Etikettarkiv: Ryssland

Amnestys rapport gynnar Rysslands agerande

Amnesty presenterade en rapport via ett pressmeddelande om situationen i Ukraina där man anklagar den ukrainska militären för att utsätta civila för fara. Amnesty anser att Ukraina bryter mot krigslagarna när de opererar i befolkade områden.

Det är en häpnadsväckande rapport. Det är Ryssland som är angriparen. Ett land som urskillningslöst beskjuter civila mål som bostäder, köpcentrum, infrastruktur, skolor och sjukhus. Ja, tom en teater i Mariupol där hundratals personer hade försökt ta skydd. Ett Ryssland som skjuter civila utan anledning, våldtar, stjäl enorma mängder spannmål och från privatpersoner vars egendom senare förs till Ryssland. Man tvingar Ukrainare att flytta till Ryssland. Ryssland vill helt enkelt förstöra det Ukrainska samhället på ett sätt som ligger i linje med Nazi-Tysklands agerande under andra världskriget. I vissa delar på ett brutalare och mer systematiskt sätt. De anser att Ukraina helt enkelt inte skall finnas kvar som land.

Ingen part i ett krig är helt oskyldigt. Och det finns säkert övergrepp från enskilda soldater i den Ukrainska försvarsmakten också.

Man att jämföra en angripare, Ryssland, som vill utplåna Ukraina med den anfallne som kämpar för landets överlevnad är bisarrt och visar på en djup okunnighet om krigets verklighet.

Ryssland använder sig i stor utsträckning av bomber, artilleri och robotar mot civila mål i tättbefolkade områden i syfte att jämna allt bebyggelse med marken och döda så många civila som möjligt. I praktiken anser Amnesty att Ukraina inte får försvara sig på mest effektiva sättet. Logiken är att Ukraina skall försvara sig från skogar och öppna fält – där inga strider sker. Varje person i världen som genomgått grundläggande militär utbildning förstår att det skulle slå ut det Ukrainska försvaret. Skulle Ukraina agera som Amnesty är det bara för Ryssland att invadera by efter by, stad efter stad tills hela Ukraina ligger under rysk kontroll.

Amnestys agerande gynnar otvivelaktigt Ryssland. Det legitimerar deras beskjutning av civila mål och det är inte så konstigt att Ryssland applåderar rapporten.

Amnesty har en förmåga att hamna fel på ett sätt som gynnar Ryssland. Förra året bestämde Amnesty att den ryske oppositionspolitikern Aleksej Navalnyj skulle fråntas beteckningen som samvetsfånge. Inte så konstigt att Ryssland applåderar.

Man skulle tro att Amnesty skulle backa från rapporten. Så är inte fallet. På söndagens nyhetssändningar rapporteras att Amnestys internationella chef Agnes Callamard säger att det är Ukrainska och Ryska nättroll som vill förstärka krigsretoriken. Hur kan man hamna så fel.

De som är medlemmar i Amnesty och/eller skickar pengar till organisationen borde ta sig en funderare. Finns det inte bättre organisationer att stödja. Och på sociala medier ser jag att flera redan har tagit det steget.

Foto: Bebeto Matth

Nedlagd kärnkraft och rysk naturgas skapar höga elpriser och beroende av Ryssland

Sverige och Tyskland har fattat flera direkt katastrofala beslut inom Energiområdet. Tyskland beslutade efter olyckan i Fukushima i Japan 2011 att snabbavveckla kärnkraften och framför allt satsa på naturgas istället och har på det sättet blivit mycket beroende av rysk naturgas. Naturgasberoende gäller även många fler länder i mellersta Europa som exempelvis Ungern. Det kan få förödande konsekvenser för dessa länder. I Tyskland, som före invasionen av Ukraina, värmdes ca 55 % av alla bostäder upp med naturgas och enligt DNs ledarsida (11/7) kan Hamburgs innevånare bara få varmvatten några timmar varje dygn under vintern. Under många år tyckte jag att den tidigare förbundskanslern Angela Merkel var en mycket bra ledare för Tyskland och också indirekt för Europa. Men hennes tro på att samtala med Ryssland och göra sig så beroende av rysk energi som naturgas och olja har satt landet i en förödande situation där Ryssland försöker tvinga landet till eftergifter.

I dag (11/7) stängdes Nordstream 1 av för en 14-dagarsperiod som görs varje sommar. Men nu är tyskarna rädda för att den inte skall sättas på igen efter driftstoppet. Och vi vet alla varför.

