Etikettarkiv: regional infrastruktur

Länsstyrelsen föreslår tunnelbana till Hagastaden

Länsstyrelsens förslag till ny länsplan för regional infrastruktur för perioden 2014-2025 är nu klar och kommer att gå ut på remiss. Prioritet ges åt att bygga ut kollektivtrafiken och de regionala cykelstråken. Infrastruktursystemet är underdimensionerat i Stockholms län och viktiga utgångspunkter har varit att öka framkomligheten och skapa förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande och särskilt där det byggs studentbostäder.

Ett viktigt projekt som finns med i länsplanen är att länsstyrelsen vill avsätta 825 miljoner av beräknade kostnaden på 1655 miljoner kronor för att bygga tunnelbana till Hagastaden. I remissen står det att Hagastaden ställer krav på hög kapacitet i kollektivtrafiksystemet. Förslaget innebär utbyggnad av tunnelbana mellan Odenplan och Hagastaden som en första etapp. Detta är en viktig markering från länsstyrelsen. Det innebär att de anser att tunnelbanan skall förlängas vidare, i vartfall  mot Solna station/Arenastaden.

Remissen skickas ut den 3 juni och svar på remissen skall lämnas senast den 4 oktober och beslut om länsplanen tas den 16 december av landshövdingen.

Läs mer om remissen på länsstyrelsens hemsida.