Etikettarkiv: Norra Djurgården

Länsstyrelsen samordnar arbetet med att bygga en gång-och cykelbro över Ålkistan

[2444Alkistan.jpg]

Under lång tid har det funnits önskemål från privatpersoner, föreningar och partier om att få en smidig övergång över Ålkistan mellan Bergshamra och Norra Djurgården, Stockholm. Det går i och för sig att ta sig över Ålkistan men det innebär en lång omväg, bland annat upp på Roslagsvägen för att komma över från den ena sidan till den andra. Den vägen känns otrygg och på vintertid med mycket snö kan det var halt och svårt att ta sig fram och under vår och höst kan det var väldigt blött och geggigt framför allt på Stockholmssidan. Att vandra runt de 12 km runt Brunnsviken är populärt och är också en sk Hälsans stig.

Länsstyrelsen, har inom ramen för arbetet med nationalstadsparken och nationalstadsparksrådet nu  åtagit sig att samordna arbetet mellan de berörda parterna Stockholms stad, Solna stad och Trafikverket för att hitta en bra lösning för en gång- och cykelbro över Ålkistan som innebär att man inte skall behöva gå upp på Roslagsvägen för att komma över Ålkistan.

Nationalstadsparksrådet  ligger under länsstyrelsen,  samordnar arbetet tillsammans med övriga representanter i rådet som Solna och Stockholms stad, övriga markägare, institutioner och föreningar. Rådet jobbar bla med att öka tillgängligheten i Nationalstadsparken och just nu med tillgängligheten runt Brunnsviken.

Länsstyrelsen skall tillsammans med berörda parter utreda hur detta kan ske med hänsyn till den under vissa tider på året omfattande båttrafiken i Ålkistan, tillgänglighetsfrågor och de ekonomiska förutsättningarna.

Läs även mina blogginlägg Kungliga nationalstadsparken – möjlighet eller hinder och Brunnsviken är ett besöksmål i världsklass – väl värt att värna, vårda och visa.

Foto: Hannele på Hisingen