Men även Sveriges energipolitik har varit förödande. Vi skall vara positiva till sol och vind men vi behöver också planerbar el för att vi inte skall drabbas en blackout i elsystemet med förödande konsekvenser. Nedläggningen av kärnkraftreaktorer i Oskarshamn och Ringhals gör att vi blir mer sårbara och också påverkas av kostnadsutvecklingen i Europa på ett mer påtagligt sätt. Priset för Miljöpartiet i regeringen kommer att få betalas av Sveriges elkonsumenter.

Lösningen är inte att stänga av elledningarna till Europa. Sverige blir allt mer beroende sol och vind som är väderberoende och för att få större stabilitet i elsystemet behöver vi då och då köpa el från andra länder.

Allt tyder på att vi även nästa vinter kommer att få rekordhöga elpriser och även i sommar kommer priserna att ligga på exceptionellt höga nivåer.

Det innebär att vi måste ha mer planerbar el. Det behövs redan i dag, men kommer att behövas ännu mer i framtiden för att klara av det kommande mycket stora elbehovet som uppstår när vi skall ställa om mot ett fossilfritt samhälle. Är det möjligt att starta upp exempelvis Ringhals igen är det den snabbaste åtgärden. En annan möjlighet är, som bla har föreslagits av Liberalerna, är att satsa på mini-kärnkraftverk där vi har kärnkraft i dag/haft i närtid eller på andra platser som är lämpliga.

Bild: YLE/Jeanette Lintula

Sverige måste rusta upp försvaret snabbt nu när Ryssland är redo för nytt storkrig

Sverige rustade ner sitt försvar från 1990-talet och framåt på ett sätt som är svårt att hitta sitt motstycke någon annanstans i världen. Sverige hade under 1950-talet en av Världens starkaste flygvapen och kunde mobilisera flera 100.000-tals man. I dag kan Sverige mobilisera 46.300 personer inklusive hemvärn och reservofficerare enligt Svenska Dagbladet 2016-10-24. Att nedrustningen fortsatte med 2005-års försvarsbeslut trots att president Putin som valdes för sin första mandatperiod 2000 redan då visade att det inte var nedrustningens väg han valde.

Många i Sverige anser att lösningen på Sveriges bristande försvar kan lösas med att Sverige går med i NATO. Problemet är bara att NATO knappast är en garanti för att inte Sverige skulle drabbas av en militär invasion.

Även NATO har nedrustat och av de 300.000 amerikanska soldater som fanns i Europa under det kalla krigets tid finns de flesta på andra platser i Världen. De gamla stormakterna Storbritannien och Frankrike samt Tyskland har i dag svårt att mobilisera större militära förband. Och skulle Trump  vinna valet kommer intresset för att försvara Europa att svalna.

Ryssland har gått i motsatt riktning än vad Väst har gjort. Ryssland är förberedda för ett nytt storkrig. De får lätt i hop över 100.000 man på sina övningar. Enligt Svenska Dagbladet kan Ryssland mobilisera 65000 soldater inom en  radie av 300 mil med mindre än 72 timmars varsel. Sverige och även övriga Västeuropa kan snabbt överraskas av ett anfall och Sverige kan på intet sätt försvara sig och även de Baltiska staterna och Polen skulle få det svårt att hålla stånd.

Många partier, även mitt eget Liberalerna, sätter stor tilltro till ett NATO-medlemskap. Liberalerna, till skillnad mot alla andra partier, vill satsa mer pengar på försvaret. Men även dessa pengar är otillräckliga. Sverige måste omgående inleda en snabb och bred upprustning av det svenska försvaret. Det är knappast troligt att den fördubbling av försvarsutgifter under en 5-års period skulle räcka.

Sverige kan inte lita på att NATO kan försvara oss. NATO kan knappt försvara sig själva och ta ansvar för sina egna medlemsländer. Risken är betydande enligt såväl Bertelmans utredning 2015 och Bringeus 2016, att Sverige dras med med i en konflikt oavsett vi vill det eller ej.

Sverige behöver snabbt och omgående rusta upp sitt försvar. Det finns ett gammalt talesätt som säger att Varje land har en armé, sin egen eller någon annans. Sverige i dag har knappast en egen fungerande armé och någon annans armé är snarare Ryssland än NATO. Och det bådar inte gott inför framtiden

En röst på Miljöpartiet i riksdagsvalet är en röst på Putin

 

Rubriken ovan kan kännas tuff mot Miljöpartiet men är så sann.  Inte för att partiet gillar Putin utanför partiets inställning till Sveriges försvar. Staffan Heimersson skriver om Sveriges bristande försvar i Aftonbladet i dag (14-09-06). Heimersson kommer att rösta på Folkpartiet för det är det enda parti som har en långsiktig plan för försvaret. Han är skarpt kritiskt till Socialdemokraterna och Moderaterna som har tappat greppet om försvarsfrågan och har ett stort ansvar för den nedrustning som har skett.

