Etikettarkiv: samutnyttjande parkeringsplatser

Råsunda fotbollsstadion blir ett intressant bostadsområde med historia

I måndags fattade kommunfullmäktige beslut om att anta detaljplanen för kv Lagern. Dvs Råsunda fotbollsstatdion, som efter fotbollssäsongen 2012 kommer att stängas och  AIKs matcher kommer från säsongen 2013 att spelas  på Swedbank Arena 800 mter därifrån.

Råsunda kommer att  ersättas av 700 bostäder, kontor, affärslokaler och förskolor. Kvar blir Dallashuset och kontorshusen i tegel.  De nya husen kommer att ansluta i höjd med den omgivande bebyggelsen och fotbollsstadion. Den nya bebyggelsen skall vara framåtblickade och ända knyta an till den befintliga stenstadsbebyggelsen  i materialval, färgsättning och utsmyckning. Jag skulle säga att den omgivande bebyggelsen från 1930-40-talet har fått bilda utgångspunkt för bebyggelsen men getts ett modernare intryck. De äldsta delarna av den nuvarande stadion är från 1936-37. Undantaget är de nya kontorshusen mot Frösundaleden som kommer att ges ett betydligt mer modernt intryck och ett av kontorshusen blir 13 våningar.

Stor vikt kommer att läggas vid den konstnärliga utformningen. Det är viktigt att vi precis som i Filmstaden försöker att återknyta till områdets historia. Här kan vi verkligen skapa en ”Storytelling” kring områdets fotbollshistoria. Exakt hur  detta kommer att ske får vi jobba vidare med och jag tar gärna emot förslag och idéer. Även gatorna i området kommer att få namn som anknyter till fotboll. Redan finns Idrottsgatan i den norra delen och på förslag är att en gata skall heta Mittfältsgatan och en annan för Garvis Carlssons gata. De två sistnämnda gatunamnen är inte fastställda.

Jag tror att området har alla förutsättningar att bli ett mycket populärt område. Historien till fotbollen och närheten till Råsundas centrala delar och Solna centrum med ett stort utbud av affärer och restauranter och inte att förglömma närheten till tunnelbana och snabbspårväg gör området attraktivt. Men jag tror även att utformningen av de stora gårdarna och förskolorna i området kommer att locka många barnfamiljer. Även husen i sig själva kommer att intressera många då de har stora förutsättningar att bli stilfulla och ett positivt tillskott till Råsundas skiftande hustyper som har gett stadsdelen dess karaktär av stad. Bilden ovan visar de nya husen på vänster sida av Solnavägen och de befintliga på höger sida.

I detta sammanhang skall även nämnas att vi har försökt att minska antalet parkeringsplatser genom ett system av samutnyttjande av parkeringsplatser mellan bostäder, kontor och handel. Det första i sitt slag i Solna.

Nu är detaljplanen antagen men mycket av arbetet är kvar att göra och skall vara klart innan bygglovsskedet. Det gäller särskilt att anpassa området till den historisk intressanta omgivningen och att ta tillvara områdets stolta idrottshistoria. Den första idrottsplatsen byggdes 1909 och 1912 spelades fotbollsmatcher här under solskensolympiaden 1912. De små villorna intill stadion fungerade dessutom som Olympiaby. Och 2012 kommer Fotbollsstadion att fira 75 år som centrum för Svensk fotboll. Det är en utmaning!

Måndag 7 november skriver DN ett reportage om projektet.