Etikettarkiv: Råsta Folketshusförening

Detaljplanen vid Råstasjön är värd 700-840 miljoner. Råsta Folkets hustomten 170 miljoner.

En fråga som har dykt under alla de samtal jag fört med väljare under valrörelsen är hur mycket är området som skall bebyggas nordöst om Råstasjön är värt. Låt oss göra en enkel beräkning. Planen säger att det går att bygga 600-700 lägenheter. Om vi räknar med 700 lägenheter á 100 kvm per lägenhet i genomsnitt och ett  snittpris per kvm  på mellan 10.000-12.000 ligger värdet på området på mellan 700-840 miljoner kronor. Jag har då tittat på vad olika markägare, Solna stad och privata markägare, fått för marken i Råsunda det senaste året.

En annan intressant fråga är vad Råsta Folkets Hustomten är värd om den bebyggs med bostäder. Jag har då utgått från samma bebyggelsestruktur som på den nordöstra sidan av sjön. På tomten är det möjligt att bygga 170 lägenheter om husen bli 7 våning höga. Området är i stort sätt lika stort som kv Näktergalen inom det nordöstra området.  En snittlägenhet på 100 kvm och ett pris på, lågt räknat, 10.000 kronor kvm BTA visar att tomten är värd 170 miljoner kronor.  Jag har räknat med att marken är värd något mindre värd än på den nordöstra sidan för att området ligger lite vid sidan av den övriga bebyggelsen. Men bygger Sundbyberg på sin sida av gränsen så kan detta förhållande ändras.

Som alla förstår sitter Råsta Folkets husförening på en guldgruva. Föreningen styrs helt hållet av socialdemokraterna. Det finns ingen i föreningen som  inte har höga positioner inom socialdemokratin som sitter i styrelsen, är revisor eller sitter i valberedningen som inte har partibok i socialdemokraterna. Tidningen ETC visade att Föreningen redan har fått 10 miljoner kronor trots att det inte finns någon lagakraftvunnen detaljplan för området. Och föreningen kan få mer pengar om planen innehåller mer bostäder. Om området blir planlagt kan Folkets Husföreningen få ytterligare ca 160 miljoner kronor.

Kommer socialdemokraterna och Folkets Husföreningen kunna motstå detta. Jag tror inte det. Nu förstår jag varför socialdemokraterna hela tiden talar om att inte bygga inom strandskyddat område men väl utanför även om det strider mot miljövärdena. Om Centerpartiet är Världens rikaste parti så kommer socialdemokraterna i Solna kontrollera en förening som har hur mycket pengar som helst. Undrar vad de pengarna kommer att användas till?

Läs även mina tidigare blogginlägg.

Läs även min partikamrats blogginlägg om att valet är ett vägval för Råstasjön. Alliansen har lagt sitt förslag men vad de rödgrön vill på sikt är oklart.