Etikettarkiv: PPM

Helt fel att slopa Såfa-fonden inom Premiepensionssystemet

En statlig utredning föreslår att Såfa-fonden inom PPM-systemet bör ersättas av en fond med betydligt mindre risk. Såfan är den fond som förvaltar pensionssparandet åt de sparare som inte valt fonder i den statliga premiepensionen, PPM.

Förslaget är ogenomtänkt. De pengar som finns inom PPM-systemet utgör en liten del av den statliga pensionen. Den har haft en genomsnittlig avkastning på 7 % per år, vilket är  bra avkastning. I fjol låg avkastningen på 15% vilket är betydligt bättre än den genomsnittliga avkastningen på fondtorget.

Der är en ganska allmän uppfattning bland dem som jag har talat med att PPM-delen har vuxit snabbare än inkomstpensionen inom den allmänna pensionen.

För de  som av olika skäl inte valt fonder inom systemet så har avkastningen inom Såfan var väldigt bra, många gånger bättre än för de som har valt, så skulle en omvandling av Såfan till ett lågavkastande alternativ innebära att pensionen blir lägre. Det kan inte vara rätt väg att gå. I ATP-systemet räknande man med att få 70% av sin inkomst i pension. I dag ligger det snarare neråt 50 % om man inte fortsätter jobba efter 67 års ålder. Att då ytterligare försämra systemet som leder till lägre pensioner måste vara fel väg att gå.

Läs även mitt blogginlägg: Katastrofalt beslut om premiepensionssystemet skulle avskaffas.