Ryssland under Putins ledning har blivit nationalistiskt, aggressivt och expansivt. För några år sedan attackerade Ryssland Georgien, annekterade Krim och har i dag en stor militär närvaro i Ukraina. Utan tvekan drömmer sig Putin tillbaka till den tid då Sovjetunionen var stort och mäktigt. Han anser ju att upplösningen av Sovjetunionen var en stor tragedi. Likheterna med Hitler under 30-talet är slående. Saarland, militarisering av Rehnlandet, Anschluss av Österrike, och annekteringen av Tjeckoslovakien. Är Baltikum på tur. Jag träffade i veckan som gick ett antal personer från Estland och de är djupt oroade över utvecklingen i Ryssland.

Jag delar Heimerssons uppfattning att den som kontrollerar Gotland kontrollerar Östersjön och att svenska flygfält är intressanta för ryssarna om de vill flytta fram positionerna om de skall föra ett europeiskt krig.

Staffan Heimersson har gått igenom partiernas hemsidor och sett var de skriver om försvaret. Och det ger en ganska avslöjande sammanställning om partiernas uppfattning . Och särskilt oroande är Miljöpartiets uppfattning. De kan ju bli ett regeringsparti den 14 september.

”De fyra extremistpartierna – V, MP, FI och SD – skulle jag lämna därhän om inte Miljöpartiet sannolikt hamnar i regeringen. Då är det bra att veta att partiet ”vill se en politik som sätter mänsklig säkerhet före territoriell. Fred är inte bara målet utan vägen dit.” Partiet har denna vecka klandrat ”EU för att lägga mycket möda på att utveckla sin militära kapacitet. Det tycker vi är fel väg att gå.” MP vill lösa problemen ”med en civil fredskår”. Har programförfattaren rökt hasch?

Jag går till de tre resterande allianspartierna. C säger inget konkret, KD bara truismer. Det är först med Folkpartiet som det blir klarspråk:

Vi ska ”fortsätta förstärka försvaret. Försvarsanslagen behöver höjas”. ”Sverige ska söka medlemskap i Nato”. ”Förbättra närvaron på Gotland. Sveriges mest strategiskt utsatta ö behöver permanent närvaro av militära förband.”

Vi ska ”fortsätta förstärka försvaret. Försvarsanslagen behöver höjas”. ”Sverige ska söka medlemskap i Nato”. ”Förbättra närvaron på Gotland. Sveriges mest strategiskt utsatta ö behöver permanent närvaro av militära förband.” ”

Det självklara svaret är att det skulle vara en katastrof för det svenska försvaret om det blir en rödgrön regering. Dagens försvar klarar inte ens av incidentberedskapen och skulle ännu mindre klara av att försvara Gotland, landets flygplatser och skulle inte kunna stå emot en rysk invasion. Miljöpartiets politik skulle försvaga Sveriges försvar ännu mer och förhindra att Sverige kan försvara sitt territorium. Och inte blir det bättre med Vänsterpartiet i  regeringen.

Sverige måste förstärka försvaret och särskilt angeläget är det att ge Gotland ett starkt invasionsförsvar.

Försvarsfrågan börjar ta allt större plats i valrörelsen. Inte så konstigt med den oroande utvecklingen i östra Europa. Folkpartiet rycker starkt fram bland väljarna och 18 procent anser att Folkpartiet har den bästa försvarspolitiken, något mindre än moderaterna. Att moderaterna fortfarande har en högre siffra än folkpartiet beror snarare på att partiet har en över 100 årig tradition att varje Sveriges försvarsvänliga parti. Men i dag är det inte så.

Läs Staffan Heimersons värld

Läs även mina tidigare blogginlägg

Berlin 1938 * 1936 Tjeckoslovakien Sotji 2014 Ukraina 2014

* EU och USA kommer att offra Ukraina om Ryssland invaderar.

* Vill Sverige försvara Gotland

* Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ vinner valet åt Alliansen.

