Etikettarkiv: Putin

Sverige måste rusta upp försvaret snabbt nu när Ryssland är redo för nytt storkrig

Sverige rustade ner sitt försvar från 1990-talet och framåt på ett sätt som är svårt att hitta sitt motstycke någon annanstans i världen. Sverige hade under 1950-talet en av Världens starkaste flygvapen och kunde mobilisera flera 100.000-tals man. I dag kan Sverige mobilisera 46.300 personer inklusive hemvärn och reservofficerare enligt Svenska Dagbladet 2016-10-24. Att nedrustningen fortsatte med 2005-års försvarsbeslut trots att president Putin som valdes för sin första mandatperiod 2000 redan då visade att det inte var nedrustningens väg han valde.

Många i Sverige anser att lösningen på Sveriges bristande försvar kan lösas med att Sverige går med i NATO. Problemet är bara att NATO knappast är en garanti för att inte Sverige skulle drabbas av en militär invasion.

Även NATO har nedrustat och av de 300.000 amerikanska soldater som fanns i Europa under det kalla krigets tid finns de flesta på andra platser i Världen. De gamla stormakterna Storbritannien och Frankrike samt Tyskland har i dag svårt att mobilisera större militära förband. Och skulle Trump  vinna valet kommer intresset för att försvara Europa att svalna.

Ryssland har gått i motsatt riktning än vad Väst har gjort. Ryssland är förberedda för ett nytt storkrig. De får lätt i hop över 100.000 man på sina övningar. Enligt Svenska Dagbladet kan Ryssland mobilisera 65000 soldater inom en  radie av 300 mil med mindre än 72 timmars varsel. Sverige och även övriga Västeuropa kan snabbt överraskas av ett anfall och Sverige kan på intet sätt försvara sig och även de Baltiska staterna och Polen skulle få det svårt att hålla stånd.

Många partier, även mitt eget Liberalerna, sätter stor tilltro till ett NATO-medlemskap. Liberalerna, till skillnad mot alla andra partier, vill satsa mer pengar på försvaret. Men även dessa pengar är otillräckliga. Sverige måste omgående inleda en snabb och bred upprustning av det svenska försvaret. Det är knappast troligt att den fördubbling av försvarsutgifter under en 5-års period skulle räcka.

Sverige kan inte lita på att NATO kan försvara oss. NATO kan knappt försvara sig själva och ta ansvar för sina egna medlemsländer. Risken är betydande enligt såväl Bertelmans utredning 2015 och Bringeus 2016, att Sverige dras med med i en konflikt oavsett vi vill det eller ej.

Sverige behöver snabbt och omgående rusta upp sitt försvar. Det finns ett gammalt talesätt som säger att Varje land har en armé, sin egen eller någon annans. Sverige i dag har knappast en egen fungerande armé och någon annans armé är snarare Ryssland än NATO. Och det bådar inte gott inför framtiden

Poetin doodt kinder

Poetin doodt kinder – Putin dödar barn – har någon skrivit vid den Nederländska ambassaden i Ukrainas huvudstad Kiev.  80 av de 298 personer som dog i kraschen med det Malaysiska planet MH 17  över rebellkontrollerat område i Ukraina var barn. En stor tragedi som skedde helt i onödan. De döda kom från över minst 10 olika länder i Europa och Asien  varav de flesta kom från Nederländerna(189), Malaysia (44) och Australien (27).

Tragedin riktar åter ljuset på Rysslands inblandning i Ukrainakrisen. Nedskjutningen hade inte varit möjlig utan att Ryssland försett separatisterna med utbildad personal tunga vapen som stridsvagnar, raketartilleri och luftvärnsmissiler. Ja, krisen hade över huvud taget inte nått de nivåer den har idag utan Rysslands stöd till rebellerna. Den kanske inte ens hade uppstått.

Genom nedskjutningen har tredje land drabbats på ett påtagligt sätt. För Nederländerna som hade 189 passagerare, varav många barn är det en tragedi som berör många Nederländare direkt eller indirekt. Men det hade lika gärna kunnat varit Sverige som drabbats.  100 sekunder efter kraschen passerade ett passagerarplan från Singapore Airlines från Köpenhamn till Singapore. Med Singapore Airlines samarbetar  SAS. Jag har själv gjort denna tur flera gånger och  från Köpenhamn reser många skandinaver , varav många svenskar, till Singapore oftast för vidare färd till andra delar i Asien eller Australien även om Singapore utvecklats till ett besöksmål i sig.

Det gäller nu för Europa och USA att sätta press på Putin. Just nu är Putin tillbakapressad. Det visar uttalanden från Putin och Rysslands FN-ambassadör Vitalj Tjurkin vid det extrainsatta mötet med säkerhetsrådet.

