i länet under 2013. Det som känns särskilt bra är att i de här projekten blir det väldigt många små lägenheter – ettor och tvåor – vilket är ovanligt. Den finns en stor efterfrågan på små lägenheter. Det är ett tydligt trendbrott att byggbolagen nu satsar på många smålägenheter. I kv Skulptören är hela 63 % av de 117 lägenheterna ettor och tvåor och i Stensötan, ett av projekten Järvastaden, är motsvarande siffra 42 procent.

Läs mer om Järvastaden
Läs mer om Ulriksdal
Läs mer om Ingenting