Etikettarkiv: Nya Karolinska

Sveriges största konstsatsning på Nya Karolinska

Världens modernaste universitetssjukhus ska naturligtvis också ha konstnärlig gestaltning i världsklass.

Bygget av det nya Karolinska Universitetssjukhuset i Solna innebär en historiskt stor konstsatsning på 118 miljoner kronor. Det är 2,5 gånger så mycket som när Huddinge sjukhus byggdes. Konstprogrammet med inriktningen för den konstnärliga gestaltningen har beslutats  av landstingets kulturnämnd.

Landstinget gör den största offentliga konstsatsningen i mannaminne, kanske någonsin – och den största konstsatsningen i Sverige i ett sammanhang och i ett byggprojekt.

På Nya Karolinska sluts nu cirkeln för de offentliga konstsatsningarna – det var när dåvarande Karolinska sjukhuset byggdes av staten på 1930-talet som den så kallade enprocentregeln introducerades. Principen att avsätta en liten del av byggkostnaderna till konstnärlig gestaltning har gett upphov till otaliga verk, inneburit uppdrag för en lång rad konstnärer, och medfört otaliga enskilda möten och upplevelser av konst för miljontals patienter, personal och besökare.

Jag är mycket glad och stolt över att landstingets kulturnämnd gör denna rekordstora satsning på konst i det offentliga rummet.  Som alla som  besöker Nya Karolinska har möjlighet att se och uppskatta. Bra jobbat Anna Starbrink (fp) – kulturnämndens ordförande.

Ansvariga landstingsrådet Anna Starbrink (FP), skriver om saken här.

Bilden ovan är en skiss på ett konsverk under namnet Ager Medicinae av konstnären Kristoffer Zetterstrand. Det ska utsmycka fasaden av ett parkeringshus. Mer om det går att läsa här.

FAKTA OCH BAKGRUND

Nya Karolinska är det nya sjukhus som byggs för Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Sjukhuset byggs i en s.k. OPS-lösning där färdigställandet, till en viss tid och ett visst pris, och den tekniska driften fram till 2040 ombesörjs av annan aktör på uppdrag av landstinget.

Konstprogrammet för Nya Karolinska anger inriktning och inspiration. Investeringen i konst omfattar 118 miljoner kronor. Som jämförelse omfattade konstinvesteringen när Huddinge sjukhus byggdes ca 48 miljoner kronor i dagens penningvärde.

Sjukhusets olika miljöer – publika, patientnära, administrativa – ger olika förutsättningar för konsten. Samverkan med arkitekturens och verksamhetens funktioner är en viktig del i ett kvalitativt konstnärligt utsmyckningsarbete.