Etikettarkiv: Sigtuna

Alla länder i Europa och alla kommuner i Sverige måste ta emot flyktingar

Den senaste tiden har debatten varit livlig angående kommunernas skyldighet att ta emot flyktingar. Debatten är på många sätt märklig. Alla partier i Sverige, utom möjligtvis Sverigedemokraterna anser att alla länder i Europa skall dela på ansvaret och ta emot flyktingar. En rimlig ståndpunkt.

Men när det gäller Sverige är situationen annorlunda. De  senaste dagarna har diskussionen varit het i Sverige. Senast i söndagens Agenda frågades moderatledaren Anna Kindberg Batra ut om moderaternas inställning i frågan. Svaren var mycket svävande och otydligt men klart är ändå att moderaterna inte vill ha något tvång mot enskilda kommuner. Folkpartiet har dock ändrat uppfattning och är nu för att alla kommuner skall ta emot flyktingar. Ett bra ställningstagande.

Det som gäller länderna i Europa gäller inte för Sverige. Det är svårt att förstå logiken. Särskilt med tanke på att alla partier mer eller mindre intervenerar i den kommunala sektorn med olika direktiv och lagregler. Och så även inom detta område. Den 1 juli 2006 blev Sigtuna, Solna, Mölndal och Malmö mottagningskommuner för ensamkommande flyktingbarn av den  enkla anledningen att kommunerna låg i anslutning till de stora inreseorterna Stockholm, Göteborg och Malmö och i Solnas fall att migrationsverket hade sitt kontor där. Hade deras kontor legat i Sundbyberg hade Sundbyberg blivit mottagningskommun. Kommunerna tar vid behov emot barnen i tillfälliga boenden innan de skickas vidare till andra kommuner. Någon större debatt blev det inte om detta och de berörda kommunerna hade inte så mycket att säga till om detta inför regeringens beslut. Men det var å andra sidan kommuner som är öppna mot omvärlden.

Att alla kommuner skall ta sitt ansvar är viktigt. De kommuner som i dag inte tar emot flyktingar eller i liten utsträckning har oftast en problematisk bostadsmarknad men det har väldigt många kommuner i Sverige i dag. Men de berörda kommunerna har oftast en väldigt bra arbetsmarknad vilket är viktigt för integreringen.

Hur många flyktingar kommunerna skall ta emot blir säkert en grannlaga uppgift. Och det kommer inte bli enkelt. Solna exempelvis är mottagningskommun för ensamkommande flyktingbarn och har en ganska stor inflyttning av flyktingar som söker sig hit på egen hand. I bland utan att ha passerat via en annan kommun eller söker sig hit från en annan kommun. Andra kommuner har den omvända situationen. Ingen söker sig dit på egen hand och många vill flytta från orten till en större kommun där det är lättare att umgås med landsmän och att hitta jobb.

Men den princip som måste gälla är att alla kommuner måste ta sin del av ansvaret.

 

Solna växer så det knakar. Bronsplats i länet!

I dag uppmärksammar tidningen Metros pappersupplag att Stockholmsregionen växer. Och vårt län växer mest i hela landet. Urbaniseringen i Sverige är starkast i Europa och det märks mest här i vårt län. De kommuner som växer snabbast i länet är Sundbyberg (4,5) procent. Därefter kommer Sigtuna (2,6) procent och Solna kommer in på en bronspeng, för att använda en OS-term, på (2,0) procent. Staden hade vid årskiftet 72 740 innevånare och är  länets sjunde största kommun  efter Stockholm, Huddinge, Nacka, Södertälje, Botkyrka och Haninge.

Solna är en väldigt populär kommun att bo och brukar tillhöra toppen i olika undersökningar när det gäller att vara en attraktiv kommun att bo i. Och det är kanske inte så konstigt. Ligger centralt i region. Nära till kommunikationer, arbetsplatser och högskolor. Naturen finns i närheten. Och en bra kommunal service.

Den starkast bidragande orsaken till att staden växer så snabbt är det omfattande bostadsbyggandet. Förra året, 2013, beviljade vi bygglov för 1170 bostäder. En mycket hög siffra som endast ett fåtal kommuner i landet slår. Och även i år har vi under de två första månaderna beviljat bygglov för nästan 500 lägenheter. Solna kommer att fortsätta växa. Det är bra ur många aspekter. Men det är tufft för Solnaborna med alla trafikbegränsningar och minskad framkomlighet. Därför anser folkpartiet i Solna att staden skall expandera men inte explodera.

Mindre smickrande för Allianspartierna i länet är att det är två socialdemokratiskt styrda kommuner som ligger i topp. Speciellt med tanke på att det bara finns fem kommuner i länet som leds av en socialdemokrat.

Här måste de Alliansstyrda kommunerna ta ett stort ansvar  och också förmå byggbolagen att bygga i kommuner som ligger utanför de kommuner där de helst vill bygga i; dvs Nacka, Stockholm, Solna och Sundbyberg.

Och politiken måste ta behovet av bostäder på allvar. Jag tror att skolan jämte bostadsbyggandet blir den viktigaste valfrågan i länet.

Bilden visar nya hus i Solnas och Sundbybergs gemensamma stadsdel Järvastaden.