Etikettarkiv: Parker

Solna är grönare än vad de flesta tror!

Näckrosparken

I förra  veckan lyssnade jag på vår nye stadsträdgårdsmästare i Solna, Lars Johansson, som i stadsbiblioteket talade om parker och natur i Solna.  Parkerna har många viktiga funktioner i en stad. De förbättrar hälsan, minskar stressen, stimulerar sinnena och höjer koncentrationsförmågan. Parkerna bidrar också till den biologiska mångfalden om de utformas rätt, omvandlar koldioxid till syre, renar stadsluften och har en temperaturreglerande roll. Detta är speciellt viktigt i städerna där trafik, asfalt och byggnaderna höjer temperaturerna. Men även socialt och ekonomiskt har parker och grönområden en stor betydelse. De fungerar som mötesplatser och ger alla en möjlighet att vara i naturen, ökar stadens attraktivitet och höjer värdet på intilliggande fastigheter. Det sistnämnde okänt för många.

Lars har gått igenom hur mycket parker och natur det finns i Solna. Totalt omfattar Solna 790 hektar park och natur. Det ger 110 kvm park och natur per person. Ser man bara till vad Solna stad förvaltar är det 335 hektar och det ger 48 kvm park och natur per Solnabo, vilket är högt i ett internationellt perspektiv. Köpenhamn har som mål 25 kvm per person och New York har 10.  I Solnas siffror är inte mark som tillhör privata fastighetsägare med. Även med den  bebyggelse som planeras  i Solna kommer över en tredjedel av Solna att vara grönt även i framtiden

När vi bygger nytt är parker och grönområden en viktig del. Förra året invigde vi två nya stadsdelsparker Fröfjärdsparken i Frösunda/Ritorp och Spegeldammsparken i Järvastaden. Vi har återinrättat stadsträdgårdsmästarbefattningen och gör även i år en rejäl satsning på upprustning av stadens parker och grönområden. En upprustning som så väl behövs. Och stadsträdgårdsmästaren har påbörjat att revidera grönplanen som antogs 1991 genom sk medborgardialoger.

Läs även mitt blogginlägg Människor vill bo nära naturen.

Bilden högst upp visar Näckrosparken i Råsunda.

På bilden nedan inviger JMs VD Johan Skoglund och jag Fröfjärdsparken förra hösten inför 500 personer.