Etikettarkiv: Skottland

Brexit vann. Kommer Skottland att lämna Storbritannien?

I morse stod det klart att Brexitsidan vann folkomröstningen. Ett katastrofalt misslyckande för premiärminister Cameron som egentligen utlyste folkomröstningen för att hantera den stora interna gruppen av EU-kritiker i sitt eget konservativa parti. Resultatet blev ett Brexit som kommer att få stora konsekvenser inte bara för GB utan för hela Europa.

Storbritannien är nu ett djupt splittrat land. London, Skottland och Nordirland röstade för Remain. Resten av landet, och framförallt norra England och Wales röstade för Brexit. Traditionellt starka Labourfästen. Det kommer med stor sannolikhet få stora politiska följder även för GB. Skottland röstade klart för ett fortsatt EU-medlemskap. Skottland har haft stora fördelar av EU-medlemskapet genom alla de satsningar som gjorts av EU. De folkomröstningar som har gjorts i Skottland om att lämna Storbritannien har varit jämna med en liten övervikt för att stanna. Med mycket stor sannolikhet kommer kraven att resas på en ny folkomröstning. Jag har alltid varit emot att Skottland skall lämna Storbritannien men för Skottland vore det mycket bättre att lämna Storbritannien och söka inträde i EU. Om Skottland blir EU-medlem och Storbritannien står utanför EU kommer det att innebära stora fördelar för Skottland. De kommer ha nytta av EUs inre som fullvärdig medlem och det är troligt att engelska företag kommer att lämna England för att etablera sig i Skottland och därmed inom EUs gränser.

En omröstningen som skulle lösa Torypartiets interna problem kanske blev den utlösande faktorn som gjorde att Storbritannnien upplöstes. Vi får avvakta och se men jag tror att Skottland kommer att lämna Storbritannien.

Dags att skrota valsystemet med enmansvalkretsar i Storbritannien.

Gårdagens val fick ett sensationellt resultat. Alla opinionsinstitut hade visat på ett jämnt valresultat mellan Tories och Labour där ingen skulle få egen majoritet. Valresultatet blev helt annorlunda. Tories (Conservative) gjorde ett bra val. Ökade med bara 0,8 procent av rösterna till 36,9 procent men fick hela 24 nya mandat och fick totalt 331 platser i parlamentet och  därmed egen majoritet. Gränsen går vid 326 mandat.

De skotska nationalisterna gjorde ett rekordval och fick totalt 56 platser en ökning med 50. I Skottland tog de nästan alla mandat vilket kraftigt försvagade framförallt Labour men även Liberaldemokraterna.

UKIP fick ett starkt väljarstöd med 12,6 %  och blev tredje största parti i landet men fick endast ett mandat i parlamentet. Även de Gröna gjorde ett bra val men fick en dålig utdelning på sina röster – endast ett mandat. Liberaldemokraterna tappade stort i såväl röster som mandat. Partiet var det enda av de större partierna som överhuvudtaget gick tillbaka i valet. De tappade 2/3- delar av rösterna och fick endast 7,9 procent av rösterna och 8 mandat(-49).

Storbritannien är politiskt ett väldigt delat land. I Skottland dominerar SNP och Norra England och Wales är Labour starka och i Södra och mellersta England dominerar Tories.

Det är nu dags att införa ett proportionellt valsystem i Storbritannien. Det nuvarande systemet med enmansvalkretsar har visat sig ha stora brister.

  1. Det nuvarande valsystemet med enmansvalkretsar gör det möjligt för ett parti med bara 36,9 procent av rösterna av få egen majoritet om rösterna hamnar i rätt valkretsar. Dessutom med ett röstdeltagande på bara 66 %.
  1. Det finns nu fyra partier förutom de två stora som får många röster i valen: Liberaldemokraterna, De skotska nationalisterna, UKIP och de Gröna. Tre av dessa får väldigt dålig utdelning på sina röster då rösterna är utspridda över hela landet.
  1. SNP, skotska nationalisterna får däremot en osannolikt bra utdelning på sina, ur ett storbrittiskt perspektiv, få röster. Men de har alla rösterna samlade i en befolkningsmässigt liten del av Storbritannien.
  2. Det är intressant att jämföra utfallet för några av de mellanstora partierna. Liberaldemokraterna fick 7,9 procent av rösterna men bara 8 platser i parlamentet. SNP som har sina röster koncentrerade i Skottland fick med 4,6 procent av rösterna hela 56 mandat. Democratic Unionist Party från Nordirland med 0,6 % får lika många mandat som Liberaldemokraterna med över 10 gånger så många röster. Och det parti som kommer absolut sämst ut är UKIP som är GBs tredje största parti med 12,6 % fick endast ett mandat.
  3. Det viktigaste är inte att totalt få många röster. Det är viktigare är att få rösterna i rätt valkretsar.
  4. Systemet leder till taktikröstning i flera valkretsar och att  inte heller alla utnyttjar sin röst i på förhand givna valkretsar. Det är svårt att säga att ett röstdeltagande på 66 % är högt och valsystemet främjar knappast ett högt valdeltagande.

2011 hölls en folkomröstning. Då ville drygt två tredjedelar av de röstande ha kvar det nuvarande valsystemet. Med tanke på gårdagens valsystem och att de två stora partierna har under de senaste 10-åren börjat tappa röster till de andra partierna talar mycket för att en ny omröstning skulle få ett annat resultat. Det finns många besvikna väljare bland de medelstora partierna och även för Labour finns det numera stora problem med det nuvarande valsystemet. De är trots allt bara 6 procentenheter mindre än de konservativa men fick 99 platser färre.

Det är nu dags att införa ett proportionellt valsystem även i Storbritannien