Etikettarkiv: parkeringstal

Flexiblare parkeringsnorm i Solna för att underlätta byggandet av små lägenheter

Stadsbyggnadsnämnden i Solna har beslutat om att revidera parkeringsnormen för att underlätta byggandet av små lägenheter. Den viktigaste faktorn för att bedöma behovet blir därför lägenhetens storlek och i andra hand närheten till spårbunden trafik.

Lägnhetsstorlek                   Parkeringstal inkl besöksparkering

1-2 rok                                0,5

3-4 rok                                0,7

>5 rok                                 0,9

Till detta skall läggas avstånd till spårbunden trafik

>500                                   0,0

500-800                              +0,1

>800                                   +0,2

Den lägsta parkeringsnormen blir således 0,5 bilplatser för en 1-2 rok inom 500m från spårbunden trafik och 1,1 för femrummare och större som ligger mer än 800 meter från spårbunden trafik.

För studentlägenheter är parkeringsnormen 0,1-0,2 platser per bostad inklusive besöksparkering. För trygghetsboenden prövas antalet parkeringsplatser från fall till fall.

Genom förändringen har lägenhetens storlek en avgörande betydelse. För mindre lägenheter halveras parkeringsnormen  i princip sen tidigare norm, vilket kommer att underlätta byggandet av mindre lägenheter.