Etikettarkiv: Region Gotland

Intressant möte mellan Filmregionen och de nya medlemmarna Gotland och Åland

Filmregion Stockholm-Mälardalens foto.

Under Almedalsveckan träffade Filmregion Stockholm-Mälardalen två av våra tre senaste medlemmar – Gotland och Åland för att utbyta erfarenheter och diskutera  hur vi går vidare med vårt gemensamma arbete. Både Gotland och Åland ser stora möjligheter med filmen och flera filmer har spelats in på öarna. På Åland har bla barnfilmen Iris spelats in där Filmregionen även var samproducent och på Gotland spelas deckarserien Maria Wern in och inom kort påbörjas inspelningen av den svensk-ungerska produktionen Fever at dawn. De två senaste  filmerna är Filmregionen samproducent i via Filmregionen  och/eller Gotlands Filmfond.

Gotland och Åland har många intressanta miljöer att spela in film i. Man kan först tro att de konkurrerar med varandra men det är helt olika miljöer och landskap som finns på de två öarna. Åland med sin skärgård och Gotland med det öppna landskapet och medeltidsstaden Visby.

Region Gotland har jobbat med film längre än Åland och bla regementsnedläggelserna gav ön ekonomiska förutsättningar att jobba med nya näringar. Åland, som genom EU-inträdet och det av Finland framförhandlade avtalet,  har gett ön många fördelar och ekonomiska muskler att satsa på film.

För alla tre parterna finns det stora fördelar med samarbetet. Vi får en liten effektiv organisation, utnyttjar våra resurser bättre, får tillsammans en större ekonomisk styrka och då det i praktiken är två länder som samarbetar öppnar det nya möjligheter som Gotland och Åland inte hade haft var och en för sig.

På bilden ovan ses deltagarna från Filmregion Stockholm-Mälardalen,Region Gotland och landskapsregeringen på Åland. På bilden syns bla från vänster VD Visit Åland Lotta Berner Sjölund, Åland, VD Inspiration Gotland Sofia Wollman, Regionsstyrelsens ordförande på Gotland Åke Svensson(4:a från vänster), näringsminister Fredrik Karlström(5:a) , VD Filmregionen Anette Mattsson (6:a), kansliminister Wille Valve (7:a), kultur-och fritidschef Maria Modig, Gotland(8:e)  och kulturminister Johan Ehn(9:e),  Dan Backman, näringslivsutvecklare Åland, Näringslivschef Stefan Persson, Gotland, produktionsansvarig Lisa Möller, Filmregionen.De tre ministrarna kommer från Åland och utgör tre sjundedelar av regeringen på Åland.

Foto: Jonas Feinberg, som därmed inte fick vara med på bilden.

 

Gotland blir medlem i Filmregion Stockholm-Mälardalen

Region Gotland blir medlem i Filmregion Stockholm-Mälardalen – samarbetsorganisationen för att stärka Gotland inom de kulturella och kreativa näringarna med fokus på film, TV och digitala media. Det står klart sedan regionstyrelsen och gymnasie- och vuxenutbildnings- nämnden fattat beslut rörande satsningen på Filmkluster Fårösund.

Besluten innebär en spännande satsning på att integrera utbildning, talangutveckling och filmproduktion i Fårösund, i nära samverkan med Filmregion Stockholm-Mälardalen.

Jag tycker det är oerhört positivt att Gotland vill fortsätta vara en plats för filmproduktion. Gotland har under lång tid byggt upp ett stort kunnande inom film och här finns ett fantastiskt filmarv. Miljöerna, ljuset, havet, landskapet, och historien skapar unika förutsättningar för film. För oss kommer Gotland att bli en viktig aktör inom det regionala filmsamarbetet.

Allt fler kommuner och regioner arbetar strategiskt för att attrahera film- och TV-produktioner. Ett antal studier visar att film- och TV-produktion skapar lokal och regional tillväxt på flera sätt. Millennium-produktionerna, som Filmregionen haft ett nära samarbete med, har genererat ett värde för regionen motsvarande närmare en miljard kronor.

En ny rapport (Kreativa krafter – Stockholm-Mälarregionenmed statistik och analys framtagen på uppdrag av Mälardalsrådet visar att de kulturella och kreativa näringarna i Mälardalen omsätter drygt 180 miljarder kronor per år. Drygt 90 000 personer i regionen är anställda inom sektorn.

Läs även mina blogginlägg Film ger klirr i kassan , Film skapar tillväxt, jobb och maximal marknadsföring av en region ocMilleniumfilmerna  ger positiva effekter i Stockholm-Mälardalen.