 

 

Poetin doodt kinder

Poetin doodt kinder – Putin dödar barn – har någon skrivit vid den Nederländska ambassaden i Ukrainas huvudstad Kiev.  80 av de 298 personer som dog i kraschen med det Malaysiska planet MH 17  över rebellkontrollerat område i Ukraina var barn. En stor tragedi som skedde helt i onödan. De döda kom från över minst 10 olika länder i Europa och Asien  varav de flesta kom från Nederländerna(189), Malaysia (44) och Australien (27).

Tragedin riktar åter ljuset på Rysslands inblandning i Ukrainakrisen. Nedskjutningen hade inte varit möjlig utan att Ryssland försett separatisterna med utbildad personal tunga vapen som stridsvagnar, raketartilleri och luftvärnsmissiler. Ja, krisen hade över huvud taget inte nått de nivåer den har idag utan Rysslands stöd till rebellerna. Den kanske inte ens hade uppstått.

Genom nedskjutningen har tredje land drabbats på ett påtagligt sätt. För Nederländerna som hade 189 passagerare, varav många barn är det en tragedi som berör många Nederländare direkt eller indirekt. Men det hade lika gärna kunnat varit Sverige som drabbats.  100 sekunder efter kraschen passerade ett passagerarplan från Singapore Airlines från Köpenhamn till Singapore. Med Singapore Airlines samarbetar  SAS. Jag har själv gjort denna tur flera gånger och  från Köpenhamn reser många skandinaver , varav många svenskar, till Singapore oftast för vidare färd till andra delar i Asien eller Australien även om Singapore utvecklats till ett besöksmål i sig.

Det gäller nu för Europa och USA att sätta press på Putin. Just nu är Putin tillbakapressad. Det visar uttalanden från Putin och Rysslands FN-ambassadör Vitalj Tjurkin vid det extrainsatta mötet med säkerhetsrådet.

Ett extra stort ansvar i denna fråga har Europas i dag dominerande stormakt Tyskland. Frankrike och Storbritannien är i dag ointressanta och påverkar knappast Europas utveckling på ett positivt sätt. Skall det tas några krafttag måste Tyskland gå i bräschen och få med sig de övriga EU-länderna. Men kommer Tyskland att göra det. Knappast. Tyskland är för beroende av Ryssland. Som många andra länder i Europa. Den tyska avvecklingen av kärnkraften har lett fram till ett beroende av rysk gas som gör landet väldigt sårbart. Och ekonomiska sanktioner drabbar även den egna ekonomin. Så det lär tyvärr inte bli så mycket hårdare sanktioner mot Ryssland den här gången heller.

Vill Sverige försvara Gotland?

Nu är Almedalsveckan slut. Över 3000 arrangemang har genomförts och uppskattningsvis över 25000 besökare. Ännu ett rekordår. Men en fråga som borde ha diskuterats flitigt är försvaret av Gotland. Gotland är och har alltid varit strategiskt betydelsefull. Och de senaste åren har ön fått en ännu mer strategisk betydelse med tanke på den militära upprustning som sker i Ryssland och landets alltmer aggressiva utrikespolitik. Den som kontrollerar Gotland kontrollerar också viktiga delar av Östersjön. Öns strategiska betydelse visade sig bl.a. under det svensk-ryska kriget 1808-1809 då Ryssland besatte ön under en period trots att inga andra strider i övrigt förekom så långt söder ut.

Det är därför oerhört märkligt att Gotland i dag saknar fasta förband och att försvarsminister Karin Enström så sent som för något år sedan tyckte det räckte med de 400-500 hemvärnssoldater som finns på ön. Sverige har nu placerat stridsvagnar på ön men personalen finns i Skövde.

Vill Ryssland inta Gotland? Ön har utan tvekan en stor strategisk betydelse. Ryssland kommer betydligt närmare Sverige och kan förhindra att någon annan intar ön. Historien visar att öar kan intas av strategiska skäl. Under andra världskriget intog först England och sedan USA Island för att förhindra Tyskland att  inta ön.

Givetvis borde Sverige öka sin närvaro på ön. I dag är det mycket lätt för Ryssland att landsätta 200 fallskärms- eller kustjägare som kan inte ön snabbt och utan Sverige hinner att mobilisera ett försvar.  Därför borde det finnas stationära förband på Gotland, exempelvis kustartilleri- och luftvärn, som skulle minska möjligheterna att göra ett mindre överraskande anfall och inta ön. Under en längre period är det bara Folkpartiet och kristdemokraterna som har förstått behovet av att försvara ön. Nu gäller det för alla partier att inse allvarligt och fatta snabba beslut om att rusta upp Gotlands försvar.

EU och USA kommer att offra Ukraina om Ryssland invaderar.

