Etikettarkiv: polisen

Ja, fler poliser behövs, men hela rättskedjan måste fungera.

Polis, åklagare, domstolar, tull och kriminalvården är viktiga delar som måste samspela och fungera för att vi skall kunna bekämpa den växande gängkriminaliteten och den internationella brottsligheten. Myndigheterna måste ges ökade resurser och befogenheter för att klara sitt uppdrag. Personalen måste känna trygghet och ges utvecklingsmöjligheter

Varje dag förespråkar de politiska partierna fler poliser. Inget fel i det. Fler poliser behövs. Men sällan för de politiska partierna fram att hela rättskedjan måste fungera. Med rättskedjan menas alla de myndigheter som är en del av den kedja av myndigheter som jobbar med att beivra brott. Hela kedjan måste fungera. Polisen är en viktig del, men de andra myndigheterna åklagare, domstolarna och kriminalvården måste ses som en helhet för att vi effektivt skall kunna bekämpa brottsligheten.

Polismyndigheten behöver fler poliser och mer resurser för att effektivt kunna verka brottsbekämpande över hela landet. Men den fråga som ofta glöms bort är att poliser med traditionell polisutbildning måste få vidareutbildning och kompletteras med andra högskoleutbildade inom olika juridiska områden, analys, IT, miljö, psykologi, ekonomi, språk mm för att kunna bekämpa den kvalificerade och internationella brottslighet som i dag växer sig stark.

Men det behövs en åklagarmyndighet som för rättsprocessen vidare till domstolarna. Åklagarna behöver bli fler. Politikerna utökar hela tiden vad som skall anses som en brottslig gärning och polisens framgångsrika brottsbekämpning som sker med hjälp av utländsk polis leder till att betydligt fler brottslingar lagförs i ganska avancerade processer.

Detta ställer krav på domstolarna som skall hantera fler och mer komplicera rättegångar som kan ta flera veckor att genomföra. Till detta krävs det ytterligare resurser.

Att fler kriminella, och speciellt gängkriminella döms till långa fängelsestraff leder till att fängelseplatserna inte räcker till samtidigt som säkerhetsklassningen på fängelserna ökar.

En myndighet som lätt glöms bort är tullen som har en väldigt viktig funktion för att dels stoppa införseln av narkotika och vapen till Sverige. Tullen borde ha en större roll att stoppa utförseln av föremål som stjäls via olika typer av inbrott hos företag och privatpersoner.

För att vi skall kunna få stopp på gängkriminaliteten och den internationella brottsligheten måste alla ovanstående myndigheter tillföras resurser och det måste skapas arbetsmiljöer som känns trygga, utvecklande med goda karriärmöjligheter. I dag kan det vara svårt att rekrytera till polisutbildningen och det är svårt att rekrytera domare även till universitets-/och residensstäder

För att få stopp på rekryteringen till kriminella miljöer krävs inte bara detta. Då krävs en bredare politisk palett som Liberalerna har föreslagit i Förortslyftet där liberalerna anser att det förutom brottsbekämpning behövs satsa på skolan, minska arbetslösheten, satsning på demokratiska värden och tryggare bostadsområden.

Att få hela rättskedjan att fungera och bli effektiv är en av politikens viktigaste frågor i dag. Skjutningarna, som egentligen borde kallas för vad det är – mord eller mordförsök, skapar stor otrygghet inte bara i den områden där de sker utan många är i dag oroliga för att själv drabbas då skjutningarna i dag även sker på restauranter, frisörsalonger, köpcentrum och vanliga gator. I dag är det inte bara ett problem för de traditionella utanförskapsområdena i Norra Botkyrka, Järvafältet, Angered eller Rosengård. Skjutningarna sker även utanför dessa områden.

Detta skapar misstro mot politiken och blir en grogrund för att extrema partier och organisationer växer sig starka.

För Liberalerna måste frågan om att Hela rättskedjan måste fungera vara en av de viktigaste frågorna inför valet. Det kommer jag att jobba för.

Sverige blev starkare efter terroristattacken

Anders Ekegrens foto.

Fredagen den 7 april kommer jag att alltid att komma i håg. Morgonnyheterna toppades av USA:s anfall på flygbasen utanför Homs i Syrien. Anfallet kom mycket överraskande med tanke på Trumps signaler om America first och minskad inblandning i konflikthärdar i Världen.

Kl 14.53 förändrades Sverige. En kapad lastbil körde ner för Drottninggatan och fyra människor dödades och 15 skadades. Med tanke på hur mycket folk det är på Drottninggatan en fredag eftermiddag kunde resultatet lika väl blivit 100-tals döda och skadade. Ingripande från flera personer, bla en tutande väktarbil, minskade skadorna av terrorattacken.

Jag satt själv på kontoret på Nybrogatan en bit från händelsernas centrum. Men jag liksom många andra hade kunnat varit där vid tretiden. I bland besöker jag Universitets- och högskolerådet, lärarnas riksförbund eller arbetsgivarverket som alla ligger i närheten och jag kunde passerat Drottninggatan på väg till tunnelbanan.

Ingen blev knappast förvånad över attacken. Vi visste alla att Sverige, som alla andra länder, inte är förskonade från terroristattacker. Och bara för några år sedan sprängde sig en terrorist på Bryggargatan.

Jag tillhörde de många som på fredagseftermiddagen fick gå hem från arbetet till bostaden, i mitt fall de ca 8 km från Östermalmstorg till Näckrosen. Det som förvånar mig något är det lugn som alla visade under de långa promenader som många fick göra. Inga upprörda känslor, ett behärskat lugn och samtalston på promenaden. Inga som klagade. Alla medvetet på väg hem förutom de som besökte ett vattenhål på vägen.

Myndighets- och sjukvårdsSverige visade upp sig från den bästa sidan. Stor effektivitet och hög kompetens. Många inom sjukvården anmälde sig som frivilliga. Inte att förglömma de insatser som gjordes av privatpersoner på Drottninggatan, många som skjutsade andra och öppnade sina hem. Och privatpersoners iakttagelser som gjorde det möjligt för polisen att redan några timmar efter dådet gripa den misstänkta gärningsmannen.

Händelsen behöver inte göra Sverige svagare. Jag tror att Sverige kommer att bli starkare efter det inträffade. Civilsamhället fungerade. Människor agerade lugnt och logiskt.  Människor visade stor tilltro till myndigheter och polisen. Och polisen blev hjältar vilket tydligt syntes vid Åhlens i dag. Det kan bli ett starkare Sverige som reser sig ur ett svårt trauma. En  terroristattack som svetsade samman Sverige och gjorde oss starkare. Det var inte det som terroristen vill uppnå. Han ville splittra Sverige och skapa en situation av fruktan och motsättningar. I dag talar inget för att han lyckades.