Ett extra stort ansvar i denna fråga har Europas i dag dominerande stormakt Tyskland. Frankrike och Storbritannien är i dag ointressanta och påverkar knappast Europas utveckling på ett positivt sätt. Skall det tas några krafttag måste Tyskland gå i bräschen och få med sig de övriga EU-länderna. Men kommer Tyskland att göra det. Knappast. Tyskland är för beroende av Ryssland. Som många andra länder i Europa. Den tyska avvecklingen av kärnkraften har lett fram till ett beroende av rysk gas som gör landet väldigt sårbart. Och ekonomiska sanktioner drabbar även den egna ekonomin. Så det lär tyvärr inte bli så mycket hårdare sanktioner mot Ryssland den här gången heller.

Berlin 1936 Tjeckoslovakien 1938 Sotji 2014 Ukraina 2014

Den senaste veckan har jag befunnit mig på semester i Asien och försökt följa utvecklingen i Ukraina via Channel New Asia och svenska hemsidor. Historien upprepar sig är ett ofta använt uttryck. Och det har aldrig stämt bättre än nu. Det finns alltför slående likheter mellan Tyskland under 30-talet och Ryssland under Putin. Förevändningarna är de samma. På 30-talet invaderade Tyskland omgivande länder för att skydda den tyska befolkningen. Ett tydligt exempel är invasionen av Sudettyskland och därefter hela annekteringen av hela Tjeckoslovakien. Tyskland kunde inte heller respektera första världskrigets gränser. Utvecklingen i Ukraina stämmer allt för väl med 30-talets utveckling. Ryssland invaderade i helgen delar av Krim och även Ukrainska radio- och tv-stationer. Putin har svårt att acceptera de gränser som uppstod efter Sovjetunionens upplösning 1989.

Utländska regeringenschefer och svenska politiker fördömer givetvis utvecklingen i Ukraina. Men frågan är vad som kommer att hända. Jag tror inte att det kommer att hända speciellt mycket. Återbud till G 8-mötet, kanske handelshinder men som en del analytiker i media skriver i dag. Det finns inte så mycket att göra – om man inte vill invadera. Och det kommer lika lite som 1938 att ske. Även om erfarenheterna från 1938 visade att en invasion till Tjeckoslovakiens fördel 1938 kanske hade kunnat förhindra andra världskrigets utbrott. Riskerna är betydande att Ryssland inte nöjer sig med Krim utan även gör anspråk på andra delar av Ukraina. Ryssland påverkas väldigt lite av internationella opinioner och en internationell kris kan snarare stärka Putins ställning i Ryssland. Precis som i 30-talets Tyskland finns det i Ryssland en inställning att de är förfördelade och att Världen inte förstår Ryssland. Jag har under hela Putins regeringstid haft ett stort misstroende mot honom. Invasionen i Georgien är bara ett av många exempel på hans sätt att agera. Vart det bär hän i Ukraina kan ingen säga med bestämdhet. Men jag befarar det värsta. Vi som jobbade aktivt i FPUs Östeuropagrupp under 70-och 80-talet blev ju givetvis överlyckliga över utvecklingen de första åren efter 1989. Utvecklingen har ju inte varit entydigt positiv. En klart positiv utveckling i Polen och Baltikum. En katastrofalt negativ utveckling i Ungern som på 70-talet ansågs som ett föregångsland bland de östeuropeiska staterna. Men utvecklingen i Ryssland är ändock mest oroande. Det är ett stort land som fortfarande har ett internationellt inflytande, exempelvis i Syrien, och har inte mentalt förlikat sig med Sovjetunionens fall, och förlorade landområden. Putin vet precis som Hitler att västvärlden är villrådigt och vet inte hur de skall hantera situationen. Och det kommer han att utnyttja och flytta fram Rysslands positioner. För precis som Frankrike och Storbritannien inte kom till tjeckernas hjälp 1938 kommer Ukrainas folk att inte få militär hjälp av NATOs styrkor 2014. Ett krig är lätt att starta men svårt att få slut på har många politiker och statschefer fått erfara under årens lopp.

Bloggar:

Jesper Svensson(FP) – Nya prövningar för Europa.

Rasmus Jonlund (FP) – Otryggt Kreml väljer åter maktspråk – hade ett annat Ryssland varit möjligt.

Fotnot: Vill ni veta mer om Tjeckoslovakien kan jag rekommendera er att läsa boken Vi är förrådda! Tjeckoslovakiens undergång 1938, Författare Anders Persson, Ordfronts förslag ISBN 9789173240932