Etikettarkiv: Odenplan

Tunnelbana till Hagalunds industriområde – bra för boende och arbetande.

I dag redovisade DN i Stockholmsdelen hur tunnelbaneuppgångarna vid de nya stationerna på gula linjen mellan Odenplan och Solna station skall placeras. En viktig fråga som också lyftes var att det är möjligt enligt avtalet mellan Solna och staten när det gäller tunnelbaneutbyggnaden att också bygga en ny station mellan Hagastaden och Solna station. Det område som oftast har kommit i åtanke att placera en ny station är vid Hagalunds industriområde.

Det skulle vara ett utmärkt läge för en ny station. Jag ser följande fördelar

1. Det skulle ge den relativt korta linjen, gula linjen, en ytterligare station innan en utbyggnad mot nordost kommer att ske.

2. En ny station, placerad i ett område där det är långt till spårbunden trafik skulle öka trafikunderlaget markant.

3. Hagalunds industriområde är i dag till stora delar ett industriområde. Fastighetsägarna i området vill givetvis se till att utveckla området. Jag ser framför mig att Hagalunds industriområde på sikt kommer att innehålla såväl bostäder, kontor, service och hotell. Jag tycker det vore utmärkt om många företag inom det som vi numera kallar för Life Science kunde etablera sig i området. Kopplingen till Karolinska institutet och Karolinska sjukhuset är klockrent. Om området skall utvecklas på ett bra sätt krävs det bra spårbunden kollektivtrafik.

4. Även för stadsdelarna runt Hagalunds industriområde kan en ny tunnelbanestation innebära fördelar beroende var uppgångarna blir placerade. Blir det två uppgångar. en i den norra delarna och en i den södra delen. Då skulle den norra delen även kunna servera delar av Östra Hagalund, bostadsområdet vid Haga Norra och kan bli ett alternativ för de som bor i Rudviken. Den södra uppgången kan serva de som bor vid Solna kyrka, Fogdevreten och även den nya stadsdelen Ingenting i Huvudsta tack vare den nya bron. Och givetvis skulle alla som besöker kyrkogårdarna, begravningar och familjehögtider ha stor nytta av bättre kollektivtrafik.

En ny station vid Hagalunds industriområde kan få många positiva fördelar. Nu gäller det alla parter ser fördelar och sätter i gång att planera så att det går att genomföra.

Läs mer i DN-artikeln.

Två tredjedelar av Solnas andel för gula linjen är redan finansierad

I förra veckan meddelade Akademiska hus att de går in med 40 miljoner för att finansiera utbyggnaden av tunnelbanan  mellan Odenplan och Arenastaden Akademiska hus är den fjärde externa finansiären av den kommande gula linjen. Därmed är Solnas investering på 600 miljoner kronor finansierad med två tredjedelar. Hittills har nu fyra fastighetsägare gått in med bidrag till finansieringen:

  • Stockholms läns landsting: 250 miljoner kronor.
  • Fabege: 100 miljoner kronor.
  • Diligentia:10 miljoner kronor.
  • Akademiska hus: 40 miljoner kronor.

Staden har gjort ett bra arbete med att få in pengar från de fastighetsägare som drar nytta av tunnelbanedragningen. Det kommer att byggas mer längs sträckningen och därför kommer fler fastighetsägare att bidra med pengar. När uppgörelsen om tunnelbanan presenterades var oppositionen i Solna tveksamma till uppläggningen och förmågan att dra in externa pengar till projektet. På den punkten hade de fel. Solna har redan fått in två tredjedelar av den summa som ligger på Solna stad och då är det flera år till byggstart.

Ny gul tunnelbanelinje skapar nya resmönster

undefined

KTH-studenten Emeric Djoko presenterade i veckan ett förslag på en ny tunnelbanelinje – den gula linjen – från Danderyd via Solna, Odenplan, Fridhemsplan, Liljeholmen och så vidare till Älvsjö. Det är i hans examensarbetet på masternivå han har undersökt vilka möjligheter en sådan ny sträckning skulle ge. Det påminner till vissa delar om förslag som har presenterats av olika partier men har en del fördelar gentemot dessa.

Fördelarna med en ny gul linje är att den kan avlasta centralen och skapa ny resmönster genom bla nya bytestpunkter och resvägar. En stor fördel är att antalet byten vid T-centralen år 2030 minskar med 12.000 personer från 52.000 byten till 40.000 mellan 7.30-8.30 på morgonen. Och även antalet resande på den röda linjen mellan Slussen och Gamla stan minskar från 16.000-12.000 personer.

Fördelarna för Solna och andra delar av Nordostsektorn är att det kommer att bli betydligt smidigare att ta sig till de stora arbetsplatsområdena vid Järva krog, Frösunda, Arenastaden och Hagastaden med den nya linjen. Väldigt många som jobbar i Solna bor i  Nordostsektorn, en sektor som har en dålig kollektivtrafik och en stor andel av de anställda tar därför bilen till jobbet. Det finns även en stor fördel med förslaget då det innebär hållplatser i Bergshamra, Järva korg, Arenastaden, Hagastaden, Odenplan och Fridhemsplan. Det gör att det blir lättare att ta sig från Solnas olika delar och det skapas bra bytespunkter i Bergshamra, Arenastaden, Odenplan och Fridhemsplan där det går att byta till någon av de andra tre linjerna samt pendeltåg. Det skapas även två nya bytespunkter söder om stan – Liljeholmen och Älvsjö.

Jag saknar dock förlängning från Mörby centrum mot Arninge. Den är viktig för att skapa bättre kollektivtrafik inom Nordostsektorn och öka kollektivresandet i den delen av länet.

 

Läs mer om Emeric Djokos förslag.

Folkpartiets landstingsgrupp har bestämt sig – är nu för tunnelbana till Hagastaden

Folkpartiets landstingsgrupp har nu satt ner foten i frågan om hur NKS och Hagastaden skall kollektivtrafikförsörjas. Folkpartiet står nu enigt och förordar tunnelbana till den nya stadsdelen. Det är ett bra och efterlängtat ställningstagande från folkpartiets sida. Folkpartiet Solna har sedan lång tid förordat att den bästa lösningen på lång sikt är att dra tunnelbanan från Odenplan till Hagastaden och sedan vidare mot Arenastaden.

Området mellan Odenplan – Arenastaden är ett starkt expansivt med  nytt universitetssjukhus, forskning, forskningsanknutna företag, nya bostäder, arbetsplatser och inte minst Arenastaden med Mall of Scandinavia och Friends Arena. Här finns stora utvecklingsmöjligheter med tusentals nya bostäder och arbetsplatser. Om det är någonstans det skall dras en ny tunnelbanelinje är det här.

Med tunnelbana till Arenastaden blir Solna station en ännu viktigare knutpunkt än i dag med pendeltåg, tunnelbana, tvärbana och ett ett flertal busslinjer. Det är i dag möjligt att även åka till Arlanda och Uppsala C med pendeltåget. Ja, en av Sveriges viktigare stationer med stora bytesmöjligheter och många målpunkter i närheten.

Folkpartiet vill bygga samtliga aktuella tunnelbanelinjer som diskuteras men även en tunnelbana till Täby. Ställningstagandet för tunnelbanesträckningen får dock inte innebära att kapaciteten på grön linje minskar

Läs pressmeddelandet från Folkpartiet i landstinget här

Läs mer på folkpartibloggen, Birgitta Rydbergs blogg, och vad Rasmus Jonlund  Jessica Ericsson,  och Folkpartiet Sundbyberg skriver.