Utveckling i och omkring Ukraina är oroväckande. Ryssland har tagit kontrollen och beslutat att Sevastopol och Krim är en del av den Ryska federationen. De senaste dagarna har tidningarna varit fulla av spekulationer om Ryssland tänker invadera den östra rysktalande delen av Ukraina eller om hela Ukraina invaderas. Det finns även farhågor för att Ryssland via Ukraina skall invadera det rysktalande Transnistrien som är en del av Moldavien.

Kommer det att ske?  Ett klart svar kan  nog bara ges av Vladimir Putin själv men tecknen är inte ljusa. Putin sa i sitt Kremltal i veckan att ”Vi är ett folk och Kiev är modern av ryska städer. Det traditionellt ryska är vår gemensamma källa och vi kan inte leva utan varandra.” Hans syn på Ukraina liknar alltför mycket Tysklands syn på Tjeckoslovakien under 30-talet – en onaturlig stadsbildning som lätt kan krossas.

I dag finns det en stor oro i Östeuropa över vad som kan hända. Många länder i  Östeuropa har en stor rysk minoritet: Estland (25 %), Lettland (27 %) och Kazakstan (17 %). Och samma argumentation som Ryssland tillämpar på Ukraina kan tillämpas  på dess länder.

Kommer EU och USA komma till Ukrainas hjälp om det blir en militär konflikt? Jag tror knappast det och det som hitintills har gjorts imponerar inte. Att 33 personers tillgångar i Väst har frysts och att dessa inte kan resa in i EU bekymrar knappast Putin.

Jag bedömer att EU och USA inte kommer att ingripa i Ukraina av följande skäl.

1. USA och EU har svårt att enas om gemensamma åtgärder och även inom EU spretar man åt olika håll.

2. Europa har väldigt svårt att enas om olika åtgärder. Många länder har stora ekonomiska band till Ryssland och skulle förlora stora pengar tom vid olika typer av handelsembargon. Frankrike har enligt tidningsuppgifter stora vapenaffärer på gång med Ryssland, Tyskland är beroende av rysk gas och vårt broderland Finland har en omfattande handel med Ryssland. Det är således inte bara Ryssland som förlorar på en isolering.

3. Ukraina ligger för långt bort och det är svårt att uppbåda ett stort engagemang i Väst för att gå in militärt i landet.

4. Västeuropa har svårt att ta till sig Rysslands geopolitiska strategi även om den finns dokumenterad sedan fler år i en strategisk plan och tillämpad i praktiken i Georgien 2008 och i Ukraina 2014.

5. Att starta ett krig är lätt men att avsluta ett krig är svårare. Och kommer Ryssland, EU och USA i krig med varandra,  vilket ännu inte har skett någonstans efter andra världskriget,  så vet ingen hur detta slutar. Sprider sig kriget utanför Ukrainas gränser?

Men passiviteten kan bli förödande. Om Väst låter en invasion av Ukraina och Transnistrien passera visar det på svaghet och Putins tuppkam växer. Det kan bli en farlig dynamik. Hitler trodde inte att Storbrittanien skulle angripa Tyskland efter invasionen av Polen. De hade ju låtit honom ansluta Saarland efter en folkomröstning ? 1935, militariserat Rhenlandet, anslutit Österrike, invaderat först Sudetenland och sedan tagit över hela Tjeckoslovakien.

Och hur ställer sig EU och USA om Östersjön involveras? Och detta kan även påverka Sverige. Samma argumentation som Ryssland använder sig av i Ukraina kan tillämpas på i Baltikum. Det kan gälla ryssar i Baltikum, korridor mellan Ryssland och Kaliningrad och buffertzoner kring Sankt Petersburg. Och låt oss inte glömma att Ryssland invaderade Gotland 22 dagar under Svensk-Ryska kriget 1808-1809 där krigshändelserna i övrigt utspelade sig i Finland och norra Sverige. Gotland är strategiskt och den som kontrollerar Gotland kan förhindra att någon utnyttjar Gotland som språngbräda.

Det är inte alltid så att historien upprepar sig men det känns väldigt oroväckande ut. Berlin 1936 och Sotji 2014. Invasion av Tjeckoslovakien 1938 och Ukraina 2014.

Jag har tidigare skrivit om utvecklingen i blogginlägget Berlin 1936 Tjeckoslovaken 1938 Sotji 2014 Ukraina 2014

Bilden ovan har gjorts av den folkpartistiske riksdagsledamoten Fredrik Malm. Mycket talande.